Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Loại ống
Chất liệu

ống nước, ong nuoc, ong dan nuoc, ong nuoc pvc

Có tất cả 4.418 sản phẩm
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 20x3.4
22.440₫
8 gian hàng bán
3.1151
Ống nhựa PP-R Bình Minh 63 x 5,8mm
185.570₫
3 gian hàng bán
8522
Ống nhựa Bình Minh  21
6.820₫
10 gian hàng bán
26.9982
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-50
22.200₫
3 gian hàng bán
3.576
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-120
46.000₫
3 gian hàng bán
1.627
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-150
48.070₫
3 gian hàng bán
12.312
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-200
78.430₫
3 gian hàng bán
1.461
Ống nhựa PP-R Bình Minh 20 x 1,9mm
11.946₫
6 gian hàng bán
3.9142
Ống nhựa Bình Minh 168
149.000₫
10 gian hàng bán
18.2393
Ống nhựa PP-R Bình Minh 20 x 3,4mm
31.900₫
2 gian hàng bán
7181
Ống nhựa PP-R Bình Minh 25 x 4,2mm
29.436₫
3 gian hàng bán
6831
Ống nhựa PP-R Bình Minh 75 x 6,8mm
188.100₫
3 gian hàng bán
5991
Ống nhựa PP-R Bình Minh 75 x 12,5mm
377.520₫
2 gian hàng bán
6301
Ống nhựa PP-R Bình Minh 90 x 8,2mm
396.000₫
3 gian hàng bán
8011
Ống nhựa PP-R Bình Minh 110 x 10mm
592.020₫
3 gian hàng bán
1.5811
Ống nhựa PP-R Bình Minh 160 x 26,6mm
3.630.000₫
2 gian hàng bán
7561
Ống nhựa PP-R Bình Minh 110 x 18,3mm
1.566.400₫
2 gian hàng bán
8011
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN6 630mm
3.767.940₫
2 gian hàng bán
361
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 500mm
4.967.270₫
2 gian hàng bán
6172
Ống nhựa uPVC Bình Minh 60 x 2mm
24.860₫
2 gian hàng bán
1.7981
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN6 280mm
678.260₫
2 gian hàng bán
4622
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 200mm
705.505₫
3 gian hàng bán
6581
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN12.5 90mm
119.620₫
3 gian hàng bán
753
Ống nước lạnh PP-R DISMY PN10 50x4.6
59.000₫
3 gian hàng bán
9061
Ống nhựa Bình Minh 114
75.680₫
11 gian hàng bán
157.28613
Ống C0 PVC Tiền Phong D125
68.200₫
2 gian hàng bán
6401
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 25x4.2
33.900₫
8 gian hàng bán
4.0321
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 32x5.4
52.900₫
7 gian hàng bán
22.4301
Ống C0 PVC Tiền Phong D48
17.100₫
3 gian hàng bán
7631
Ống C0 PVC Tiền Phong D60
22.800₫
3 gian hàng bán
1.5271
Ống C0 PVC Tiền Phong D42
14.000₫
3 gian hàng bán
1.1851
Ống C3 PVC Tiền Phong D110
103.100₫
2 gian hàng bán
3.2242
Ống nước lạnh PRR PN10 Ø25mm
23.430₫
3 gian hàng bán
1.7562
Ống thoát PVC Tiền Phong D42
12.400₫
3 gian hàng bán
3.8151
Ống nhựa Bình Minh 220
231.220₫
3 gian hàng bán
6.6222
Ống C0 PVC Tiền Phong D90
37.200₫
3 gian hàng bán
1.3061
Ống C0 PVC Tiền Phong D140
85.900₫
2 gian hàng bán
1.2001
Ống C0 PVC Tiền Phong D160
113.400₫
2 gian hàng bán
1.2181
Ống C1 PVC Tiền Phong D21
6.864₫
3 gian hàng bán
2.0681
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật