Phụ gia xây dựng, SikaLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
122 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SikaPlast-257
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
23.500 ₫
(1,11 USD)
Sikadur 752
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Chât bơm trám khe nứt
0
308.000 ₫
(14,55 USD)
Chất siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
3
18.150 ₫
(0,86 USD)
Sikacrete PP1
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
12.100 ₫
(0,57 USD)
Sikadur 731
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
195.000 ₫
(9,21 USD)
Sikagrout 212 - 11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.800 ₫
(0,51 USD)
Sika Inertol Poxitar F
 • Hãng sản xuất: Sika
0
316.100 ₫
(14,93 USD)
Sikalite
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
30.560 ₫
(1,44 USD)
Sika Sikafloor 263SL
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
176.000 ₫
(8,31 USD)
Sika Rugasol C
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
24.651 ₫
(1,16 USD)
Sikafloor 161
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
219.000 ₫
(10,34 USD)
Sikagrout 214-11/212-11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.120 ₫
(0,48 USD)
Sika Monotop R
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
44.000 ₫
(2,08 USD)
Sikament 2000 AT (N)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
15.937 ₫
(0,75 USD)
Sika Plastocrete N
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.131 ₫
(0,9 USD)
Sika Latex
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
4
63.273 ₫
(2,99 USD)
Sikadur 732
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
4
270.000 ₫
(12,75 USD)
Sikament R4 (ER)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
20.100 ₫
(0,95 USD)
Chất ức chế bề mặt Sika Rugasol F
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
32.400 ₫
(1,53 USD)
Sika Viscocrete 3000-20
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
30.000 ₫
(1,42 USD)
Plastiment 100
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
13.000 ₫
(0,61 USD)
SikaGrout 214-11HS
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.800 ₫
(0,94 USD)
Sika Plastiment 96
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
11.500 ₫
(0,54 USD)
Sika Latex TH
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
45.000 ₫
(2,13 USD)
Sikament 2000AT
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.000 ₫
(0,9 USD)
Sikament V4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
20.000 ₫
(0,94 USD)
Sika Primer 3
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Chât bơm trám khe nứt
0
635.000 ₫
(29,99 USD)
Sikament NN
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
26.131 ₫
(1,23 USD)
Sika Viscocrete SP1000
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
49.500 ₫
(2,34 USD)
Sika Viscocrete 3000
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
28.000 ₫
(1,32 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Phụ gia xây dựng, SikaLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Vật liệu thô > Phụ gia xây dựng