Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định, may bo dam co dinh, bo dam co dinh, bộ đàm cố định

Có tất cả 53 sản phẩm
3.470.000₫
4 gian hàng bán
1.212
3.650.000₫
2 gian hàng bán
777
Vertex standard VX-350
3.988.000₫
3 gian hàng bán
1.568
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
8 gian hàng bán
4.152
YAESU VX-351
1.850.000₫
4 gian hàng bán
1.915
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
5 gian hàng bán
1.281
Kenwood TK-7180
5.100.000₫
6 gian hàng bán
1.852
3.850.000₫
3 gian hàng bán
2.221
Máy IC-2200H
3.600.000₫
6 gian hàng bán
3.140
3.600.000₫
4 gian hàng bán
1.600
IC-F5061
6.579.000₫
3 gian hàng bán
1.294
5.900.000₫
4 gian hàng bán
1.102
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
2 gian hàng bán
1.621
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
3 gian hàng bán
1.504
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.587
Vertex standard VX-2200
4.780.000₫
4 gian hàng bán
1.813
Kenwood TS-2000
51.000.000₫
3 gian hàng bán
1.926
3.528.000₫
4 gian hàng bán
1.576
Jingtong JT-N86
850.000₫
2 gian hàng bán
1.765
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
3 gian hàng bán
1.620
3.530.000₫
4 gian hàng bán
1.531
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.046
Motorola GM950i
3.800.000₫
3 gian hàng bán
1.461
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.726
YAESU FT 2800M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.706
Kenwood TS-B2000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
973
Kenwood TK-8180
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
778
Kenwood TM-D700A
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
882
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
491
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
493
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
418
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
670
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
764
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
724
Vertex standard VX-6000
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
767
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Vertex standard VX-350
3.988.000₫
3 gian hàng bán
1.568
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
8 gian hàng bán
4.152
Máy IC-2200H
3.600.000₫
6 gian hàng bán
3.140
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.046
5.900.000₫
4 gian hàng bán
1.102
3.600.000₫
4 gian hàng bán
1.600
3.528.000₫
4 gian hàng bán
1.576
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.587
Vertex standard VX-2200
4.780.000₫
4 gian hàng bán
1.813
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
5 gian hàng bán
1.281
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
3 gian hàng bán
1.620
3.530.000₫
4 gian hàng bán
1.531