Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định, Japan

Có tất cả 11 sản phẩm
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
5.990.000₫
8 gian hàng bán
1.507
Máy IC-2200H
3.600.000₫
7 gian hàng bán
3.431
YAESU VX-351
1.750.000₫
(1)
4 gian hàng bán
2.092
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
11 gian hàng bán
4.785
YAESU FT 2800M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.910
Vertex Standard VXA-300
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
616
Yaesu FT-1802M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
519
Yaesu FT-1807M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
699
Yaesu FT-2800
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
524
Vertex standard VX-1700
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.157
Vertex Standard FT-2800M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
498
Sản phẩm nổi bật
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
4 gian hàng bán
1.488
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
3 gian hàng bán
1.187
Jingtong JT-N86
750.000₫
2 gian hàng bán
1.957
YAESU VX-351
1.750.000₫
(1)
4 gian hàng bán
2.092
Vertex standard VX-350
3.870.000₫
4 gian hàng bán
1.814
Kenwood TS-2000
51.000.000₫
2 gian hàng bán
2.208
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
2 gian hàng bán
1.845
3.650.000₫
3 gian hàng bán
1.068
IC-F5061
6.579.000₫
4 gian hàng bán
1.477
Motorola GM950i
3.800.000₫
4 gian hàng bán
1.626