Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Loại ống
Chất liệu

ống nước, ong nuoc, ong dan nuoc, ong nuoc pvc

Có tất cả 4.701 sản phẩm
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN8 450mm
1.967.365₫
5 gian hàng bán
8491
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN10 315mm
1.182.381₫
5 gian hàng bán
1.9061
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN6 630mm
3.428.825₫
3 gian hàng bán
601
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN8 630mm
4.215.311₫
2 gian hàng bán
1.0061
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 25x4.2
34.650₫
6 gian hàng bán
4.9021
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 20x3.4
22.440₫
6 gian hàng bán
3.5681
Ống nhựa Bình Minh  27
9.680₫
11 gian hàng bán
41.7752
Ống nhựa Bình Minh  21
6.820₫
11 gian hàng bán
38.0203
Ống nhựa Bình Minh 114
75.680₫
13 gian hàng bán
169.77513
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN8 500mm
2.500.098₫
3 gian hàng bán
6861
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN6 450mm
1.593.092₫
3 gian hàng bán
595
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN8 560mm
3.336.834₫
3 gian hàng bán
5432
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN10 560mm
4.096.593₫
3 gian hàng bán
5242
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 560mm
6.038.833₫
3 gian hàng bán
6141
Ống thoát PVC Tiền Phong D90
32.472₫
3 gian hàng bán
18.1952
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN10 140mm
257.950₫
2 gian hàng bán
1.0991
Ống nước PP-R Tiền Phong 25
20.850₫
3 gian hàng bán
9013
Ống nước PP-R Tiền Phong 40
36.250₫
3 gian hàng bán
9433
Ống nhựa Bình Minh 60
24.860₫
7 gian hàng bán
29.1403
Ống nước lạnh PPR MEGASUN 32x2.9mm
55.200₫
1 gian hàng bán
781
Ống nhựa Tiền Phong PPR DN20 x PN20
10.000₫
3 gian hàng bán
4.961
Ống nhựa uPVC Bình Minh 75 x 1,5mm
26.620₫
4 gian hàng bán
1.3291
Ống nhựa Bình Minh 168
136.442₫
10 gian hàng bán
24.6083
Ống nhựa Bình Minh 140 x 4mm
127.930₫
4 gian hàng bán
18.542
Ống nước lạnh PRR PN10 Ø25mm
23.430₫
4 gian hàng bán
1.9542
Ống thoát PVC Tiền Phong D110
49.000₫
4 gian hàng bán
12.3501
Ống C3 PVC Tiền Phong D48
27.300₫
2 gian hàng bán
1.2491
Ống C2 PVC Tiền Phong D34
14.700₫
2 gian hàng bán
2.7811
Ống nước nóng PP-R EPIPE PN20 D20mm x 3.4mm
14.000₫
4 gian hàng bán
1.505
Ống nước lạnh PP-R VESBO PN10 40x3.7
54.170₫
3 gian hàng bán
1.162
Ống nước nóng PP-R VESBO PN20 32x5.4
54.230₫
6 gian hàng bán
22.8831
Ống nước lạnh PP-R VESBO PN10 75x6.8
197.808₫
3 gian hàng bán
8731
Ống nhựa Bình Minh  34
13.530₫
7 gian hàng bán
23.9983
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN16 110mm
234.300₫
2 gian hàng bán
9932
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN20 75mm
131.450₫
2 gian hàng bán
6152
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN12.5 110mm
194.810₫
4 gian hàng bán
8272
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN12.5 250mm
999.130₫
3 gian hàng bán
8161
Ống nhựa Bình Minh 220
231.220₫
4 gian hàng bán
8.9862
Ống nhựa PP-R Bình Minh 20 x 1,9mm
19.910₫
5 gian hàng bán
4.2532
Ống nhựa PP-R Bình Minh 20 x 3,4mm
31.900₫
3 gian hàng bán
9491
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
Ống nhựa Bình Minh 90
31.680₫
9 gian hàng bán
41.6763
Ống nhựa Bình Minh 168
136.442₫
10 gian hàng bán
24.6083
Ống nhựa Bình Minh  27
9.680₫
11 gian hàng bán
41.7752
Ống nhựa Bình Minh 60
24.860₫
7 gian hàng bán
29.1403
Ống nhựa HDPE Bình Minh PN10 140mm
257.950₫
2 gian hàng bán
1.0991
Ống nhựa uPVC Bình Minh 250 x 7,3mm
400.070₫
2 gian hàng bán
2.064
Ống nhựa uPVC Bình Minh 21 x 1,6mm
6.820₫
2 gian hàng bán
1.9331