Phụ gia xây dựng, SikaLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
131 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sikagrout 214-11/212-11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.120 ₫
(0,48 USD)
Sika Monotop R
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
44.000 ₫
(2,08 USD)
Sikacrete PP1
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
12.100 ₫
(0,57 USD)
Sikament NN
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
26.131 ₫
(1,23 USD)
Sikagrout GP
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
8.240 ₫
(0,39 USD)
Sika Plast 257
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
22.500 ₫
(1,06 USD)
Chất siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
3
18.150 ₫
(0,86 USD)
Sikadur 732
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
4
270.000 ₫
(12,75 USD)
Sika Latex
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
4
63.273 ₫
(2,99 USD)
Sika Plastocrete N
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.131 ₫
(0,9 USD)
SIKAGARD 905W
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
77.501 ₫
(3,66 USD)
Sikalite
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
30.560 ₫
(1,44 USD)
Sikament 2000 AT (N)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
15.937 ₫
(0,75 USD)
Sikadur 752
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Chât bơm trám khe nứt
0
330.000 ₫
(15,58 USD)
Sika Inertol Poxitar F
 • Hãng sản xuất: Sika
0
235.000 ₫
(11,1 USD)
Sikagrout 212 - 11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.800 ₫
(0,51 USD)
SikaPlast-257
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
23.500 ₫
(1,11 USD)
Sikadur 731
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
195.000 ₫
(9,21 USD)
Sika Sikafloor 263SL
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
176.000 ₫
(8,31 USD)
Sika Rugasol C
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
24.651 ₫
(1,16 USD)
Sikafloor 161
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
219.000 ₫
(10,34 USD)
Sikament R4 (ER)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
20.100 ₫
(0,95 USD)
Chất ức chế bề mặt Sika Rugasol F
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
32.400 ₫
(1,53 USD)
Sika Viscocrete 3000-20
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
30.000 ₫
(1,42 USD)
Plastiment 100
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
13.000 ₫
(0,61 USD)
SikaGrout 214-11HS
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.800 ₫
(0,94 USD)
Sika Plastiment 96
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
11.500 ₫
(0,54 USD)
Sika Latex TH
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
45.000 ₫
(2,13 USD)
Sikament 2000AT
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.000 ₫
(0,9 USD)
Sikament V4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
20.000 ₫
(0,94 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Phụ gia xây dựng, SikaLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Vật liệu thô > Phụ gia xây dựng

Từ khóa nổi bật trong tuần: sika chống thấm, sikamen, sika plast, sika r4, phụ gia dẻo hoá, phu gia be tong, sika latex th, sika, sika 107, sika grout, phụ gia dẻo hóa, vữa epoxy, phụ gia hoá dẻo, ferro mangan, keo dán gạch, sikafloor 2530w, sikadur 731, sikadur 732, gia sim, sika 731