Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Tác nhân làm lạnh
Thêm lựa chọn

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, Korea

Có tất cả 30 sản phẩm
Tủ lạnh phòng thí nghiệm LLR-2032SR
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
144
Tủ lạnh âm sâu LLF-402SR
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
423
Labtech LCC – 150SP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
214
Labtech LCC – 250SP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
135
Labtech LCC – 420SP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
129
Labtech LGC-5101
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
413
Labtech LGC-5201
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
287
Labtech LGC-5301
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
306
Buồng thử nhiệt độ độ ẩm THCK - THTC 556-60
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
127
Buồng thử nhiệt độ độ ẩm THCK -THTC 868-60
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
167
Buồng thử nhiệt độ độ ẩm THCK - THTC 10810-60
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
143
Buồng thử nhiệt độ độ ẩm THCK -THTC 868-40
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
154
Buồng thử nhiệt độ độ ẩm THCK - THTC 556-40
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
117
Buồng thử nhiệt độ độ ẩm THCK -THTC 10810-40
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
187
Buồng thử nhiệt độ độ ẩm THCK -THTC 101010-40
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
125
Buồng thử sốc nhiệt độ THCK–TSTC 333E
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
126
Buồng thử sốc nhiệt độ THCK–TSTC 444E
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
105
Buồng thử sốc nhiệt độ THCK–TSTC 555E
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
141
Tủ ấm đối lưu Thermo Stable SIF-155
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
79
Tủ lạnh âm sâu -86℃ mini UniFreez U80
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
142
Tủ lạnh âm sâu -86℃ loại đứng UniFreez U500
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
82
Tủ lạnh âm sâu -86℃ loại đứng UniFreez U700
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
91
Tủ lạnh âm sâu Daihan UniFreez U25
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
19
Tủ lạnh âm sâu Daihan UniFreez U400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
22
Tủ lạnh âm sâu Daihan UniFreez U300
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
34
Tủ lạnh trữ mẫu Jeiotech CLG-150
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
22
Tủ lạnh trữ mẫu Jeiotech CLG-300
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
19
Tủ lạnh trữ mẫu Jeiotech CLG-650
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
19
Tủ lạnh trữ mẫu Jeiotech CLG-850
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
25
Tủ lạnh trữ mẫu Jeiotech CLG-1400
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
10
Sản phẩm nổi bật
64.000.000₫
  stech  · Hà Nội
04/01/2017
42.000.000₫
  stech  · Hà Nội
04/01/2017
43.000.000₫
(2)
  stcjsc  · Hà Nội
05/01/2017
65.000.000₫
(2)
  stcjsc  · Hà Nội
05/01/2017
47.000.000₫
  stech  · Hà Nội
04/01/2017
94.000.000₫
  stech  · Hà Nội
04/01/2017
122.000.000₫
  stech  · Hà Nội
04/01/2017
96.000.000₫
  stech  · Hà Nội
04/01/2017
48.000.000₫
  stech  · Hà Nội
04/01/2017