Từ :
Đến :
Hewlett-Parkard (HP) Loại bỏ tham số này
Ergo Loại bỏ tham số này
≥ 3x (64)
≥ 5x (13)
≥ 8x (7)
Wifi (45)

Máy ảnh số, Hewlett-Parkard (HP)Loại bỏ tham số này, ErgoLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
85 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán thấp nhất
HP Photosmart R847
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 8.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3264 x 2448
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart R937
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.6 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 8.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3264 x 2448
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart R927
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 8.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3296 x 2480
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M425
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.7 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2576 x 1920
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 6.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart Mz67
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 8.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3264 x 2448
 • Optical Zoom (Zoom quang): 6x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M637
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.4 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 7.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3072 x 2304
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 7.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M737
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 8.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3264 x 2448
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart R742
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 7.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3096 x 3228
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 7.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart R837
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 7.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3264 x 2448
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart E327
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2560 x 1920
 • Digital Zoom (Zoom số): 4.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart R827
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 7.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3112 x 2328
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M417
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2272 x 1704
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 7.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart R717
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 6.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2864 x 2160
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M23
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 4.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2320 x 1744
 • Digital Zoom (Zoom số): 7.0x
3
Không có GH bán...
HP Photosmart M22
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 4.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2320 x 1744
 • Digital Zoom (Zoom số): 6.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M517
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2272 x 1704
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart R817
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2592 x 1935
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart R818
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2592 x 1935
 • Optical Zoom (Zoom quang): 5x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart E317
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2560 x 1920
 • Digital Zoom (Zoom số): 4.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M525
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.7 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 6.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2800 x 2128
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 7.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M527
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 6.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2800 x 2128
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 7.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart R725
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 6.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2864 x 2160
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart R727
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 6.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2864 x 2160
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart CW450t
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 12.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 4000 x 3000
 • Optical Zoom (Zoom quang): 4x
 • Digital Zoom (Zoom số): 5.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
HP Photosmart E337
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2576 x 1920
 • Digital Zoom (Zoom số): 5.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M437
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.0 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2048 x 1536
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 5.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M447
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.4 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2576 x 1920
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 5.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M547
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.4 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 6.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2848 x 2136
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 6.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M627
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 7.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 3040 x 2008
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 8.0x
0
Không có GH bán...
HP Photosmart M537
 • Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP)
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 6.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2848 x 2128
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 6.0x
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3   

Máy ảnh số, Hewlett-Parkard (HP)Loại bỏ tham số này, ErgoLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh số