Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định tại Hà Nội

  • Mới đổi giá
  •   -  
Có tất cả 48 sản phẩm
3.470.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.206
3.650.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
765
Vertex standard VX-350
Liên hệ gian hàng...
1 GH bán tại Hà Nội
1.562
Vertex Standard VX-231
1.750.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
4.131
YAESU VX-351
1.850.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.915
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.281
Kenwood TK-7180
4.350.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.846
3.850.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
2.209
Máy IC-2200H
4.023.250₫
3 GH bán tại Hà Nội
3.128
3.861.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.600
IC-F5061
7.450.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.288
6.900.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.096
Kenwood TS-480HX
62.400.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
1.621
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.504
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.584
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.804
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.914
3.960.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.576
6.965.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.933
Jingtong JT-N86
850.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.765
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.617
3.960.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.531
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.043
Motorola GM950i
3.800.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.461
Liên hệ gian hàng...
1 GH bán tại Hà Nội
608
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.726
Kenwood TS-B2000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
967
Kenwood TK-8180
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
775
Kenwood TM-D700A
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
879
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
491
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
493
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
418
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
667
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
758
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
724
Vertex standard VX-6000
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
767
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
527
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
3 gian hàng bán
1.617
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
3 gian hàng bán
1.504
Motorola GM950i
3.800.000₫
3 gian hàng bán
1.461
3.850.000₫
3 gian hàng bán
2.209
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.043
Jingtong JT-N86
850.000₫
2 gian hàng bán
1.765
3.650.000₫
3 gian hàng bán
765
3.600.000₫
4 gian hàng bán
1.600
YAESU VX-351
1.850.000₫
3 gian hàng bán
1.915
IC-F5061
6.579.000₫
3 gian hàng bán
1.288
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
2 gian hàng bán
1.621