Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Hãng sản xuất
Loại ống
Chất liệu

ống nước, ong nuoc, ong dan nuoc, ong nuoc pvc

Có tất cả 4.409 sản phẩm
Ống nhựa PP-R Bình Minh 63 x 5,8mm
111.342₫
4 gian hàng bán
7922
Ống nhựa Bình Minh 220
212.722₫
6 gian hàng bán
6.3312
Ống nhựa Bình Minh 90
230.000₫
9 gian hàng bán
29.9403
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 25x4.2
33.900₫
9 gian hàng bán
3.9181
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 20x3.4
23.500₫
9 gian hàng bán
3.0161
Ống nhựa Bình Minh 114
230.000₫
12 gian hàng bán
156.03813
Ống nhựa Bình Minh 168
230.000₫
11 gian hàng bán
17.5882
Ống nhựa Bình Minh  21
18.900₫
12 gian hàng bán
25.9632
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 32x5.4
52.900₫
8 gian hàng bán
22.3791
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-200
90.400₫
5 gian hàng bán
1.404
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 560mm
5.972.472₫
3 gian hàng bán
4941
Ống nhựa PP-R Bình Minh 20 x 1,9mm
11.946₫
7 gian hàng bán
3.8152
Ống nước lạnh PP-R VESBO PN10 20x2.3
16.170₫
6 gian hàng bán
2.4081
Ống nước lạnh PRR PN10 Ø25mm
23.430₫
3 gian hàng bán
1.7112
Ống nhựa PP-R Bình Minh 110 x 10mm
592.020₫
4 gian hàng bán
1.5331
Ống nhựa PP-R Bình Minh 160 x 26,6mm
2.660.000₫
4 gian hàng bán
7351
Ống nhựa PP-R Bình Minh 25 x 4,2mm
29.436₫
4 gian hàng bán
6591
Ống nhựa PP-R Bình Minh 75 x 6,8mm
188.100₫
3 gian hàng bán
5661
Ống nhựa PP-R Bình Minh 75 x 12,5mm
377.520₫
4 gian hàng bán
5851
Ống nhựa PP-R Bình Minh 90 x 8,2mm
396.000₫
3 gian hàng bán
7441
Ống nhựa PP-R Bình Minh 20 x 3,4mm
19.140₫
3 gian hàng bán
6761
Ống nhựa PP-R Bình Minh 110 x 18,3mm
940.000₫
4 gian hàng bán
7711
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN6 630mm
3.428.825₫
3 gian hàng bán
337
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 500mm
4.520.216₫
3 gian hàng bán
5572
Ống nhựa uPVC Bình Minh 60 x 2mm
15.000₫
4 gian hàng bán
1.7201
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN6 280mm
617.217₫
4 gian hàng bán
3962
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 200mm
705.505₫
3 gian hàng bán
6071
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN12.5 90mm
119.620₫
3 gian hàng bán
690
Ống nước PP-R Tiền Phong 25
20.850₫
5 gian hàng bán
6703
Ống nước PP-R Tiền Phong 40
36.250₫
6 gian hàng bán
7303
Ống nước lạnh PP-R VESBO PN10 75x6.8
197.808₫
4 gian hàng bán
6331
Ống thoát PVC Tiền Phong D90
32.472₫
5 gian hàng bán
15.0722
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 25x4.2
35.000₫
4 gian hàng bán
803
Ống nước PP-R Tiền Phong 32
27.000₫
5 gian hàng bán
1.1493
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN8 125mm
153.153₫
3 gian hàng bán
391
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
Ống nhựa Bình Minh  21
6.820₫
          congtydichvumoi...  · Hồ Chí Minh
19/08/2016 - 10:35
Ống nhựa PP-R Bình Minh 160 x 26,6mm
3.630.000₫
          congtydichvumoi...  · Hồ Chí Minh
19/08/2016 - 10:34
Ống nhựa uPVC Bình Minh 250 x 11,9mm
633.270₫
4 gian hàng bán
425
Ống nhựa uPVC Bình Minh 500 x 15,3mm
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
294
Ống nhựa Bình Minh  21
18.900₫
12 gian hàng bán
25.9632
Ống nhựa Bình Minh 60
80.000₫
9 gian hàng bán
19.7173
Ống nhựa Bình Minh 49
21.400₫
6 gian hàng bán
9.6022
Ống nhựa uPVC Bình Minh 60 x 2mm
15.000₫
4 gian hàng bán
1.7201
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN10 140mm
234.735₫
4 gian hàng bán
6521
Ống nhựa uPVC Bình Minh 200 x 5,9mm
258.830₫
3 gian hàng bán
1.0711
Ống nhựa Bình Minh 90
230.000₫
9 gian hàng bán
29.9403