Ống luồn dây điện, Cát Vạn LợiLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
76 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi C51
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 50.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
129.600 VNĐ
(6,12 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMD100
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 26.44
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 32.79
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
119.000 VNĐ
(5,62 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMD200
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 51.31
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 59.4
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
278.000 VNĐ
(13,13 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi IMC34
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 26.14
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
173.600 VNĐ
(8,2 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi BS3132
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 31.6
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
200.000 VNĐ
(9,45 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép bọc nhựa Cát Vạn Lợi OMB300
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 78
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 87.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
264.000 VNĐ
(12,47 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi IMC212
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 72.56
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
539.000 VNĐ
(25,45 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi C19
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 19.1
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
129.600 VNĐ
(6,12 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi BS456832
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 31.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
230.000 VNĐ
(10,86 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi C63
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 63.5
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
129.600 VNĐ
(6,12 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi E25
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 25.4
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
147.000 VNĐ
(6,94 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi E75
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 76.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
209.000 VNĐ
(9,87 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMO112
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 38.1
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 45.2
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
46.400 VNĐ
(2,19 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi EMT112
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 44.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
238.000 VNĐ
(11,24 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMO114
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 31.75
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 39.6
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
41.600 VNĐ
(1,96 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMD112
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 40.01
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 47.4
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
240.000 VNĐ
(11,33 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi BS3138
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 37.9
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
209.000 VNĐ
(9,87 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi IMC112
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 47.81
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
399.000 VNĐ
(18,84 USD)
Ống luồn dây điện ruột gà lõi thép Cát Vạn Lợi OMO100
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 25.4
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 30.4
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
28.000 VNĐ
(1,32 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi BS3125
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 25.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
147.000 VNĐ
(6,94 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi IMC12
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 20.7
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
128.000 VNĐ
(6,04 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi EMT200
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 55.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
323.600 VNĐ
(15,28 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi C39
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 39.1
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
129.600 VNĐ
(6,12 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi BS3119
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 18.89
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
109.000 VNĐ
(5,15 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi EMT12
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 17.93
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
62.400 VNĐ
(2,95 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn Cát Vạn Lợi E51
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 50.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
209.000 VNĐ
(9,87 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi IMC114
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 41.59
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
324.000 VNĐ
(15,3 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi IMC312
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 100.86
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
539.000 VNĐ
(25,45 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi IMC400
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 113.43
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
539.000 VNĐ
(25,45 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren Cát Vạn Lợi BS3150
 • Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 50.6
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
209.000 VNĐ
(9,87 USD)
Trang:  [1]  2  3   

Ống luồn dây điện, Cát Vạn LợiLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Ống luồn dây điện