Ống luồn dây điện, PanasonicLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
121 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=32mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
40.000 ₫
(1,89 USD)
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=20 mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
17.000 ₫
(0,8 USD)
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=16mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 16
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
13.000 ₫
(0,61 USD)
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=40mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 40
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
63.000 ₫
(2,98 USD)
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=50mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 50
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
84.000 ₫
(3,97 USD)
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=25mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
25.000 ₫
(1,18 USD)
Ống nhựa mềm PVC luồn dây điện Panasonic d=20mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
120.000 ₫
(5,67 USD)
Ống nhựa mềm PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=16mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 16
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
60.000 ₫
(2,83 USD)
Panasonic Nano d=25mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
130.000 ₫
(6,14 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE200Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 56
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
360.000 ₫
(17 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE112Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 45
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
280.000 ₫
(13,22 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE114Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 39
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
244.000 ₫
(11,52 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE100Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 30
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
160.000 ₫
(7,56 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE034Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 24
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
112.000 ₫
(5,29 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE012Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 18
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
74.000 ₫
(3,49 USD)
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d=20mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d = 101mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 101
 • Chất liệu: Thép
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 25 mm/ BS 4568
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 114mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 114
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 88mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 88
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 72mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 72
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 60mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 59
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 47mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 47
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 41mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 41
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 32mm.
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonci d= 32 mm/ BS 4568
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 26mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 26
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 20 mm/ BS 4568
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép luồn dây loại dày (Ven răng) JIS C 8305 - G16
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 21
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây loại mỏng (Ven răng) JIS C 8305
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Ống luồn dây điện, PanasonicLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Ống luồn dây điện