Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định tại Hà Nội

Có tất cả 45 sản phẩm
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
2.211
ICOM IC-F5023H (Phiên bản 52)
3.960.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.864
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.488
IC-F5061
7.450.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.477
ICOM IC-2200H (Phiên bản 60)
3.861.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.774
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
6.690.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.507
Máy IC-2200H
4.200.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
3.431
YAESU VX-351
1.750.000₫
(1)
3 GH bán tại Hà Nội
2.092
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.814
Vertex Standard VX-231
1.750.000₫
7 GH bán tại Hà Nội
4.785
ICOM IC-F6061 (Phiên bản 11)
6.900.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.213
Kenwood TK-7180
4.350.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
2.026
ICOM IC-F211S (Phiên bản 51)
3.470.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.407
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 VHF 128CH
6.965.000₫
5 GH bán tại Hà Nội
2.350
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 UHF 128CH
6.530.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
2.781
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
2.023
Kenwood TM-281A
3.650.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
1.068
iCOM IC-M59
3.850.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
2.611
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
1.678
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.791
Jingtong JT-N86
750.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.957
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
1.845
ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
3.960.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.735
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.187
Kenwood TK-7100H
1.200.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
2.027
Motorola GM950i
3.800.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.626
ICOM IC-F6061D (Phiên bản 31)
Liên hệ gian hàng...
1 GH bán tại Hà Nội
761
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.939
Kenwood TM-D700A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
999
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
536
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
676
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
502
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
751
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
893
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
865
Vertex standard VX-6000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
863
ICOM IC-F5061D (Phiên bản 31)
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
620
Vertex Standard VX-4207
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
644
Vertex Standard VXA-300
1.700.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
616
Vertex standard CNT-5000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
357
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
4 gian hàng bán
1.488
Vertex standard VX-350
3.988.000₫
4 gian hàng bán
1.814
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
4 gian hàng bán
1.791
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
11 gian hàng bán
4.785
3.600.000₫
5 gian hàng bán
1.774
YAESU VX-351
1.750.000₫
(1)
4 gian hàng bán
2.092
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
6 gian hàng bán
2.026
Jingtong JT-N86
750.000₫
2 gian hàng bán
1.957
5.350.000₫
3 gian hàng bán
2.611
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
3 gian hàng bán
1.187
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 gian hàng bán
1.678