Máy ảnh số, EpsonLoại bỏ tham số này, ≥ 2.0xLoại bỏ tham số này

10 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán thấp nhất
Epson L-500V
 • Hãng sản xuất: Epson
 • Digital Zoom (Zoom số): 4.0x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2560 x 1920
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
0
Không có GH bán...
Epson 3000Z
 • Hãng sản xuất: Epson
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 3.3 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2048 x 1536
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
0
Không có GH bán...
Epson 3100Z
 • Hãng sản xuất: Epson
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 3.3 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2544 x 1904
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
0
Không có GH bán...
Epson R-D1
 • Hãng sản xuất: Epson
 • Digital Zoom (Zoom số): 16.0x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 6.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3008 x 2000
0
Không có GH bán...
Epson PhotoPC L-300
 • Hãng sản xuất: Epson
 • Digital Zoom (Zoom số): 3.0x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 4.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2304 x 1728
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Epson PhotoPC L-410
 • Hãng sản xuất: Epson
 • Digital Zoom (Zoom số): 3.0x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 4.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2304 x 1728
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Epson PhotoPC 800
 • Hãng sản xuất: Epson
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.9 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1600 x 1200
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Epson PhotoPC 850Z
 • Hãng sản xuất: Epson
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.9 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1600 x 1200
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Epson PhotoPC L-400
 • Hãng sản xuất: Epson
 • Digital Zoom (Zoom số): 3.0x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 4.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2304 x 1728
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Epson PhotoPC 750Z
 • Hãng sản xuất: Epson
 • Digital Zoom (Zoom số): 3.0x
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.9 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1280 x 960
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...

Máy ảnh số, EpsonLoại bỏ tham số này, ≥ 2.0xLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh số