Rao vặt mới nhất.

Ống luồn dây điện, MalaysiaLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6   
155 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ống thép luồn dây điện Smartube (EMT/IMC/BS4568&BS31)
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Thép
0
82.400 VNĐ
(3,89 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SBS3132
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 31.6
 • Chất liệu: Thép
0
268.000 VNĐ
(12,66 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn SMARTUBE SEMT114
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 38.35
 • Chất liệu: Thép
0
166.000 VNĐ
(7,84 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC212
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 72.56
 • Chất liệu: Thép
0
1.100.000 VNĐ
(51,95 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC112
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 47.81
 • Chất liệu: Thép
0
482.000 VNĐ
(22,76 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SBS456820
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 19.85
 • Chất liệu: Thép
0
155.000 VNĐ
(7,32 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC114
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 41.59
 • Chất liệu: Thép
0
392.000 VNĐ
(18,51 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC12
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 20.7
 • Chất liệu: Thép
0
155.000 VNĐ
(7,32 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC400
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 113.43
 • Chất liệu: Thép
0
1.700.000 VNĐ
(80,28 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SBS3150
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 50.6
 • Chất liệu: Thép
0
268.000 VNĐ
(12,66 USD)
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN SMARTUBE:www.vattudien.vn
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 19
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện AP - SMARTUBE BS456820
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 20
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 19.85
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện mạ kẽm (IMC)
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 19.1
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống EMT conduit
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 17.89
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ông thép luồn dây điện loại trơn (EMT)
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 17.89
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện AP - SMARTUBE BS3150
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 50
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 50.6
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện IMC Smartube SIMC200
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 59.93
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Hot dip Galvanised conduit pipe
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 19.1
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện loại trơn SMARTUBE SEMT34
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 23.42
 • Chất liệu: Thép
0
Liên hệ gian hàng...
Ống thép luồn dây điện IMC Smartube SIMC250
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 72.56
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC300
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 88.29
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép có ren Smartube S-IMC22O
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép màu luồn dây điện loại ren BS 31 Class B - SMARTUBE
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn điện IMC UL 1242 - SMARTUBE
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép không ren Smartube S-EMT14R
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép không ren Smartube S-EMT13O
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây diện AP - SMARTUBE EMT100
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 27
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 29.5
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây diện AP - MARTUBE IMC12S
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 16
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 20.7
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây diện AP - SMARTUBE IMC112
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 41
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 47.8
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện AP - Smartube E31
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 31.8
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5  6   

Ống luồn dây điện, MalaysiaLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Ống luồn dây điện