Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

phieu chi

Có tất cả 66 sản phẩm
Biên nhận 2 liên trắng - block 10 quyển
52.000₫
tienthanhshop  ·  Hồ Chí Minh
23/04/2016 - 16:58
Phiếu xuất kho khổ nhỏ, to
3.000₫
3 gian hàng bán
592
Phiếu xuất / nhập kho 2 liên A5 ( 16 * 20 )
140.000₫
tienthanhshop  ·  Hồ Chí Minh
23/04/2016 - 16:27
Phiếu xuất / nhập kho 3 liên A5 ( 16 * 20 ) 50 bộ
190.000₫
tienthanhshop  ·  Hồ Chí Minh
23/04/2016 - 16:25
Hóa đơn  1 liên A5 ( 16 * 20 ) 45 tờ
165.000₫
tienthanhshop  ·  Hồ Chí Minh
23/04/2016 - 16:38
Hóa đơn, thu, chi (13 x 19cm) 3 liên  50 bộ
163.000₫
tienthanhshop  ·  Hồ Chí Minh
23/04/2016 - 16:41
Hóa đơn, thu, chi (13 x 19cm) 2 liên  50 bộ
105.000₫
tienthanhshop  ·  Hồ Chí Minh
23/04/2016 - 16:44
Biên nhận 1 liên trắng - Block 10 quyển
26.000₫
tienthanhshop  ·  Hồ Chí Minh
23/04/2016 - 16:58
Phiếu thu loại trung
2.000₫
vanphongphamhungminh  ·  Hà Nội
20/04/2016 - 15:50
Hóa đơn bán lẻ 1 liên
5.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:30
Phiếu thu carbon 02 liên
16.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:25
Giấy giới thiệu
6.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:30
Phiếu chi 02 liên A5
16.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:25
Phiếu thu 01 liên
5.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:24
Phiếu chi 01 liên
5.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:24
Phiếu nhập kho A4 2 Liên, 3 liên
20.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:30
Hóa đơn bán lẻ 2 liên A5
16.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:30
Phiếu thu carbon 03 liên A5
16.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:25
Phiếu chi 03 liên A5
16.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:25
Phiếu xuất kho 1 liên a5
5.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:25
Phiếu thu-chi thường
4.000₫
1 gian hàng bán
1.132
Sổ quỹ tiền mặt S-125
15.000₫
vpp_thienanbao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:09
Thẻ chấm công 100 tờ/lốc T-128
85.000₫
vpp_thienanbao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:08
Phiếu đề nghị tạm ứng 171
3.800₫
vpp_thienanbao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:09
Phiếu xuất kho lớn
4.000₫
vanphongphamhungminh  ·  Hà Nội
20/04/2016 - 15:50
Hóa đơn bán lẻ 3 liên A5
16.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:30
Phiếu xuất kho A4 2 liên, 3 liên
20.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:30
Phiếu chi loại trung
2.000₫
vanphongphamhungminh  ·  Hà Nội
20/04/2016 - 14:49
Hóa đơn bán lẻ loại trung
2.000₫
vanphongphamhungminh  ·  Hà Nội
20/04/2016 - 15:50
Phiếu nhập kho A4 1 liên
8.000₫
1 gian hàng bán
745
Phiếu chi 2 liên P-220
10.000₫
2 gian hàng bán
1.219
Phiếu nhập xuất 3156039
5.000₫
sangha  ·  Hồ Chí Minh
19/04/2016 - 10:10
Hóa đơn bán lẻ 3156035
5.000₫
sangha  ·  Hồ Chí Minh
19/04/2016 - 10:10
Phiếu thu chi 3156037
4.000₫
sangha  ·  Hồ Chí Minh
19/04/2016 - 10:10
Phiếu thu, chi P05
4.000₫
2 gian hàng bán
1.0142
Phiếu thu 1 liên P-205
4.000₫
1 gian hàng bán
752
Phiếu chi
14.000₫
365vn  ·  Hồ Chí Minh
20/04/2016 - 16:12
Phiếu thu
14.000₫
365vn  ·  Hồ Chí Minh
20/04/2016 - 16:12
Phiếu nhập kho 2 liên dày P-119
16.500₫
vpp_thienanbao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:09
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Hóa đơn bán lẻ 2 liên A5
16.000₫
Congngheannam  ·  Hà Nội 2
21/04/2016 - 16:30
Phiếu xuất / nhập kho 3 liên A5 ( 16 * 20 ) 50 bộ
190.000₫
tienthanhshop  ·  Hồ Chí Minh
23/04/2016 - 16:25
Biên nhận 2 liên P-164
6.500₫
vpp_thienanbao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:08
Biên nhận 1 liên P-156
3.500₫
vpp_thienanbao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:08
Sổ quỹ tiền mặt S-125
15.000₫
vpp_thienanbao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:09
Biên nhận 2 liên trắng - block 10 quyển
52.000₫
tienthanhshop  ·  Hồ Chí Minh
23/04/2016 - 16:58
Phiếu thu chi 2 liên 50 bộ
10.800₫
vanphongphamvankhanh  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 14:15
Phiếu xuất nhập 1 liên 16x20
4.500₫
vanphongphamvankhanh  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 14:16
Phiếu thu - chi 3 liên mỏng P-135
15.000₫
vpp_thienanbao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:08
Biên nhận 1 liên trắng - Block 10 quyển
26.000₫
tienthanhshop  ·  Hồ Chí Minh
23/04/2016 - 16:58
Phiếu nhập kho - xuất kho 3 liên 16*20 P-150
20.000₫
vpp_thienanbao  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:08