Phụ gia xây dựng, SikaLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
131 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Chất siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
3
18.600 ₫
(0,88 USD)
Sika Plastiment 96
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
11.500 ₫
(0,54 USD)
Sikament 2000 AT (N)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.000 ₫
(0,9 USD)
Sika Latex TH
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
44.000 ₫
(2,08 USD)
Sikadur 732
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
4
270.000 ₫
(12,75 USD)
Sikagrout 212 - 11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.500 ₫
(0,5 USD)
Sika Latex
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
4
55.000 ₫
(2,6 USD)
Sika Inertol Poxitar F
 • Hãng sản xuất: Sika
0
250.000 ₫
(11,81 USD)
Sikalite
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
35.000 ₫
(1,65 USD)
Sikadur 752
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Chât bơm trám khe nứt
0
270.600 ₫
(12,78 USD)
Sikagrout 214-11/212-11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.500 ₫
(0,5 USD)
Sika Monotop R
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
44.000 ₫
(2,08 USD)
Sikacrete PP1
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
17.000 ₫
(0,8 USD)
Sikament NN
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
26.500 ₫
(1,25 USD)
Sikagrout GP
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
8.000 ₫
(0,38 USD)
Sika Plast 257
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
23.500 ₫
(1,11 USD)
Sika Plastocrete N
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
20.000 ₫
(0,94 USD)
SIKAGARD 905W
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
81.870 ₫
(3,87 USD)
SikaPlast-257
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
23.500 ₫
(1,11 USD)
Sikadur 731
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
193.000 ₫
(9,11 USD)
Sika Sikafloor 263SL
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
176.000 ₫
(8,31 USD)
Sika Rugasol C
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
24.651 ₫
(1,16 USD)
Sikafloor 161
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
219.000 ₫
(10,34 USD)
Sikament R4 (ER)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.800 ₫
(0,94 USD)
Chất ức chế bề mặt Sika Rugasol F
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
32.400 ₫
(1,53 USD)
Sika Viscocrete 3000-20
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
30.000 ₫
(1,42 USD)
Plastiment 100
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
13.000 ₫
(0,61 USD)
SikaGrout 214-11HS
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
22.000 ₫
(1,04 USD)
Sikament 2000AT
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.000 ₫
(0,9 USD)
Sikament V4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
20.000 ₫
(0,94 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Phụ gia xây dựng, SikaLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Vật liệu thô > Phụ gia xây dựng