Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định, Japan

Có tất cả 11 sản phẩm
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
5.990.000₫
8 gian hàng bán
1.483
Máy IC-2200H
3.600.000₫
7 gian hàng bán
3.395
YAESU VX-351
1.250.000₫
(1)
6 gian hàng bán
2.077
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
11 gian hàng bán
4.722
Vertex Standard VXA-300
1.700.000₫
3 gian hàng bán
613
YAESU FT 2800M
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.904
Yaesu FT-1802M
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
504
Yaesu FT-1807M
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
681
Yaesu FT-2800
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
521
Vertex standard VX-1700
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.082
Vertex Standard FT-2800M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
489
Sản phẩm nổi bật
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
3 gian hàng bán
1.657
Kenwood TS-2000
51.000.000₫
3 gian hàng bán
2.184
3.650.000₫
3 gian hàng bán
1.041
Máy IC-2200H
3.600.000₫
7 gian hàng bán
3.395
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.178
3.960.000₫
6 gian hàng bán
1.834
YAESU VX-351
1.250.000₫
(1)
6 gian hàng bán
2.077
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
2 gian hàng bán
1.741
3.600.000₫
5 gian hàng bán
1.765
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
4 gian hàng bán
2.011
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.761