Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Phụ gia xây dựng, Sika

Có tất cả 141 sản phẩm
Sikafloor 161
196.500₫
3 gian hàng bán
1.708
Sika sik G8
49.500₫
2 gian hàng bán
406
Sika Primer 3
635.000₫
3 gian hàng bán
1.415
Sika Monotop R
44.800₫
4 gian hàng bán
2.894
Sika Viscocrete 3000-20
34.000₫
2 gian hàng bán
3.329
Sikalite
33.000₫
4 gian hàng bán
1.312
Sika raintile 1kg
88.000₫
3 gian hàng bán
313
Sika Plastocrete N
25.000₫
4 gian hàng bán
7.139
Sikacrete PP1
14.000₫
5 gian hàng bán
3.876
Chất ức bề mặt bê tông Sika Rugasol C 25 lít
25.000₫
4 gian hàng bán
22.186
Sika Sikafloor 263SL
176.000₫
2 gian hàng bán
665
Chất ức chế bề mặt Sika Rugasol F
32.500₫
4 gian hàng bán
1.943
Sika Sikafloor 264
186.000₫
4 gian hàng bán
490
Sikament 2000 AT (N)
19.500₫
4 gian hàng bán
1.517
Sikament 2000AT
19.500₫
3 gian hàng bán
3.569
Sika Inertol Poxitar F
250.000₫
5 gian hàng bán
2.707
Sikament NN GB
31.500₫
1 gian hàng bán
705
SIKAGARD 905W
82.000₫
2 gian hàng bán
2.477
Sikagrout 212 - 11
10.800₫
4 gian hàng bán
8.306
Sikagrout GP
8.800₫
4 gian hàng bán
2.681
Sikadur 732
285.000₫
(1)
9 gian hàng bán
21.159
Phụ gia đông cứng nhanh Sika Sikament R7N
16.000₫
4 gian hàng bán
10.052
Sikadur 752
330.000₫
7 gian hàng bán
7.807
Sikadur 731
193.000₫
11 gian hàng bán
231.970
Sika Latex
73.000₫
(1)
7 gian hàng bán
27.8873
Sika Plastiment 96
14.500₫
5 gian hàng bán
13.118
Sikagrout 214-11/212-11
10.700₫
5 gian hàng bán
122.957
Sikament R4 (ER)
19.800₫
3 gian hàng bán
1.895
Sika Latex TH 5 Lít
45.000₫
8 gian hàng bán
14.994
Sika BC Bitumen coating 1L
76.000₫
1 gian hàng bán
421
Sika plup CN 1kg
76.000₫
1 gian hàng bán
310
SikaGrout 214-11HS
22.000₫
4 gian hàng bán
1.851
Sika Primer 3N
750.000₫
2 gian hàng bán
607
Sikament 2000AT N
27.000₫
2 gian hàng bán
150
Sika Membrane 1kg
46.500₫
1 gian hàng bán
418
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
28.500₫
8 gian hàng bán
117.492
Phụ gia bê tông - Daracem®S21
512.500₫
1 gian hàng bán
3.378