Phụ gia xây dựng, SikaLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
131 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sika Inertol Poxitar F
 • Hãng sản xuất: Sika
0
250.000 ₫
(11,81 USD)
Sika Latex
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
4
75.000 ₫
(3,54 USD)
Sikalite
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
30.560 ₫
(1,44 USD)
Sikagrout 212 - 11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.700 ₫
(0,51 USD)
Sikadur 752
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Chât bơm trám khe nứt
0
330.000 ₫
(15,58 USD)
Sika Latex TH
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
44.000 ₫
(2,08 USD)
Chất siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
3
20.000 ₫
(0,94 USD)
Sikagrout 214-11/212-11
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
10.800 ₫
(0,51 USD)
Sika Monotop R
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
44.800 ₫
(2,12 USD)
Sikacrete PP1
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
12.100 ₫
(0,57 USD)
Sikament NN
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
26.131 ₫
(1,23 USD)
Sikagrout GP
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
8.800 ₫
(0,42 USD)
Sika Plast 257
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
22.500 ₫
(1,06 USD)
Sikadur 732
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
4
270.000 ₫
(12,75 USD)
Sika Plastocrete N
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.131 ₫
(0,9 USD)
SIKAGARD 905W
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia chống thấm
0
77.501 ₫
(3,66 USD)
Sikament 2000 AT (N)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.000 ₫
(0,9 USD)
SikaPlast-257
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
23.500 ₫
(1,11 USD)
Sikadur 731
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
195.000 ₫
(9,21 USD)
Sika Sikafloor 263SL
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
176.000 ₫
(8,31 USD)
Sika Rugasol C
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
24.651 ₫
(1,16 USD)
Sikafloor 161
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Vữa kết dính epoxy cường độ cao
0
219.000 ₫
(10,34 USD)
Sikament R4 (ER)
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
20.100 ₫
(0,95 USD)
Chất ức chế bề mặt Sika Rugasol F
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
32.400 ₫
(1,53 USD)
Sika Viscocrete 3000-20
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
30.000 ₫
(1,42 USD)
Plastiment 100
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
13.000 ₫
(0,61 USD)
SikaGrout 214-11HS
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
11.000 ₫
(0,52 USD)
Sika Plastiment 96
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
11.500 ₫
(0,54 USD)
Sikament 2000AT
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
19.000 ₫
(0,9 USD)
Sikament V4
 • Hãng sản xuất: Sika
 • Loại: Phụ gia bê tông
0
20.000 ₫
(0,94 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Phụ gia xây dựng, SikaLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Vật liệu thô > Phụ gia xây dựng