Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định, may bo dam co dinh, bo dam co dinh, bộ đàm cố định

Có tất cả 53 sản phẩm
3.550.000₫
5 gian hàng bán
1.233
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
10 gian hàng bán
4.290
Vertex standard VX-2200
4.780.000₫
4 gian hàng bán
1.861
3.650.000₫
3 gian hàng bán
813
Vertex standard VX-350
3.870.000₫
4 gian hàng bán
1.613
YAESU VX-351
1.850.000₫
4 gian hàng bán
1.975
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
3 gian hàng bán
1.332
Kenwood TK-7180
5.100.000₫
5 gian hàng bán
1.894
3.850.000₫
3 gian hàng bán
2.293
Máy IC-2200H
3.600.000₫
6 gian hàng bán
3.170
3.600.000₫
4 gian hàng bán
1.630
IC-F5061
6.579.000₫
4 gian hàng bán
1.336
5.900.000₫
5 gian hàng bán
1.123
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
2 gian hàng bán
1.654
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
3 gian hàng bán
1.540
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.632
Kenwood TS-2000
51.000.000₫
3 gian hàng bán
1.974
3.528.000₫
5 gian hàng bán
1.627
Jingtong JT-N86
850.000₫
2 gian hàng bán
1.789
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
3 gian hàng bán
1.674
3.530.000₫
5 gian hàng bán
1.570
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.079
Motorola GM950i
3.800.000₫
3 gian hàng bán
1.512
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.792
YAESU FT 2800M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.736
Kenwood TS-B2000
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
985
Kenwood TK-8180
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
805
Kenwood TM-D700A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
906
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
491
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
529
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
442
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
688
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
785
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
748
Vertex standard VX-6000
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
791
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.632
3.528.000₫
5 gian hàng bán
1.627
Vertex standard VX-2200
4.780.000₫
4 gian hàng bán
1.861
Kenwood TK-7180
5.100.000₫
5 gian hàng bán
1.894
5.900.000₫
5 gian hàng bán
1.123
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.079
IC-F5061
6.579.000₫
4 gian hàng bán
1.336
Jingtong JT-N86
850.000₫
2 gian hàng bán
1.789
3.600.000₫
4 gian hàng bán
1.630
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
3 gian hàng bán
1.540
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
2 gian hàng bán
1.654