Ống luồn dây điện, MalaysiaLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
150 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ống thép luồn dây điện loại trơn SMARTUBE SEMT34
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 23.42
 • Chất liệu: Thép
0
127.000 VNĐ
(6 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC300
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 88.29
 • Chất liệu: Thép
0
1.500.000 VNĐ
(70,84 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn SMARTUBE SEMT112
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 44.2
 • Chất liệu: Thép
0
266.000 VNĐ
(12,56 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC312
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 100.86
 • Chất liệu: Thép
0
1.600.000 VNĐ
(75,56 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SBS456825
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 24.8
 • Chất liệu: Thép
0
203.000 VNĐ
(9,59 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC34
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 26.14
 • Chất liệu: Thép
0
208.000 VNĐ
(9,82 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC200
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 59.93
 • Chất liệu: Thép
0
635.000 VNĐ
(29,99 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SBS3138
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 37.9
 • Chất liệu: Thép
0
268.000 VNĐ
(12,66 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn SMARTUBE SEMT100
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 29.54
 • Chất liệu: Thép
0
174.500 VNĐ
(8,24 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SBS3132
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 31.6
 • Chất liệu: Thép
0
268.000 VNĐ
(12,66 USD)
Ống thép luồn dây điện loại trơn SMARTUBE SEMT114
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 38.35
 • Chất liệu: Thép
0
166.000 VNĐ
(7,84 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC212
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 72.56
 • Chất liệu: Thép
0
1.100.000 VNĐ
(51,95 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SBS3119
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 18.89
 • Chất liệu: Thép
0
155.000 VNĐ
(7,32 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC100
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 32.77
 • Chất liệu: Thép
0
296.000 VNĐ
(13,98 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC112
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 47.81
 • Chất liệu: Thép
0
482.000 VNĐ
(22,76 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SBS456832
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 31.8
 • Chất liệu: Thép
0
269.000 VNĐ
(12,7 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SBS456820
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 19.85
 • Chất liệu: Thép
0
155.000 VNĐ
(7,32 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC114
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 41.59
 • Chất liệu: Thép
0
392.000 VNĐ
(18,51 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC12
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 20.7
 • Chất liệu: Thép
0
155.000 VNĐ
(7,32 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC400
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 113.43
 • Chất liệu: Thép
0
1.700.000 VNĐ
(80,28 USD)
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SBS3150
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 50.6
 • Chất liệu: Thép
0
268.000 VNĐ
(12,66 USD)
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN SMARTUBE:www.vattudien.vn
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 19
 • Chất liệu: Thép
0
Liên hệ gian hàng...
Ống luồn dây điện AP - SMARTUBE BS456820
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 20
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 19.85
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện mạ kẽm (IMC)
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 19.1
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống EMT conduit
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 17.89
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ông thép luồn dây điện loại trơn (EMT)
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 17.89
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện AP - SMARTUBE BS3150
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 50
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 50.6
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện IMC Smartube SIMC200
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 59.93
 • Chất liệu: Thép
0
Liên hệ gian hàng...
Hot dip Galvanised conduit pipe
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 19.1
 • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện IMC Smartube SIMC250
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống thép luồn dây cứng
 • Hãng sản xuất: Smartube
 • Đường kính ngoài (mm): 72.56
 • Chất liệu: Thép
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Ống luồn dây điện, MalaysiaLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Ống luồn dây điện