Ống luồn dây điện, MalaysiaLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6   
155 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN SMARTUBE:www.vattudien.vn
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 19
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện AP - SMARTUBE BS456820
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 20
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 19.85
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện mạ kẽm (IMC)
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 19.1
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống EMT conduit
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 17.89
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ông thép luồn dây điện loại trơn (EMT)
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 17.89
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện AP - SMARTUBE BS3150
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 50
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 50.6
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện IMC Smartube SIMC200
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 59.93
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Hot dip Galvanised conduit pipe
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 19.1
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện loại trơn SMARTUBE SEMT34
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 23.42
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện IMC Smartube SIMC250
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 72.56
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây điện loại ren SMARTUBE SIMC300
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 88.29
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép có ren Smartube S-IMC22O
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép màu luồn dây điện loại ren BS 31 Class B - SMARTUBE
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn điện IMC UL 1242 - SMARTUBE
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép không ren Smartube S-EMT14R
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép không ren Smartube S-EMT13O
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây diện AP - SMARTUBE EMT100
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 27
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 29.5
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây diện AP - MARTUBE IMC12S
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 16
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 20.7
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép luồn dây diện AP - SMARTUBE IMC112
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 41
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 47.8
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện AP - Smartube E31
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 31.8
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống luồn dây điện AP - SMARTUBE BS3125
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 25
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 25.2
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép có ren Smartube S-IMC23O
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép không ren Smartube S-EMT12R
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép không ren Smartube S-EMT13R
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Smartube ống thép không ren S-EMT11
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép có ren Smartube S-IMC28
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép có ren Smartube S-IMC25R
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép có ren Smartube S-IMC25W
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép có ren Smartube S-IMC26
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Ống thép có ren Smartube S-IMC24R
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Đường kính trong (mm): 0
  • Loại: Ống thép luồn dây cứng
  • Hãng sản xuất: Smartube
  • Đường kính ngoài (mm): 0
  • Chất liệu: Thép
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5  6   

Ống luồn dây điện, MalaysiaLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Ống luồn dây điện