Phụ gia, SikaLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
84 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sikadur 752
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Chât bơm trám khe nứt
0
260.000 VNĐ
(12,28 USD)
Sika Inertol Poxitar F
 • Hãng sản xuất: Sika
0
250.000 VNĐ
(11,81 USD)
Sikadur 731
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
230.000 VNĐ
(10,86 USD)
Sika Sikafloor 263SL
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
192.000 VNĐ
(9,07 USD)
Sikagrout 212 - 11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.500 VNĐ
(0,5 USD)
Chất ức chế bề mặt Sika Rugasol F
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
470.000 VNĐ
(22,2 USD)
Sika Plastocrete N
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
150.000 VNĐ
(7,08 USD)
Chất siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
3
17.500 VNĐ
(0,83 USD)
Sika Monotop R
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
45.000 VNĐ
(2,13 USD)
Sikadur 732
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
4
275.000 VNĐ
(12,99 USD)
Sika Viscocrete 3000-20
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
240.000 VNĐ
(11,33 USD)
Plastiment 100
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
15.000 VNĐ
(0,71 USD)
Sika Viscocrete HE-10
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
405.000 VNĐ
(19,13 USD)
SikaGrout 214-11HS
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
11.000 VNĐ
(0,52 USD)
Sika Viscocrete 3000-10
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
225.000 VNĐ
(10,63 USD)
Sika Plastiment 96
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
90.000 VNĐ
(4,25 USD)
Sikament RMC
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
150.000 VNĐ
(7,08 USD)
Sika Viscocrete HE-10AT
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
494.500 VNĐ
(23,35 USD)
Sikacrete PP1
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
17.000 VNĐ
(0,8 USD)
Vinkem Grout 4HF/ 2HF
Hãng sản xuất: Sika / Loại: Phụ gia bê tông /
0
9.000 VNĐ
(0,43 USD)
Sika Latex
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
4
150.000 VNĐ
(7,08 USD)
Sika Latex TH
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
365.000 VNĐ
(17,24 USD)
Sikagrout 214-11/212-11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.500 VNĐ
(0,5 USD)
Sikament V4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
20.000 VNĐ
(0,94 USD)
Sikament NN
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
27.500 VNĐ
(1,3 USD)
Sikagrout GP
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
8.000 VNĐ
(0,38 USD)
Sikafloor 161
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
195.000 VNĐ
(9,21 USD)
Sikalite
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
35.000 VNĐ
(1,65 USD)
Sikament R4 (ER)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
21.000 VNĐ
(0,99 USD)
Sikament 2000 AT (N)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
100.000 VNĐ
(4,72 USD)
Trang:  [1]  2  3   

Phụ gia, SikaLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Vật liệu thô > Phụ gia