Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định tại Hà Nội

Có tất cả 53 sản phẩm
YAESU VX-351
1.250.000₫
(1)
4 GH bán tại Hà Nội
2.077
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.808
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
2.184
Vertex Standard VX-231
1.750.000₫
7 GH bán tại Hà Nội
4.713
IC-F5061
7.450.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.453
ICOM IC-F6061 (Phiên bản 11)
6.900.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.204
Máy IC-2200H
4.200.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
3.392
ICOM IC-2200H (Phiên bản 60)
3.861.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.765
Kenwood TK-7180
4.350.000₫
5 GH bán tại Hà Nội
2.005
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.482
ICOM IC-F211S (Phiên bản 51)
3.470.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.377
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 VHF 128CH
6.965.000₫
5 GH bán tại Hà Nội
2.299
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
6.690.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.483
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 UHF 128CH
6.530.000₫
5 GH bán tại Hà Nội
2.733
ICOM IC-F5023H (Phiên bản 52)
3.960.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.831
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
2.011
Kenwood TM-281A
3.650.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.035
iCOM IC-M59
3.850.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
2.569
Kenwood TS-480HX
Liên hệ gian hàng...
1 GH bán tại Hà Nội
1.738
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.657
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.761
Jingtong JT-N86
750.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.942
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.845
ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
3.960.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.708
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.175
Kenwood TK-7100H
1.200.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
2.000
Motorola GM950i
3.800.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.614
ICOM IC-F6061D (Phiên bản 31)
Liên hệ gian hàng...
2 GH bán tại Hà Nội
743
Vertex Standard VXA-300
1.700.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
613
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.924
YAESU FT 2800M
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.904
Kenwood TS-B2000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.069
Kenwood TK-8180
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
874
Kenwood TM-D700A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
978
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
530
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
655
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
493
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
739
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
875
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
856
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
4.050.000₫
  bodamso  · Hồ Chí Minh
18/02/2017
3.960.000₫
6 gian hàng bán
1.831
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
3 gian hàng bán
2.184
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
7 gian hàng bán
2.005
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
5 gian hàng bán
1.808
Máy IC-2200H
3.600.000₫
7 gian hàng bán
3.392
Motorola GM950i
3.800.000₫
4 gian hàng bán
1.614
5.350.000₫
4 gian hàng bán
2.569
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
3 gian hàng bán
1.657
3.530.000₫
6 gian hàng bán
1.708
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
4 gian hàng bán
2.011