Rao vặt mới nhất.

Ống luồn dây điện, APLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
48 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ống luồn dây điện lõi thép AP-FC038
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 12.8
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 16.2
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện ren AP BS456825
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện ren AP IMC212
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 72.56
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện lõi thép AP-FC200
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 51.9
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 57.1
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP-FCP100
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 26.6
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 32.2
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP LFC012
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 16.3
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 21.3
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống luồn dây điện trơn AP JIS C8305-E19
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 19.1
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP LFC114
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 35.4
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 42.2
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện ren AP IMC400
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 113.43
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện trơn AP JIS C8305-E31
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 31.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện lõi thép AP-FC034
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 21.2
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 25.1
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP LFC100
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 26.6
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 33.4
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện lõi thép AP-FC100
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 26.6
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 31
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện AP EMT114
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 69.84
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 38.35
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện trơn AP JIS C8305-E25
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 25.1
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP LFC200
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 51.9
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 60.3
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện lõi thép AP-FC112
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 40.6
 • Loại: Ống thép luồn dây mềm
 • Đường kính ngoài (mm): 48.8
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện AP EMT112
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 139.69
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 44.2
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện AP EMT034
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 19.05
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 23.42
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện ren AP IMC034
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 26.14
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện AP EMT100
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 25.4
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 29.54
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện AP EMT200
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 50.8
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 55.8
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP-FCP300
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 78.7
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 87.9
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện ren AP IMC200
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 59.93
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP LFC034
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 21.2
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 26.7
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP-FCP212
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 63.6
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 72.4
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP-FCP200
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 51.9
 • Loại: Ống PVC
 • Đường kính ngoài (mm): 58.7
 • Chất liệu: Nhựa PVC
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Ống luồn dây điện ren AP IMC012
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 20.7
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện ren AP IMC100
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 32.77
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện ren AP IMC114
 • Hãng sản xuất: AP
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Đường kính ngoài (mm): 41.59
 • Chất liệu: Thép
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Ống luồn dây điện, APLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Ống luồn dây điện