Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy bộ đàm cố định, may bo dam co dinh, bo dam co dinh, bộ đàm cố định

Có tất cả 53 sản phẩm
IC-F5061
6.579.000₫
5 gian hàng bán
1.453
ICOM IC-2200H (Phiên bản 60)
3.600.000₫
5 gian hàng bán
1.765
ICOM IC-F5061 (Phiên bản 11)
5.990.000₫
8 gian hàng bán
1.486
Máy IC-2200H
3.600.000₫
7 gian hàng bán
3.401
Kenwood TS-2000
51.000.000₫
3 gian hàng bán
2.184
YAESU VX-351
1.250.000₫
(1)
6 gian hàng bán
2.077
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
6 gian hàng bán
1.808
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
11 gian hàng bán
4.722
ICOM IC-F6061 (Phiên bản 11)
5.900.000₫
6 gian hàng bán
1.204
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
7 gian hàng bán
2.005
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
5 gian hàng bán
1.482
ICOM IC-F211S (Phiên bản 51)
3.470.000₫
6 gian hàng bán
1.380
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 VHF 128CH
6.750.000₫
11 gian hàng bán
2.308
Máy bộ đàm MOTOROLA GM338 UHF 128CH
6.530.000₫
12 gian hàng bán
2.733
ICOM IC-F5023H (Phiên bản 52)
3.960.000₫
6 gian hàng bán
1.834
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
4 gian hàng bán
2.011
Kenwood TM-281A
3.650.000₫
3 gian hàng bán
1.041
iCOM IC-M59
5.350.000₫
4 gian hàng bán
2.572
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
2 gian hàng bán
1.741
Kenwood TS-480SAT
52.000.000₫
3 gian hàng bán
1.657
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.761
Jingtong JT-N86
750.000₫
3 gian hàng bán
1.942
Kenwood TS-2000X
1.180.000₫
3 gian hàng bán
1.845
ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
3.530.000₫
6 gian hàng bán
1.711
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.178
Kenwood TK-7100H
1.200.000₫
4 gian hàng bán
2.006
Motorola GM950i
3.800.000₫
4 gian hàng bán
1.620
ICOM IC-F6061D (Phiên bản 31)
5.990.000₫
3 gian hàng bán
746
Vertex Standard VXA-300
1.700.000₫
3 gian hàng bán
613
Vertex standard VX-2100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.927
YAESU FT 2800M
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.904
Kenwood TS-B2000
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.069
Kenwood TK-8180
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
880
Kenwood TM-D700A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
981
Máy bộ đàm PSS0013
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
530
IC-6061
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
661
ICOM IC-F60V
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
493
Vertex standard VX-4100
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
739
Vertex standard VX-4200
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
881
Vertex standard VX-5500
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
859
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Kenwood TK-7180
5.000.000₫
7 gian hàng bán
2.005
Vertex standard VX-2200
4.327.000₫
4 gian hàng bán
2.011
ICOM IC-F50V
7.590.000₫
5 gian hàng bán
1.482
Kenwood TK-8100
5.600.000₫
5 gian hàng bán
1.761
KENWOOD TK 760G
1.200.000₫
4 gian hàng bán
1.178
Kenwood TS-480HX
62.200.000₫
2 gian hàng bán
1.741
Kenwood TS-2000
51.000.000₫
3 gian hàng bán
2.184
Vertex Standard VX-231
2.350.000₫
11 gian hàng bán
4.722
Vertex standard VX-350
3.500.000₫
6 gian hàng bán
1.808
Jingtong JT-N86
750.000₫
3 gian hàng bán
1.942
3.960.000₫
6 gian hàng bán
1.834