Rao vặt mới nhất.

Phụ gia, SikaLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
84 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sika Inertol Poxitar F
 • Hãng sản xuất: Sika
0
250.000 VNĐ
(11,81 USD)
Sika Latex
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
4
63.273 VNĐ
(2,99 USD)
Sika Monotop R
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
44.000 VNĐ
(2,08 USD)
Sikalite
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
30.560 VNĐ
(1,44 USD)
Sikacrete PP1
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
12.100 VNĐ
(0,57 USD)
Sikament 2000 AT (N)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
15.937 VNĐ
(0,75 USD)
Sikadur 732
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
4
270.000 VNĐ
(12,75 USD)
Sikament R4 (ER)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.000 VNĐ
(0,9 USD)
Chất ức chế bề mặt Sika Rugasol F
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
470.000 VNĐ
(22,2 USD)
Sikadur 752
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Chât bơm trám khe nứt
0
260.000 VNĐ
(12,28 USD)
Sikagrout 212 - 11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
11.000 VNĐ
(0,52 USD)
Sikadur 731
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
200.000 VNĐ
(9,45 USD)
Sika Sikafloor 263SL
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
192.000 VNĐ
(9,07 USD)
Sika Plastocrete N
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.131 VNĐ
(0,9 USD)
Chất siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
3
17.500 VNĐ
(0,83 USD)
Plastiment 100
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
15.000 VNĐ
(0,71 USD)
SikaGrout 214-11HS
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
11.000 VNĐ
(0,52 USD)
Sika Plastiment 96
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
15.000 VNĐ
(0,71 USD)
Sikament RMC
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
150.000 VNĐ
(7,08 USD)
Sika Latex TH
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
44.000 VNĐ
(2,08 USD)
Sikagrout 214-11/212-11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.120 VNĐ
(0,48 USD)
Sikament V4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
20.000 VNĐ
(0,94 USD)
Sikament NN
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
26.131 VNĐ
(1,23 USD)
SIKAGARD 905W
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
77.501 VNĐ
(3,66 USD)
Sikagrout GP
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
8.240 VNĐ
(0,39 USD)
Sikafloor 161
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
195.000 VNĐ
(9,21 USD)
Sika Rugasol C
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
24.500 VNĐ
(1,16 USD)
Sikament NN GB
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
27.500 VNĐ
(1,3 USD)
Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót Intraplast Z
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
85.000 VNĐ
(4,01 USD)
Phụ gia đông cứng nhanh Sika Sikament R7N
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
15.500 VNĐ
(0,73 USD)
Trang:  [1]  2  3   

Phụ gia, SikaLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Vật liệu thô > Phụ gia