Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định tại Hà Nội

Có tất cả 45 sản phẩm
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.467
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
2.139
ICOM IC-F211S (Phiên bản 51)
3.470.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.341
Kenwood TK-7180
4.350.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.987
YAESU VX-351
1.250.000₫
(1)
3 GH bán tại Hà Nội
2.050
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 VHF 128CH
6.965.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
2.248
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.787
ICOM IC-2200H (Phiên bản 60)
3.861.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.741
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
6.690.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.447
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 UHF 128CH
6.530.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
2.688
ICOM IC-F5023H (Phiên bản 52)
3.960.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.768
Máy IC-2200H
4.200.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
3.362
Vertex Standard VX-231
1.750.000₫
7 GH bán tại Hà Nội
4.674
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.990
Kenwood TM-281A
3.650.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
978
iCOM IC-M59
3.850.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
2.542
IC-F5061
7.450.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.441
ICOM IC-F6061 (Phiên bản 11)
6.900.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.189
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
1.639
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.737
Jingtong JT-N86
750.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.903
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
1.830
ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
3.960.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.681
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.169
Kenwood TK-7100H
1.200.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.991
Motorola GM950i
3.800.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.596
ICOM IC-F6061D (Phiên bản 31)
Liên hệ gian hàng...
1 GH bán tại Hà Nội
725
Vertex Standard VXA-300
1.700.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
601
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.888
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
527
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
643
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
484
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
727
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
857
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
832
Vertex standard VX-6000
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
839
ICOM IC-F5061D (Phiên bản 31)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
590
Vertex Standard VX-4207
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
605
Vertex standard CNT-5000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
345
Yaesu FT-1802M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
489
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 gian hàng bán
1.639
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 gian hàng bán
1.990
5.350.000₫
2 gian hàng bán
2.542
IC-F5061
6.579.000₫
4 gian hàng bán
1.441
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
6 gian hàng bán
1.987
Motorola GM950i
3.800.000₫
3 gian hàng bán
1.596
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
11 gian hàng bán
4.674
3.530.000₫
5 gian hàng bán
1.681
3.650.000₫
3 gian hàng bán
978
YAESU VX-351
1.250.000₫
(1)
5 gian hàng bán
2.050
3.960.000₫
5 gian hàng bán
1.768