Máy bộ đàm cố định

26 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ICOM IC-2200H (Phiên bản 60)
 • Hãng sản xuất: Icom
0
Giá tại: ĐN
3.861.000 VNĐ
3.550.000 VNĐ
(167,65 USD)
ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
 • Hãng sản xuất: Icom
0
Giá tại: ĐN
4.680.000 VNĐ
4.480.000 VNĐ
(211,57 USD)
Máy IC-2200H
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 50 / Trọng lượng (g): 1100 / Japan /
0
Giá tại: ĐN
3.600.000 VNĐ
3.580.000 VNĐ
(169,07 USD)
Kenwood TK 3206 và TK 3206S
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 5 / Trọng lượng (g): 280 / Singapore /
0
Giá tại: ĐN
800.000 VNĐ
680.000 VNĐ
(32,11 USD)
ICOM IC-F5023H (Phiên bản 52)
 • Hãng sản xuất: Icom
0
Giá tại: ĐN
4.450.000 VNĐ
4.250.000 VNĐ
(200,71 USD)
Vertex Standard VX-231
Hãng sản xuất: Vertex Standard / Công suất phát (W): 5 / Trọng lượng (g): 285 / Japan /
0
Giá tại: ĐN
2.410.000 VNĐ
2.399.000 VNĐ
(113,29 USD)
ICOM IC-F211S (Phiên bản 51)
 • Hãng sản xuất: Icom
0
Giá tại: ĐN
3.470.000 VNĐ
3.470.000 VNĐ
(163,87 USD)
Vertex standard VX-2200
Hãng sản xuất: Vertex Standard / Công suất phát (W): 50 / Trọng lượng (g): 1300 / - /
0
Giá tại: ĐN
8.340.800 VNĐ
4.237.000 VNĐ
(200,09 USD)
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
 • Hãng sản xuất: Icom
 • Xuất xứ: Japan
0
Giá tại: ĐN
7.550.000 VNĐ
7.350.000 VNĐ
(347,11 USD)
Máy bộ đàm Kenwood TH-K2AT
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 5 / Trọng lượng (g): 0 / Singapore /
0
Giá tại: ĐN
1.800.000 VNĐ
800.000 VNĐ
(37,78 USD)
Vertex standard VX-350
Hãng sản xuất: Vertex Standard / Công suất phát (W): 5 / Trọng lượng (g): 310 / - /
0
Giá tại: ĐN
3.188.000 VNĐ
3.188.000 VNĐ
(150,55 USD)
Kenwood TS-2000
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 0 / Trọng lượng (g): 7800 / United Kingdom /
0
Giá tại: ĐN
51.000.000 VNĐ
51.000.000 VNĐ
(2.408,5 USD)
Kenwood TS-2000X
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 0 / Trọng lượng (g): 8200 / United Kingdom /
0
Giá tại: ĐN
1.180.000 VNĐ
1.180.000 VNĐ
(55,73 USD)
Kenwood TK-7180
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 0 / Trọng lượng (g): 1500 / United Kingdom /
0
Giá tại: ĐN
5.100.000 VNĐ
5.100.000 VNĐ
(240,85 USD)
Kenwood TK-7100H
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 4 / Trọng lượng (g): 1180 / United Kingdom /
0
Giá tại: ĐN
1.200.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ
(56,67 USD)
Kenwood TK-8100
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 4 / Trọng lượng (g): 1180 / United Kingdom /
0
Giá tại: ĐN
5.600.000 VNĐ
5.600.000 VNĐ
(264,46 USD)
Kenwood TS-480HX
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 4 / Trọng lượng (g): 3700 / United Kingdom /
0
Giá tại: ĐN
62.200.000 VNĐ
62.200.000 VNĐ
(2.937,43 USD)
Kenwood TS-480SAT
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 4 / Trọng lượng (g): 3700 / United Kingdom /
0
Giá tại: ĐN
52.000.000 VNĐ
52.000.000 VNĐ
(2.455,73 USD)
ICOM IC-F6061 (Phiên bản 11)
 • Hãng sản xuất: Icom
0
Giá tại: ĐN
6.900.000 VNĐ
6.900.000 VNĐ
(325,86 USD)
Motorola GM950i
Hãng sản xuất: Motorola / Công suất phát (W): 25 / Trọng lượng (g): 1030 / - /
0
Giá tại: ĐN
3.800.000 VNĐ
3.800.000 VNĐ
(179,46 USD)
ICOM IC-F60V
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 4 / Trọng lượng (g): 284 / - /
0
Giá tại: ĐN
4.180.800 VNĐ
4.180.800 VNĐ
(197,44 USD)
Vertex standard VX-4200
Hãng sản xuất: Vertex Standard / Công suất phát (W): 50 / Trọng lượng (g): 1300 / - /
0
Giá tại: ĐN
8.340.800 VNĐ
8.340.800 VNĐ
(393,9 USD)
Vertex Standard FT-2800M
 • Hãng sản xuất: Vertex Standard
 • Xuất xứ: Japan
0
Giá tại: ĐN
8.340.800 VNĐ
8.340.800 VNĐ
(393,9 USD)
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 VHF 128CH
 • Hãng sản xuất: Motorola
0
Liên hệ gian hàng...
6.750.000 VNĐ
(318,77 USD)
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 UHF 128CH
 • Hãng sản xuất: Motorola
0
Liên hệ gian hàng...
6.580.000 VNĐ
(310,74 USD)
KENWOOD TK 760G
Hãng sản xuất: Kenwood / Công suất phát (W): 0 / Trọng lượng (g): 0 / - /
0
Liên hệ gian hàng...
1.200.000 VNĐ
(56,67 USD)

Máy bộ đàm cố định

Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Thiết bị viễn thông > Máy bộ đàm cố định

Sản phẩm bạn nên quan tâm: VX-2100, VX2100, VX-4200, VX4200, VX-2200, VX2200, VX-6000, VX6000, VX-4100, VX4100, VX-5500, VX5500