Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định, may bo dam co dinh, bo dam co dinh, bộ đàm cố định

Có tất cả 53 sản phẩm
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
8 gian hàng bán
5.154
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
5 gian hàng bán
2.152
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
2 gian hàng bán
2.340
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 VHF 128CH
6.928.000₫
8 gian hàng bán
2.617
iCOM IC-M59
5.350.000₫
3 gian hàng bán
2.851
ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
3.960.000₫
4 gian hàng bán
1.879
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 UHF 128CH
6.530.000₫
8 gian hàng bán
3.033
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 gian hàng bán
2.128
Kenwood TM-281A
3.500.000₫
2 gian hàng bán
1.227
Vertex standard VX-350
3.988.000₫
3 gian hàng bán
1.889
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
4.500.000₫
6 gian hàng bán
1.621
ICOM IC-2200H (Phiên bản 60)
3.600.000₫
4 gian hàng bán
1.915
Máy IC-2200H
3.600.000₫
5 gian hàng bán
3.590
ICOM IC-F5023H (Phiên bản 52)
3.960.000₫
4 gian hàng bán
2.029
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
3 gian hàng bán
1.560
IC-F5061
4.500.000₫
3 gian hàng bán
1.594
ICOM IC-F6061 (Phiên bản 11)
5.900.000₫
4 gian hàng bán
1.300
ICOM IC-F211S (Phiên bản 51)
3.470.000₫
4 gian hàng bán
1.485
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
1 gian hàng bán
1.843
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 gian hàng bán
1.762
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
4 gian hàng bán
1.869
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
2 gian hàng bán
1.905
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
3 gian hàng bán
1.271
Kenwood TK-7100H
1.200.000₫
3 gian hàng bán
2.129
Motorola GM950i
3.800.000₫
3 gian hàng bán
1.773
ICOM IC-F6061D (Phiên bản 31)
5.990.000₫
2 gian hàng bán
812
YAESU VX-351
Liên hệ gian hàng
(1)
4 gian hàng bán
2.179
Jingtong JT-N86
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
2.077
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.981
YAESU FT 2800M
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
2.006
Kenwood TS-B2000
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.114
Kenwood TK-8180
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
898
Kenwood TM-D700A
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.053
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
545
IC-6061
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
739
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
529
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
790
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
953
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
907
Vertex standard VX-6000
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
920
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Máy IC-2200H
3.600.000₫
5 gian hàng bán
3.590
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
2 gian hàng bán
2.340
Motorola GM950i
3.800.000₫
3 gian hàng bán
1.773
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 gian hàng bán
2.128
3.960.000₫
4 gian hàng bán
1.879
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 gian hàng bán
1.762
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
3 gian hàng bán
1.271
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
8 gian hàng bán
5.154
Vertex standard VX-350
3.988.000₫
3 gian hàng bán
1.889
5.350.000₫
3 gian hàng bán
2.851
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
5 gian hàng bán
2.152