Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định, may bo dam co dinh, bo dam co dinh, bộ đàm cố định

Có tất cả 53 sản phẩm
Vertex standard VX-350
3.870.000₫
4 gian hàng bán
1.814
Kenwood TS-2000
51.000.000₫
2 gian hàng bán
2.214
ICOM IC-F5023H (Phiên bản 52)
3.960.000₫
5 gian hàng bán
1.864
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
4 gian hàng bán
1.488
IC-F5061
6.579.000₫
4 gian hàng bán
1.477
ICOM IC-2200H (Phiên bản 60)
3.600.000₫
5 gian hàng bán
1.774
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
5.990.000₫
8 gian hàng bán
1.507
Máy IC-2200H
3.600.000₫
7 gian hàng bán
3.431
YAESU VX-351
1.750.000₫
(1)
5 gian hàng bán
2.095
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
11 gian hàng bán
4.785
ICOM IC-F6061 (Phiên bản 11)
5.900.000₫
6 gian hàng bán
1.213
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
6 gian hàng bán
2.026
ICOM IC-F211S (Phiên bản 51)
3.470.000₫
6 gian hàng bán
1.407
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 VHF 128CH
6.750.000₫
11 gian hàng bán
2.353
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 UHF 128CH
6.530.000₫
11 gian hàng bán
2.781
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 gian hàng bán
2.023
Kenwood TM-281A
3.650.000₫
3 gian hàng bán
1.068
iCOM IC-M59
5.350.000₫
3 gian hàng bán
2.614
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
1 gian hàng bán
1.765
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 gian hàng bán
1.678
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
4 gian hàng bán
1.794
Jingtong JT-N86
750.000₫
2 gian hàng bán
1.957
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
2 gian hàng bán
1.845
ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
3.530.000₫
6 gian hàng bán
1.735
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
3 gian hàng bán
1.187
Kenwood TK-7100H
1.200.000₫
3 gian hàng bán
2.027
Motorola GM950i
3.800.000₫
4 gian hàng bán
1.626
ICOM IC-F6061D (Phiên bản 31)
5.990.000₫
3 gian hàng bán
761
Vertex Standard VXA-300
1.700.000₫
2 gian hàng bán
616
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.939
YAESU FT 2800M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.910
Kenwood TS-B2000
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.081
Kenwood TK-8180
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
886
Kenwood TM-D700A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
999
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
536
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
676
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
505
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
751
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
893
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
865
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
3.960.000₫
5 gian hàng bán
1.864
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
3 gian hàng bán
2.023
YAESU VX-351
1.750.000₫
(1)
5 gian hàng bán
2.095
3.650.000₫
3 gian hàng bán
1.068
Máy IC-2200H
3.600.000₫
7 gian hàng bán
3.431
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
6 gian hàng bán
2.026
IC-F5061
6.579.000₫
4 gian hàng bán
1.477
3.600.000₫
5 gian hàng bán
1.774
Motorola GM950i
3.800.000₫
4 gian hàng bán
1.626
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
2 gian hàng bán
1.678