Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Loại ống
Chất liệu

ống nước, ong nuoc, ong dan nuoc, ong nuoc pvc

Có tất cả 4.420 sản phẩm
Ống C1 PVC Tiền Phong D48
19.448₫
3 gian hàng bán
1.064
Ống nhựa Bình Minh 168
149.000₫
12 gian hàng bán
19.3343
Ống nhựa Bình Minh 114
75.680₫
13 gian hàng bán
159.43413
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-200
78.000₫
5 gian hàng bán
1.557
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-150
48.000₫
5 gian hàng bán
12.405
Ống thoát PVC Tiền Phong D110
49.000₫
6 gian hàng bán
10.5771
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-50
22.200₫
5 gian hàng bán
3.843
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-120
46.000₫
5 gian hàng bán
1.738
Ống nhựa PP-R Bình Minh 63 x 5,8mm
185.570₫
4 gian hàng bán
9242
Ống nhựa PP-R Bình Minh 20 x 1,9mm
19.910₫
6 gian hàng bán
4.0282
Ống nhựa Bình Minh  21
6.820₫
12 gian hàng bán
28.8402
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 20mm
8.580₫
3 gian hàng bán
9991
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 40mm
31.790₫
4 gian hàng bán
5011
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN8 315mm
1.055.890₫
4 gian hàng bán
3722
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN10 125mm
205.480₫
3 gian hàng bán
6201
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN8 125mm
168.300₫
4 gian hàng bán
451
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN8 225mm
543.840₫
3 gian hàng bán
5051
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN12.5 560mm
5.494.390₫
3 gian hàng bán
5811
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 160mm
479.310₫
4 gian hàng bán
4971
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN10 160mm
336.600₫
4 gian hàng bán
5752
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN10 280mm
1.025.970₫
4 gian hàng bán
6241
Ống nước PP-R Tiền Phong 40
36.250₫
5 gian hàng bán
7933
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN10 315mm
1.299.320₫
5 gian hàng bán
1.7051
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN8 450mm
2.161.940₫
5 gian hàng bán
7111
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 63mm
78.100₫
4 gian hàng bán
7571
Ống nhựa PP-R Bình Minh 110 x 18,3mm
1.566.400₫
4 gian hàng bán
8191
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN6 560mm
2.973.850₫
5 gian hàng bán
5301
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN8 400mm
1.709.510₫
5 gian hàng bán
1.4361
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 225mm
981.200₫
4 gian hàng bán
4411
Ống nhựa uPVC Bình Minh 60 x 2mm
24.860₫
3 gian hàng bán
1.8671
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN6 315mm
864.050₫
4 gian hàng bán
914
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN6 450mm
1.750.650₫
4 gian hàng bán
502
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN20 32mm
24.200₫
3 gian hàng bán
7211
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN20 50mm
58.520₫
3 gian hàng bán
510
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN10 32mm
14.410₫
4 gian hàng bán
1.180
Ống thoát PVC Tiền Phong D34
8.360₫
3 gian hàng bán
5.8741
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 25x4.2
35.000₫
4 gian hàng bán
842
Ống nước lạnh PRR PN10 Ø25mm
23.430₫
3 gian hàng bán
1.7922
Ống nước lạnh PP-R VESBO PN10 40x3.7
54.170₫
5 gian hàng bán
1.015
Ống nhựa PP-R Bình Minh 20 x 3,4mm
31.900₫
3 gian hàng bán
7691
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật