Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định, may bo dam co dinh, bo dam co dinh, bộ đàm cố định

Có tất cả 53 sản phẩm
3.550.000₫
5 gian hàng bán
1.188
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
8 gian hàng bán
4.065
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
5 gian hàng bán
1.526
YAESU VX-351
1.250.000₫
5 gian hàng bán
1.900
ICOM IC-F50V
8.000.000₫
5 gian hàng bán
1.260
Kenwood TK-7180
4.350.000₫
6 gian hàng bán
1.840
3.850.000₫
3 gian hàng bán
2.179
Máy IC-2200H
3.600.000₫
6 gian hàng bán
3.095
3.600.000₫
4 gian hàng bán
1.579
IC-F5061
6.579.000₫
4 gian hàng bán
1.273
5.900.000₫
4 gian hàng bán
1.087
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
2 gian hàng bán
1.603
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
3 gian hàng bán
1.492
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.563
Vertex standard VX-2200
4.780.000₫
4 gian hàng bán
1.786
Kenwood TS-2000
51.000.000₫
3 gian hàng bán
1.896
3.528.000₫
5 gian hàng bán
1.567
3.750.000₫
3 gian hàng bán
744
Jingtong JT-N86
850.000₫
2 gian hàng bán
1.753
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
3 gian hàng bán
1.596
3.530.000₫
5 gian hàng bán
1.504
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.037
Motorola GM950i
3.800.000₫
3 gian hàng bán
1.443
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.711
YAESU FT 2800M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.670
Kenwood TS-B2000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
952
Kenwood TK-8180
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
748
Kenwood TM-D700A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
858
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
485
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
487
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
412
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
667
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
740
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
715
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Vertex Standard VX-231
1.750.000₫
          khohangre  · Hà Nội
22/06/2016 - 14:46
4.050.000₫
          bodamso  · Hồ Chí Minh
30/06/2016 - 10:07
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.037
YAESU VX-351
1.250.000₫
5 gian hàng bán
1.900
Kenwood TS-2000
51.000.000₫
3 gian hàng bán
1.896
5.900.000₫
4 gian hàng bán
1.087
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
3 gian hàng bán
1.492
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
2 gian hàng bán
1.603
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
3 gian hàng bán
1.596
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
5 gian hàng bán
1.526
IC-F5061
6.579.000₫
4 gian hàng bán
1.273