Từ :
Đến :
Samsung (39)
Wifi (18)
GPS (5)

Máy ảnh số, SamsungLoại bỏ tham số này, ≥ 5xLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4   
104 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán thấp nhất
Samsung Galaxy Camera 3G (Galaxy Camera GC100)
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 21x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 4.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.3Megapixel
 • Tính năng: Wifi, Touchscreen, Quay phim Full HD, Nhận dạng khuôn mặt, MP3 player, GPS
4,3
7.500.000 VNĐ
(354,19 USD)
Samsung ES90
 • Hãng sản xuất: Samsung ES Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 14.4 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4320 x 3240
0
900.000 VNĐ
(42,5 USD)
Samsung ST150F
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.2Megapixel
 • Digital Zoom (Zoom số): 4.0x
 • Tính năng: Wifi, Nhận dạng khuôn mặt, Voice Recording, Quay phim HD Ready
0
1.990.000 VNĐ
(93,98 USD)
Samsung MultiView MV900F (EC-MV900FBDBVN)
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.3 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.3Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
 • Digital Zoom (Zoom số): 5.0x
0
3.500.000 VNĐ
(165,29 USD)
Samsung WB250F (EC-WB250FBDWVN)
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 18x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 14.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
 • Digital Zoom (Zoom số): 4.0x
 • Tính năng: Wifi, Touchscreen, Quay phim Full HD, Nhận dạng khuôn mặt, Voice Recording
0
1.800.000 VNĐ
(85,01 USD)
Samsung DV150F
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.2Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
 • Digital Zoom (Zoom số): 4.0x
 • Tính năng: Wifi, Touchscreen, Nhận dạng khuôn mặt, Voice Recording, Quay phim HD Ready, Dual View (2 màn hình)
0
2.000.000 VNĐ
(94,45 USD)
Samsung ST66 (EC-ST66ZZBDBVN/ EC-ST66ZZBDSVN/ EC-ST66ZZBDRVN)
 • Hãng sản xuất: Samsung ST Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.1Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
 • Digital Zoom (Zoom số): 25x
4
1.790.000 VNĐ
(84,53 USD)
Samsung WB30F
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.2Megapixel
 • Digital Zoom (Zoom số): 4.0x
 • Tính năng: Wifi, Nhận dạng khuôn mặt, Voice Recording, Quay phim HD Ready
0
2.290.000 VNĐ
(108,15 USD)
Samsung MultiView MV800 (EC-MV800ZBDBVN)
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.2Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
4
2.500.000 VNĐ
(118,06 USD)
Samsung ST200F / ST200Fa
 • Hãng sản xuất: Samsung ST Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 10x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
0
2.100.000 VNĐ
(99,17 USD)
Samsung ST77 (EC-ST77ZZBDBVN/ EC-ST77ZZBDRVN/ EC-ST77ZZBDSVN)
 • Hãng sản xuất: Samsung ST Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.1Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
0
2.199.000 VNĐ
(103,85 USD)
Samsung WB350F
 • Hãng sản xuất: Samsung WB Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 21x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
 • Tính năng: Wifi, Quay phim Full HD, Nhận dạng khuôn mặt, Voice Recording
0
4.300.000 VNĐ
(203,07 USD)
Samsung SH100
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 14.2 Megapixel
 • Tính năng: -
0
2.100.000 VNĐ
(99,17 USD)
Samsung ST1000 (CL65)
 • Hãng sản xuất: Samsung ST Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 12.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4000 x 3000
 • Digital Zoom (Zoom số): 5.0x
3
2.200.000 VNĐ
(103,9 USD)
Samsung ST95
 • Hãng sản xuất: Samsung ST Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16 Megapixel
 • Digital Zoom (Zoom số):
0
2.200.000 VNĐ
(103,9 USD)
Samsung DV300F (EC-DV300FBDBVN/ EC-DV300FBDRVN)
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
 • Digital Zoom (Zoom số): 5.0x
4,5
3.190.000 VNĐ
(150,65 USD)
Samsung WB150F (EC-WB150FBDBVN)
 • Hãng sản xuất: Samsung WB Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 18x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 14 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4320 x 3240
4
2.300.000 VNĐ
(108,62 USD)
Samsung ES80
 • Hãng sản xuất: Samsung ES Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.4 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 12 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4000 x 3000
3,7
1.100.000 VNĐ
(51,95 USD)
Samsung HZ30W / WB600
 • Hãng sản xuất: Samsung WB Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 15x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 12.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4000 x 3000
 • Digital Zoom (Zoom số):
0
2.500.000 VNĐ
(118,06 USD)
Samsung ES95
 • Hãng sản xuất: Samsung ES Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.2Megapixel
 • Tính năng: Nhận dạng khuôn mặt, Voice Recording, Quay phim HD Ready
0
1.490.000 VNĐ
(70,37 USD)
Samsung ST72
 • Hãng sản xuất: Samsung ST Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.2Megapixel
 • Tính năng: Nhận dạng khuôn mặt, Voice Recording, Quay phim HD Ready
0
1.550.000 VNĐ
(73,2 USD)
Samsung ES30
 • Hãng sản xuất: Samsung ES Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 12.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4000 x 3000
 • Digital Zoom (Zoom số): 5.0x
0
1.300.000 VNĐ
(61,39 USD)
Samsung WB210
 • Hãng sản xuất: Samsung WB Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 12x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 14 Megapixel
0
2.200.000 VNĐ
(103,9 USD)
Samsung WB800F
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 21x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 14.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
 • Digital Zoom (Zoom số): 4.0x
 • Tính năng: Wifi, Touchscreen, Quay phim Full HD, Nhận dạng khuôn mặt, Voice Recording
0
4.200.000 VNĐ
(198,35 USD)
Samsung WB35F
 • Hãng sản xuất: Samsung WB Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 12x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.2Megapixel
 • Tính năng: Wifi, Nhận dạng khuôn mặt, Voice Recording, Quay phim HD Ready
0
2.650.000 VNĐ
(125,15 USD)
Samsung ES65
 • Hãng sản xuất: Samsung ES Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 10.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3648 x 2736
 • Digital Zoom (Zoom số): 12.5x
3,5
1.100.000 VNĐ
(51,95 USD)
Samsung WB50F
 • Hãng sản xuất: Samsung WB Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 12x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.2Megapixel
 • Tính năng: Wifi, Nhận dạng khuôn mặt, Quay phim HD Ready
0
3.150.000 VNĐ
(148,76 USD)
Samsung WB850F
 • Hãng sản xuất: Samsung WB Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 21x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456
3
5.700.000 VNĐ
(269,19 USD)
Samsung Galaxy Camera 4G (Galaxy Camera GC100)
 • Hãng sản xuất: Samsung
 • Optical Zoom (Zoom quang): 21x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 4.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16.3Megapixel
 • Tính năng: Wifi, Touchscreen, Quay phim Full HD, Nhận dạng khuôn mặt, MP3 player, GPS
4
5.200.000 VNĐ
(245,57 USD)
Samsung ST65 (EC-ST65ZZBDRVN/ EC-ST65ZZBDSVN)
 • Hãng sản xuất: Samsung ST Series
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 14 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4320 x 3240
 • Digital Zoom (Zoom số):
5
1.500.000 VNĐ
(70,84 USD)
Trang:  [1]  2  3  4   

Máy ảnh số, SamsungLoại bỏ tham số này, ≥ 5xLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh số