Máy ảnh số, ToshibaLoại bỏ tham số này, ≥ 1.0 inchLoại bỏ tham số này

18 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán thấp nhất
Toshiba PDR-M71
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 3.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2048 x 1536
 • Optical Zoom (Zoom quang): 2.8x
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.2x
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-5300
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 5.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2560 x 1920
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.2x
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M81
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 3.8 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2400 x 1600
 • Optical Zoom (Zoom quang): 2.8x
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.2x
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M5
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.0 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1600 x 1200
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-T10
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.6 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1600 x 1200
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-3310
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 3.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2048 x 1536
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 1.3x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M70
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 3.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2048 x 1536
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M65
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 3.3 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2048 x 1536
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M60
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1792 x 1200
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-4300
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.6 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 4.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2400 x 1600
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.2x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M3
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.3Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1280 x 1024
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M1
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.3Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1280 x 1024
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M11
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 1.2Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1280 x 960
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M4
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1600 x 1200
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M61
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.3 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1792 x 1200
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M21
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.8 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1600 x 1200
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-3330
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.6 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 3.1 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 2048 x 1536
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.2x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...
Toshiba PDR-M25
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Độ lớn màn hình LCD (inch): 1.5 inch
 • Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 2.2 Megapixel
 • Độ phân giải ảnh lớn nhất: 1792 x 1200
 • Optical Zoom (Zoom quang): 3x
 • Digital Zoom (Zoom số): 2.0x
 • Phụ kiện đi kèm: Cable USB
0
Không có GH bán...

Máy ảnh số, ToshibaLoại bỏ tham số này, ≥ 1.0 inchLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh, máy quay > Máy ảnh số