Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định, may bo dam co dinh, bo dam co dinh, bộ đàm cố định

Có tất cả 53 sản phẩm
Kenwood TK-7180
4.350.000₫
6 gian hàng bán
2.104
Vertex Standard VX-231
1.750.000₫
9 gian hàng bán
5.034
iCOM IC-M59
3.650.000₫
3 gian hàng bán
2.770
ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
3.960.000₫
4 gian hàng bán
1.831
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 UHF 128CH
6.530.000₫
10 gian hàng bán
2.961
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 gian hàng bán
2.089
Kenwood TS-2000
51.100.000₫
2 gian hàng bán
2.310
Kenwood TM-281A
3.500.000₫
4 gian hàng bán
1.185
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 VHF 128CH
6.750.000₫
10 gian hàng bán
2.539
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
4.500.000₫
6 gian hàng bán
1.570
ICOM IC-2200H (Phiên bản 60)
3.600.000₫
4 gian hàng bán
1.876
Máy IC-2200H
3.600.000₫
5 gian hàng bán
3.539
ICOM IC-F5023H (Phiên bản 52)
3.960.000₫
4 gian hàng bán
1.969
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
4 gian hàng bán
1.530
IC-F5061
4.500.000₫
3 gian hàng bán
1.567
YAESU VX-351
1.750.000₫
(1)
4 gian hàng bán
2.164
ICOM IC-F6061 (Phiên bản 11)
5.900.000₫
4 gian hàng bán
1.267
ICOM IC-F211S (Phiên bản 51)
3.470.000₫
5 gian hàng bán
1.464
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 gian hàng bán
1.738
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.845
Jingtong JT-N86
750.000₫
2 gian hàng bán
2.038
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
2 gian hàng bán
1.878
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.253
Kenwood TK-7100H
1.200.000₫
4 gian hàng bán
2.114
Motorola GM950i
3.800.000₫
4 gian hàng bán
1.740
ICOM IC-F6061D (Phiên bản 31)
5.990.000₫
2 gian hàng bán
800
Vertex standard VX-350
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.880
Kenwood TS-480HX
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.825
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.972
YAESU FT 2800M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.970
Kenwood TS-B2000
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.105
Kenwood TK-8180
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
895
Kenwood TM-D700A
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.035
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
545
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
721
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
517
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
772
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
947
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
895
Vertex standard VX-6000
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
884
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
3.500.000₫
4 gian hàng bán
1.185
Vertex Standard VX-231
1.750.000₫
9 gian hàng bán
5.034
YAESU VX-351
1.750.000₫
(1)
4 gian hàng bán
2.164
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
4 gian hàng bán
1.530
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
2 gian hàng bán
1.878
3.960.000₫
4 gian hàng bán
1.831
Máy IC-2200H
3.600.000₫
5 gian hàng bán
3.539
Motorola GM950i
3.800.000₫
4 gian hàng bán
1.740
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.253
3.470.000₫
5 gian hàng bán
1.464
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 gian hàng bán
1.738
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 gian hàng bán
2.089