Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Dây điện, Dây đơn

Có tất cả 447 sản phẩm
Dây đơn Trần Phú 1x4mm
7.500₫
3 gian hàng bán
4.075
Dây đơn 7 sợi VCm 1.5
3.000₫
3 gian hàng bán
2.064
Dây đơn nhiều sợi VCm 4
8.000₫
3 gian hàng bán
1.398
Dây đơn nhiều sợi VCm 0.75
1.700₫
2 gian hàng bán
3.103
Dây đơn một sợi VCm 1
2.250₫
3 gian hàng bán
2.190
Dây đơn mềm Trần Phú VCm 1x4.0
8.115₫
3 gian hàng bán
700
Dây đơn mềm Trần Phú VCm 1x2.5
5.000₫
3 gian hàng bán
597
Dây điện đơn VINACAP 1x2.5
5.060₫
4 gian hàng bán
3.973
Dây điện đơn VINACAP 1x4.0
9.036₫
3 gian hàng bán
2.891
Dây đơn 7 sợi VCm 2.5
2.261₫
3 gian hàng bán
2.109
Dây đơn một sợi VCm 6
12.022₫
3 gian hàng bán
2.775
Dây đơn nhiều sợi VCm 10
20.500₫
3 gian hàng bán
1.086
Dây đơn nhiều sợi VCm 2.5
5.200₫
3 gian hàng bán
1.857
Dây đơn một sợi VCm 4
8.000₫
2 gian hàng bán
2.093
Dây đơn mềm Trần Phú VCm 1x6.0
12.005₫
3 gian hàng bán
612
Dây điện Sino 1x2.5mm
5.290₫
5 gian hàng bán
4.775
Dây điện đơn VINACAP 1x1.5
3.094₫
3 gian hàng bán
2.541
Dây đơn 7 sợi VCm 0.5
1.270₫
2 gian hàng bán
916
Dây đơn 7 sợi VCm 4
8.520₫
2 gian hàng bán
640
Dây đơn mềm Trần Phú VCm 1x1.0
1.900₫
4 gian hàng bán
811
Dây đơn mềm Trần Phú VCm 1x10
20.000₫
3 gian hàng bán
734
Dây đơn nhiều sợi VCm 1
1.600₫
3 gian hàng bán
1.160
Dây đơn một sợi VCm 2.5
4.500₫
3 gian hàng bán
2.664
Dây điện đơn VINACAP 1x6.0
13.048₫
3 gian hàng bán
2.502
Dây đơn nhiều sợi VCm 1.5
2.500₫
3 gian hàng bán
1.562
Dây đơn một sợi VCm 10
21.190₫
3 gian hàng bán
712
Dây đơn Trần Phú 1x6mm
12.210₫
5 gian hàng bán
1.051
Dây đơn mềm Vinacap VCm 1x6.0
11.000₫
1 gian hàng bán
386
Dây điện đơn mềm Sino VSF 1x16
37.440₫
1 gian hàng bán
256
Dây điện đơn mềm Sino VSF 1x10
23.720₫
1 gian hàng bán
276
Dây đơn nhiều sợi VCm 0.7
1.600₫
3 gian hàng bán
1.024
Dây đơn nhiều sợi CVm 16
34.540₫
2 gian hàng bán
1.009
Dây đơn nhiều sợi VCm 16
34.540₫
2 gian hàng bán
896
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
Dây điện lực Cadivi CV16mm (7x1,7mm)
25.500₫
10 gian hàng bán
4.8931
Dây Điện Trần Phú 2 x 2,5
10.000₫
(1)
10 gian hàng bán
1148.495