Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định tại Hà Nội

  • Mới đổi giá
  •   -      
Có tất cả 48 sản phẩm
3.470.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.173
Vertex Standard VX-231
1.750.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
4.053
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.526
YAESU VX-351
1.250.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.900
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.254
Kenwood TK-7180
4.350.000₫
4 GH bán tại Hà Nội
1.834
3.850.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
2.173
Máy IC-2200H
4.023.250₫
3 GH bán tại Hà Nội
3.080
3.861.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.576
IC-F5061
7.450.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.273
6.900.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.087
Kenwood TS-480HX
62.400.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
1.603
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.483
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.554
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.783
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.896
3.960.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.564
3.750.000₫
1 GH bán tại Hà Nội
735
6.965.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.879
Jingtong JT-N86
850.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.753
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.596
3.960.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.504
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
3 GH bán tại Hà Nội
1.037
Motorola GM950i
3.800.000₫
2 GH bán tại Hà Nội
1.443
Liên hệ gian hàng...
1 GH bán tại Hà Nội
584
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.711
Kenwood TS-B2000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
949
Kenwood TK-8180
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
748
Kenwood TM-D700A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
858
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
482
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
487
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
412
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
667
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
740
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
715
Vertex standard VX-6000
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
752
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
3.528.000₫
5 gian hàng bán
1.564
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
4 gian hàng bán
1.554
IC-F5061
6.579.000₫
4 gian hàng bán
1.273
Vertex standard VX-2200
4.780.000₫
4 gian hàng bán
1.783
YAESU VX-351
1.850.000₫
5 gian hàng bán
1.900
3.850.000₫
3 gian hàng bán
2.173
Vertex Standard VX-231
1.750.000₫
7 gian hàng bán
4.053
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
4 gian hàng bán
1.526
3.600.000₫
4 gian hàng bán
1.576
3.750.000₫
2 gian hàng bán
735