Máng đèn

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
1.388 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máng đèn chống thấm Nanoco FS7236CM
 • Loại máng đèn: Máng đèn chống thấm
 • Hãng sản xuất: Nano
 • Chiều dài(mm): 1270
0
Giá tại: HCM
490.000 ₫
490.000 ₫
(23,14 USD)
Máng đèn chống thấm Nanoco FS7218CM
 • Loại máng đèn: Máng đèn chống thấm
 • Hãng sản xuất: Nano
 • Chiều dài(mm): 665
0
Giá tại: HCM
340.000 ₫
340.000 ₫
(16,06 USD)
Máng đèn đơn Nano FLC-410B
 • Loại máng đèn: Máng đèn đơn
 • Hãng sản xuất: Nano
 • Xuất xứ: Japan
 • Chiều dài(mm): 0
0
Giá tại: HCM
105.000 ₫
105.000 ₫
(4,96 USD)
Máng đèn đôi Nano FLC-420B
 • Loại máng đèn: Máng đèn đôi
 • Hãng sản xuất: Nano
 • Xuất xứ: Italy
 • Chiều dài(mm): 0
0
Giá tại: HCM
162.000 ₫
162.000 ₫
(7,65 USD)
Máng đèn đơn Nano FLD-410B
 • Loại máng đèn: Máng đèn đơn
 • Hãng sản xuất: Nano
 • Xuất xứ: Japan
 • Chiều dài(mm): 0
0
Giá tại: HCM
105.000 ₫
105.000 ₫
(4,96 USD)
Đèn chống thấm T5 Paragon - PIFL214 (2 bóng x 14W)
Loại máng đèn: Lắp nổi / Hãng sản xuất: Paragon / Xuất xứ: - / Chiều dài(mm): 1200 /
0
Giá tại: HCM
293.564 ₫
323.000 ₫
(15,25 USD)
Máng đèn chống cháy nổ Paragon - BYP2 (2 bóng x 1,2m)
Loại máng đèn: Lắp nổi / Hãng sản xuất: Paragon / Xuất xứ: - / Chiều dài(mm): 1200 /
5
Giá tại: HCM
1.607.073 ₫
1.745.000 ₫
(82,41 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFK 4 x 36/40W 220V 120cm
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Chiều dài(mm): 0
0
Giá tại: HCM
921.900 ₫
921.000 ₫
(43,49 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFL 4 x 36/40W 220V 120cm
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Chiều dài(mm): 1200
0
Giá tại: HCM
965.300 ₫
965.000 ₫
(45,57 USD)
Máng đèn gắn nổi Paragon PCFH 2x 36/40W 220V 120cm
 • Loại máng đèn: Lắp nổi
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Chiều dài(mm): 1200
0
Giá tại: HCM
167.482 ₫
231.000 ₫
(10,91 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFF 3 x 36/40W 220V 120cm
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Chiều dài(mm): 1200
0
Giá tại: HCM
1.062.250 ₫
1.006.000 ₫
(47,51 USD)
Máng đèn loại gắn nối Paragon PSFB 418(4 bóng x 0.6m)
 • Loại máng đèn: Lắp nổi
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 600
0
Giá tại: HCM
814.800 ₫
814.000 ₫
(38,44 USD)
Máng đèn cao áp Paragon PHBR405AL
 • Loại máng đèn: Cao áp
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 0
0
Giá tại: HCM
291.682 ₫
321.000 ₫
(15,16 USD)
Máng đèn cao áp Paragon PHBI352AL
 • Loại máng đèn: Cao áp
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 0
0
Giá tại: HCM
976.664 ₫
976.000 ₫
(46,09 USD)
Máng đèn loại gắn nối Paragon PSFC 418(4 bóng x 0.6m)
 • Loại máng đèn: Lắp nổi
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 600
0
Giá tại: HCM
641.073 ₫
622.000 ₫
(29,37 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFE 236 (2 bóng x 1.2m)
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 1200
0
Giá tại: HCM
770.291 ₫
859.000 ₫
(40,57 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFF 318(3 bóng x 0.6m)
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 600
0
Giá tại: HCM
626.332 ₫
688.000 ₫
(32,49 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFE 2 x 36/40W 220V 120cm
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Chiều dài(mm): 0
0
Giá tại: HCM
859.600 ₫
859.000 ₫
(40,57 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFC 218(3 bóng x 1.2m)
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 1200
0
Giá tại: HCM
623.700 ₫
623.000 ₫
(29,42 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFH 218(2 bóng x 0.6m)
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 600
0
Giá tại: HCM
651.000 ₫
617.000 ₫
(29,14 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFH 336(3 bóng x 1.2m)
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 1200
0
Giá tại: HCM
994.350 ₫
994.000 ₫
(46,94 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFE 3 x 36/40W 220V 120cm
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Chiều dài(mm): 1200
0
Giá tại: HCM
1.196.650 ₫
1.196.000 ₫
(56,48 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFK 3 x 18/20W 220V 60cm
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Chiều dài(mm): 0
0
Giá tại: HCM
561.050 ₫
561.000 ₫
(26,49 USD)
Máng đèn dân dụng Paragon PCFO 228(2 bóng x 28W)
 • Loại máng đèn: Dân dụng
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 0
0
Giá tại: HCM
964.118 ₫
1.060.530 ₫
(50,08 USD)
Máng đèn cao áp Paragon PHBM412AL
 • Loại máng đèn: Cao áp
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 0
0
Giá tại: HCM
1.096.473 ₫
1.096.000 ₫
(51,76 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFF 336(3 bóng x 1.2m)
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 1200
0
Giá tại: HCM
668.986 ₫
1.062.000 ₫
(50,15 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFA 436(4 bóng x 1.2m)
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 1200
0
Giá tại: HCM
1.125.955 ₫
1.239.000 ₫
(58,51 USD)
Máng đèn dân dụng Paragon PCFB 118(1 bóng x 0.6m)
 • Loại máng đèn: Dân dụng
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 600
0
Giá tại: HCM
143.959 ₫
145.000 ₫
(6,85 USD)
Máng đèn âm trần Paragon PRFF 2 x 36/40W 220V 120cm
 • Loại máng đèn: Máng âm trần
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Chiều dài(mm): 1200
0
Giá tại: HCM
719.600 ₫
719.000 ₫
(33,96 USD)
Máng đèn dân dụng Paragon PCFB 218(2 bóng x 0.6m)
 • Loại máng đèn: Dân dụng
 • Hãng sản xuất: Paragon
 • Chiều dài(mm): 600
0
Giá tại: HCM
239.618 ₫
239.000 ₫
(11,29 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Máng đèn

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Máng đèn

Sản phẩm bạn nên quan tâm: Đèn chống cháy nổ, Đèn chống cháy nổ