Ống luồn dây điện, Việt NamLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
474 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ống nhựa mềm PVC luồn dây điện Panasonic Nano d=16mm
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Đường kính ngoài (mm): 16
 • Chất liệu: Nhựa
0
60.000 ₫
(2,83 USD)
Ống luồn dây điện An Đạt Phát OSPEN Φ50/65
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Đường kính trong (mm): 50
 • Loại: Ống nhựa xoắn
 • Hãng sản xuất: An Đạt Phát
 • Đường kính ngoài (mm): 65
 • Chất liệu: HDPE
0
18.000 ₫
(0,85 USD)
Ống luồn dây điện An Đạt Phát OSPEN Φ25/32
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Đường kính trong (mm): 25
 • Loại: Ống nhựa xoắn
 • Hãng sản xuất: An Đạt Phát
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: HDPE
0
8.400 ₫
(0,4 USD)
Ống luồn dây điện tròn SL9032
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Hãng sản xuất: LiOA
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: Nhựa
0
62.500 ₫
(2,95 USD)
Ống luồn đàn hồi L9032CM
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa xoắn
 • Hãng sản xuất: LiOA
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: Nhựa
0
277.000 ₫
(13,08 USD)
Ống luồn tròn AC GB20
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Hãng sản xuất: AC
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Nhựa
0
22.400 ₫
(1,06 USD)
Ống luồn tròn SP9016
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Hãng sản xuất: SP
 • Đường kính ngoài (mm): 16
 • Chất liệu: Nhựa
0
18.000 ₫
(0,85 USD)
Ống luồn tròn SP9032
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Hãng sản xuất: SP
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: Nhựa
0
55.000 ₫
(2,6 USD)
Ống luồn tròn SP9025
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Hãng sản xuất: SP
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Nhựa
0
38.000 ₫
(1,79 USD)
Ống luồn dây điện NANO FRG16W
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Hãng sản xuất: Nano
 • Đường kính ngoài (mm): 16
 • Chất liệu: Nhựa
0
98.000 ₫
(4,63 USD)
Ống luồn dây điện NANO FRG20W
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Hãng sản xuất: Nano
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Nhựa
0
116.000 ₫
(5,48 USD)
Ống luồn đàn hồi Sino SP 9020CM
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 14.5
 • Loại: Ống luồn đàn hồi
 • Hãng sản xuất: Sino
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Nhựa PVC
0
115.500 ₫
(5,45 USD)
Ống luồn đàn hồi Sino SP 9016CM
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 11.5
 • Loại: Ống luồn đàn hồi
 • Hãng sản xuất: Sino
 • Đường kính ngoài (mm): 16
 • Chất liệu: Nhựa PVC
0
94.000 ₫
(4,44 USD)
Ống luồn đàn hồi Sino SP 9032CM
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 25
 • Loại: Ống luồn đàn hồi
 • Hãng sản xuất: Sino
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: Nhựa PVC
0
177.000 ₫
(8,36 USD)
Ống luồn tròn AC GB25
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Hãng sản xuất: AC
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Nhựa
0
36.000 ₫
(1,7 USD)
Ống luồn đàn hồi AC AFC16/M
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Hãng sản xuất: AC
 • Đường kính ngoài (mm): 16
 • Chất liệu: Nhựa
0
144.000 ₫
(6,8 USD)
Ống luồn đàn hồi AC AFC32/M
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Hãng sản xuất: AC
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: Nhựa
0
320.000 ₫
(15,11 USD)
Ống ruột gà Comet 20mm x 45m
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 20
 • Loại: Ống luồn đàn hồi
 • Hãng sản xuất: Comet
 • Đường kính ngoài (mm): 45
 • Chất liệu: Nhựa
0
149.000 ₫
(7,04 USD)
Ống luồn đàn hồi Comet CFC20/L
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Hãng sản xuất: Comet
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Nhựa
0
130.000 ₫
(6,14 USD)
Ống luồn đàn hồi Comet CFC32/L
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Hãng sản xuất: Comet
 • Đường kính ngoài (mm): 32
 • Chất liệu: Nhựa
0
269.000 ₫
(12,7 USD)
Ống luồn dây điện dẹt Sino VGA100/02
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống luồn dẹt
 • Hãng sản xuất: Sino
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Nhựa
0
85.000 ₫
(4,01 USD)
Ống luồn dây điện mềm Sino VL9040CL-SP
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống luồn đàn hồi
 • Hãng sản xuất: Sino
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Nhựa
0
321.000 ₫
(15,16 USD)
Ống luồn dẹt Sino VGA60/02
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống luồn dẹt
 • Hãng sản xuất: Sino
 • Đường kính ngoài (mm): 0
0
53.000 ₫
(2,5 USD)
Ống luồn dẹt Sino VGA60/01
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống luồn dẹt
 • Hãng sản xuất: Sino
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Nhựa
0
43.000 ₫
(2,03 USD)
Ống luồn dẹt Sino GA 60/02
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống luồn dẹt
 • Hãng sản xuất: Sino
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Nhựa
0
47.000 ₫
(2,22 USD)
Ống luồn dẹt Sino GA 100/01
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống luồn dẹt
 • Hãng sản xuất: Sino
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Nhựa
0
71.000 ₫
(3,35 USD)
Ống luồn dây điện NANO FRG25G
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa xoắn
 • Hãng sản xuất: Nano
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Nhựa
0
300.000 ₫
(14,17 USD)
Ống luồn dẹt Sino GA 39/01
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống luồn dẹt
 • Hãng sản xuất: Sino
 • Đường kính ngoài (mm): 0
 • Chất liệu: Nhựa
0
23.000 ₫
(1,09 USD)
Ống luồn đàn hồi AC AFC25/M
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa mềm
 • Hãng sản xuất: AC
 • Đường kính ngoài (mm): 25
 • Chất liệu: Nhựa
0
198.000 ₫
(9,35 USD)
Ống luồn tròn Comet C20
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Đường kính trong (mm): 0
 • Loại: Ống nhựa cứng
 • Hãng sản xuất: Comet
 • Đường kính ngoài (mm): 20
 • Chất liệu: Nhựa
0
17.800 ₫
(0,84 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Ống luồn dây điện, Việt NamLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Ống luồn dây điện