Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Loại ống
Chất liệu

ống nước, ong nuoc, ong dan nuoc, ong nuoc pvc

Có tất cả 4.418 sản phẩm
Ống nước lạnh PP-R DISMY PN10 63x5.8
170.000₫
3 gian hàng bán
6691
Ống nước lạnh PP-R DISMY PN10 75x6.8
235.500₫
2 gian hàng bán
728
Ống nước nóng PP-R DISMY PN20 32x5.4
55.000₫
3 gian hàng bán
6661
Ống nước lạnh PP-R VESBO PN10 90x8.2
288.340₫
5 gian hàng bán
7471
Ống nước lạnh PP-R VESBO PN10 75x6.8
197.808₫
5 gian hàng bán
6631
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 32x5.4
59.920₫
10 gian hàng bán
22.4871
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 20x3.4
23.500₫
9 gian hàng bán
3.1601
Ống nhựa PP-R Bình Minh 63 x 5,8mm
111.342₫
4 gian hàng bán
8672
Ống nhựa Bình Minh  21
6.820₫
14 gian hàng bán
27.4992
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-50
22.220₫
3 gian hàng bán
3.654
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-120
46.530₫
4 gian hàng bán
1.663
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-150
55.660₫
3 gian hàng bán
12.339
Ống tải nước PVC Đạt Hòa DN-200
90.400₫
3 gian hàng bán
1.476
Ống nhựa PP-R Bình Minh 20 x 1,9mm
11.946₫
5 gian hàng bán
3.9442
Ống nhựa Bình Minh 168
149.000₫
14 gian hàng bán
18.5993
Ống nhựa PP-R Bình Minh 20 x 3,4mm
31.900₫
3 gian hàng bán
7241
Ống nhựa PP-R Bình Minh 25 x 4,2mm
49.060₫
3 gian hàng bán
6921
Ống nhựa PP-R Bình Minh 75 x 12,5mm
377.520₫
2 gian hàng bán
6481
Ống nhựa PP-R Bình Minh 110 x 10mm
645.000₫
3 gian hàng bán
1.6021
Ống nhựa PP-R Bình Minh 160 x 26,6mm
2.660.000₫
4 gian hàng bán
7801
Ống nhựa PP-R Bình Minh 110 x 18,3mm
940.000₫
4 gian hàng bán
8011
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN6 630mm
3.767.940₫
3 gian hàng bán
391
Ống nhựa uPVC Bình Minh 60 x 2mm
15.000₫
4 gian hàng bán
1.8161
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 200mm
705.505₫
4 gian hàng bán
6761
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN12.5 90mm
131.450₫
3 gian hàng bán
786
Ống nước lạnh PP-R DISMY PN10 50x4.6
59.000₫
3 gian hàng bán
9091
Ống nhựa Bình Minh 114
75.680₫
15 gian hàng bán
157.93413
Ống C0 PVC Tiền Phong D125
68.200₫
1 gian hàng bán
6461
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 25x4.2
36.300₫
10 gian hàng bán
4.0861
Ống C0 PVC Tiền Phong D48
17.100₫
3 gian hàng bán
7721
Ống C0 PVC Tiền Phong D60
22.800₫
3 gian hàng bán
1.5391
Ống C0 PVC Tiền Phong D42
14.000₫
3 gian hàng bán
1.1941
Ống C3 PVC Tiền Phong D110
103.100₫
3 gian hàng bán
3.2542
Ống nước lạnh PRR PN10 Ø25mm
23.430₫
5 gian hàng bán
1.7652
Ống thoát PVC Tiền Phong D42
12.400₫
3 gian hàng bán
3.8751
Ống nhựa Bình Minh 220
212.722₫
5 gian hàng bán
6.7902
Ống C0 PVC Tiền Phong D90
37.200₫
3 gian hàng bán
1.3151
Ống C0 PVC Tiền Phong D140
85.900₫
2 gian hàng bán
1.2181
Ống C0 PVC Tiền Phong D160
113.400₫
3 gian hàng bán
1.2331
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật