Ống luồn dây điện, PanasonicLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
121 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=40mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 40
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
67.500 VNĐ
(3,19 USD)
Ống nhựa mềm PVC luồn dây điện Panasonic d=20mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
95.000 VNĐ
(4,49 USD)
Ống nhựa mềm PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=16mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 16
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
60.000 VNĐ
(2,83 USD)
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=25mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
27.750 VNĐ
(1,31 USD)
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=50mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 50
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
93.750 VNĐ
(4,43 USD)
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=32mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
44.250 VNĐ
(2,09 USD)
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=20 mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
18.750 VNĐ
(0,89 USD)
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=16mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 16
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
14.250 VNĐ
(0,67 USD)
Panasonic Nano d=25mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
130.000 VNĐ
(6,14 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE200Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 56
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
360.000 VNĐ
(17 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE112Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 45
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
280.000 VNĐ
(13,22 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE114Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 39
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
244.000 VNĐ
(11,52 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE100Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 30
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
160.000 VNĐ
(7,56 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE034Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 24
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
112.000 VNĐ
(5,29 USD)
Ống thép mạ kẽm luồn dây điện Panasonic UL797-DWE012Y
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 18
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
74.000 VNĐ
(3,49 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Panasonic PC51
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 50.8
 • Chất liệu: Thép
0
319.000 VNĐ
(15,06 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Panasonic PC75
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 76.2
 • Chất liệu: Thép
0
319.000 VNĐ
(15,06 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Panasonic PC39
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 39.1
 • Chất liệu: Thép
0
319.000 VNĐ
(15,06 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Panasonic PE75
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 76.2
 • Chất liệu: Thép
0
319.000 VNĐ
(15,06 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Panasonic PE51
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 50.8
 • Chất liệu: Thép
0
319.000 VNĐ
(15,06 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Panasonic PC19
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 19.1
 • Chất liệu: Thép
0
319.000 VNĐ
(15,06 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Panasonic PC31
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 31.8
 • Chất liệu: Thép
0
319.000 VNĐ
(15,06 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Panasonic PE31
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 31.8
 • Chất liệu: Thép
0
319.000 VNĐ
(15,06 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Panasonic PC63
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 63.5
 • Chất liệu: Thép
0
319.000 VNĐ
(15,06 USD)
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d=20mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d = 101mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 101
 • Chất liệu: Thép
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 25 mm/ BS 4568
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 114mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 114
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 88mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 88
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép trắng luồn dây điện Panasonic d= 72mm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 72
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Thailand
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Ống luồn dây điện, PanasonicLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Ống luồn dây điện