Ống luồn dây điện, Cát Vạn LợiLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
76 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi C51
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 50.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
129.600 VNĐ
(6,12 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMD100
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 26.44
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 32.79
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
119.000 VNĐ
(5,62 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMD200
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 51.31
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 59.4
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
278.000 VNĐ
(13,13 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép bọc nhựa Cát Vạn Lợi OMB400
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 101.6
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 111.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
379.000 VNĐ
(17,9 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi BS3132
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 31.6
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
200.000 VNĐ
(9,45 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép bọc nhựa Cát Vạn Lợi OMB300
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 78
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 87.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
264.000 VNĐ
(12,47 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép bọc nhựa Cát Vạn Lợi OMB100
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 26
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 31.6
 • Chất liệu: Thép, Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
46.400 VNĐ
(2,19 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi IMC212
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 72.56
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
539.000 VNĐ
(25,45 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi C19
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 19.1
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
129.600 VNĐ
(6,12 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi C25
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 25.4
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
129.600 VNĐ
(6,12 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi BS456820
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 19.85
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
142.000 VNĐ
(6,71 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMO112
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 38.1
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 45.2
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
46.400 VNĐ
(2,19 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép bọc nhựa Cát Vạn Lợi OMB12
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 15.8
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 20.2
 • Chất liệu: Thép, Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
24.800 VNĐ
(1,17 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi EMT112
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 44.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
238.000 VNĐ
(11,24 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMO114
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 31.75
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 39.6
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
41.600 VNĐ
(1,96 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMD112
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 40.01
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 47.4
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
240.000 VNĐ
(11,33 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi EMT100
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 29.54
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
133.500 VNĐ
(6,3 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMO100
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 25.4
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 30.4
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
28.000 VNĐ
(1,32 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi BS3125
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 25.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
147.000 VNĐ
(6,94 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi EMT34
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 23.42
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
95.000 VNĐ
(4,49 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi EMT12
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 17.93
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
62.400 VNĐ
(2,95 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi E51
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 50.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
209.000 VNĐ
(9,87 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi IMC100
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 32.77
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
248.000 VNĐ
(11,71 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi IMC300
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 88.29
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
539.000 VNĐ
(25,45 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi BS3150
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 50.6
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
209.000 VNĐ
(9,87 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi E19
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 19.1
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
109.000 VNĐ
(5,15 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi E39
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 38.1
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
209.000 VNĐ
(9,87 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi C31
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 31.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
129.600 VNĐ
(6,12 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi C75
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 76.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
129.600 VNĐ
(6,12 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMO34
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 20.62
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 24.5
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
19.000 VNĐ
(0,9 USD)
Trang:  [1]  2  3   

Ống luồn dây điện, Cát Vạn LợiLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Ống luồn dây điện