Ống luồn dây điện, APLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
48 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ống luồn dây điện lõi thép AP-FC038
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 12.8
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 16.2
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện ren AP BS456825
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện ren AP IMC212
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 72.56
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện lõi thép AP-FC200
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 51.9
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 57.1
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP-FCP100
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 26.6
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 32.2
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP LFC012
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 16.3
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 21.3
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống luồn dây điện trơn AP JIS C8305-E19
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 19.1
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP LFC114
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 35.4
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 42.2
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống luồn dây điện ren AP IMC400
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 113.43
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện trơn AP JIS C8305-E31
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 31.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện lõi thép AP-FC034
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 21.2
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 25.1
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP LFC100
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 26.6
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 33.4
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống luồn dây điện lõi thép AP-FC100
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 26.6
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 31
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện AP EMT114
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 69.84
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 38.35
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện trơn AP JIS C8305-E25
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 25.1
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP LFC200
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 51.9
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 60.3
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống luồn dây điện lõi thép AP-FC112
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 40.6
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 48.8
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện AP EMT112
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 139.69
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 44.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện AP EMT034
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 19.05
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 23.42
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện ren AP IMC034
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 26.14
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện AP EMT100
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 25.4
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 29.54
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện AP EMT200
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 50.8
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 55.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP-FCP300
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 78.7
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 87.9
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống luồn dây điện ren AP IMC200
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 59.93
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP LFC034
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 21.2
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 26.7
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP-FCP212
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 63.6
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 72.4
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP-FCP200
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 51.9
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 58.7
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống luồn dây điện ren AP IMC012
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 20.7
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện ren AP IMC100
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 32.77
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện ren AP IMC114
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 41.59
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Ống luồn dây điện, APLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Ống luồn dây điện

Từ khóa nổi bật trong tuần: ống nhựa pvc, ống thép, 6820, ong thep ma kem, mc200, ống ruột gà ø20, dây 16mm, ống nhựa pvc 90, ống nhựa mềm, ống mềm, ong gen, ruột gà, thép ống d114, day dien 150 mm, ống nhựa pvc 25, máng đi dây, day dien 35mm2, ống cứng nhựa, ống nhựa sp, dây kẽm