Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định tại Hà Nội

Có tất cả 43 sản phẩm
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
2.331
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 VHF 128CH
6.965.000₫
5 GH bán tại Hà Nội
2.578
Kenwood TK-7180
4.350.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
2.134
Vertex Standard VX-231
1.750.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
5.118
iCOM IC-M59
3.450.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
2.830
ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
3.960.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.867
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 UHF 128CH
6.530.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
3.003
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
2.110
Kenwood TM-281A
3.600.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
1.215
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
6.690.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.597
ICOM IC-2200H (Phiên bản 60)
3.861.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.900
Máy IC-2200H
4.200.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
3.551
ICOM IC-F5023H (Phiên bản 52)
3.960.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
2.005
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.551
IC-F5061
7.450.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.585
ICOM IC-F6061 (Phiên bản 11)
6.900.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.285
ICOM IC-F211S (Phiên bản 51)
3.470.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.476
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
1.759
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.866
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
1.893
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.265
Kenwood TK-7100H
1.200.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
2.123
Motorola GM950i
3.800.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.764
ICOM IC-F6061D (Phiên bản 31)
Liên hệ gian hàng...
1 GH bán tại Hà Nội
803
Vertex standard VX-350
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.886
YAESU VX-351
Liên hệ gian hàng...
(1)
4 gian hàng bán
2.170
Jingtong JT-N86
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
2.065
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.981
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
545
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
736
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
526
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
778
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
953
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
904
Vertex standard VX-6000
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
893
ICOM IC-F5061D (Phiên bản 31)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
710
Vertex Standard VX-4207
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
725
Vertex Standard VXA-300
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
661
Vertex standard CNT-5000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
384
Yaesu FT-1802M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
561
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
YAESU VX-351
Liên hệ gian hàng...
(1)
4 gian hàng bán
2.170
5.350.000₫
3 gian hàng bán
2.830
3.500.000₫
3 gian hàng bán
1.215
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
8 gian hàng bán
5.118