Quạt ly tâm, DatafanLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
76 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DTT 2# (P20)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm cao áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 1200
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 63
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2800
 • Công suất (W): 750
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 3# (P30)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 9000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 70
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2100
 • Công suất (W): 5625
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 3.5# (P10)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 2400
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 69
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2900
 • Công suất (W): 7500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DTT 3# (P10)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm cao áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 1500
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 65
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2800
 • Công suất (W): 3750
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 3.5# (P20)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 4800
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 72
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2100
 • Công suất (W): 7500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DTT 2# (P30)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm cao áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 2400
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 65
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2800
 • Công suất (W): 1500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 5.5# (P30)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 36000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 83
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 1300
 • Công suất (W): 22500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DTT 5# (P10)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm cao áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 6000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 82
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2900
 • Công suất (W): 30000
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 3# (P10)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 1500
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 68
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 3400
 • Công suất (W): 4125
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 3# (P20)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 3600
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 68
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2400
 • Công suất (W): 5625
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 4# (P10)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 3600
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 72
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2900
 • Công suất (W): 11250
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 2# (P30)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 3200
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 67
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 3200
 • Công suất (W): 2250
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm lồng sóc DTS-5#
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 30000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 78
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 500
 • Công suất (W): 15000
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt li tâm cánh đôi gián tiếp DATAFAN DTD-5#
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 50000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 80
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 560
 • Công suất (W): 22500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 5.5# (P20)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 12000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 80
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 1450
 • Công suất (W): 22500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt li tâm cánh đôi gián tiếp DATAFAN DTD-3#
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 15000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 72
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 825
 • Công suất (W): 5625
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DTT 3# (P30)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm cao áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 10000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 71
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2900
 • Công suất (W): 7500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 5# (P20)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 12000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 77
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 1700
 • Công suất (W): 18750
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 2# (P20)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 1200
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 65
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 3200
 • Công suất (W): 1500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DTT 3.5# (P10)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm cao áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 2400
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 63
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2900
 • Công suất (W): 5625
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm trung áp trực tiếp DTR 5#
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm trung áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 28000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 76
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 1400
 • Công suất (W): 22500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm trung áp trực tiếp DTR 4.5#
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm trung áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 18000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 73
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 1400
 • Công suất (W): 11250
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DTT 3.5# (P20)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm cao áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 6000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 71
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2900
 • Công suất (W): 11250
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 6# (P20)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 19000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 34
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 1600
 • Công suất (W): 30000
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 6# (P30)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 45000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 87
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 1300
 • Công suất (W): 30000
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 6# (P10)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 9000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 83
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2000
 • Công suất (W): 30000
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DTT 2.5# (P10)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm cao áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 1000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 63
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2800
 • Công suất (W): 1500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm lồng sóc DTS-3.5#
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 14000
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 75
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 710
 • Công suất (W): 5625
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Quạt ly tâm trung áp trực tiếp DTR 2#
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm trung áp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 3600
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 63
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2800
 • Công suất (W): 1500
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Liên hệ gian hàng...
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp DTT 4.5# (P10)
 • Hãng sản xuất: Datafan
 • Loại: Quạt ly tâm gián tiếp
 • Lưu lượng gió (m3/h): 4200
 • Đường kính cánh (mm): 0
 • Độ ồn (dB): 75
 • Tốc độ quay (vòng/phút): 2400
 • Công suất (W): 15000
 • Xuất xứ: Vietnam
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3   

Quạt ly tâm, DatafanLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Quạt, thiết bị lưu thông gió > Quạt ly tâm