Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Máng đèn, Tán quang

Có tất cả 184 sản phẩm
Máng đèn Panasonic FL430R
1.296.000₫
1 gian hàng bán
2.991
Máng đèn đôi lắp nổi Ballast AC SFL218
589.000₫
2 gian hàng bán
357
Máng đèn đôi lắp nổi Ballast AC SFL236
861.000₫
2 gian hàng bán
452
Máng đèn đôi lắp nổi ECO AC RFL236/E
589.000₫
3 gian hàng bán
667
Máng đèn đôi âm trần AC RFL218
589.000₫
2 gian hàng bán
535
Máng đèn bốn âm trần AC RFL436
1.139.000₫
3 gian hàng bán
712
Máng đèn đôi âm trần E.Line AC ELR228/M
1.021.000₫
3 gian hàng bán
1.039
Máng đèn ba âm trần E.Line AC ELR314/M
1.106.000₫
2 gian hàng bán
752
Máng đèn ba âm trần E.Line AC ELR328/M
1.702.000₫
3 gian hàng bán
768
Máng đèn bốn âm trần E.Line AC ELR428/M
1.694.000₫
2 gian hàng bán
686
Máng đèn bốn âm trần ECO AC RFL420/E
750.000₫
3 gian hàng bán
939
Máng đèn ba lắp nổi Ballast AC SFL318
899.000₫
3 gian hàng bán
425
Máng đèn ba lắp nổi Ballast AC SFL418
1.034.000₫
2 gian hàng bán
279
Máng đèn bốn lắp nổi Ballast AC SFL436
1.701.000₫
3 gian hàng bán
427
Máng đèn đôi lắp nổi ECO AC RFL218/E
450.000₫
2 gian hàng bán
440
Đèn pha tiêu điểm - Paragon PSLMP3075
485.000₫
5 gian hàng bán
929
Đèn sạc Paragon SMM001 (halogen 2 x 5W)
299.000₫
5 gian hàng bán
1.571
Máng đèn đường cao áp DD003
1.800.000₫
4 gian hàng bán
2.034
Máng đèn cao áp 250w POLA25065 (bóng kẹp)
490.000₫
6 gian hàng bán
2.915
Đèn pha tiêu điểm - Paragon PSLLP3075
520.000₫
8 gian hàng bán
1.056
Máng đèn pha cao áp 150w POLB15065 (bóng kẹp)
195.000₫
7 gian hàng bán
3.001
Máng đèn ba âm trần AC RFL318
465.000₫
4 gian hàng bán
2.363
Máng đèn ba âm trần AC RFL336
695.000₫
5 gian hàng bán
1.456
Máng đèn đôi âm trần AC RFL236
450.000₫
4 gian hàng bán
4.304
Máng đèn đôi âm trần ECO AC RFL240/E
400.000₫
3 gian hàng bán
998
Máng đèn ba âm trần ECO AC RFL320/E
423.000₫
3 gian hàng bán
771
Máng đèn cao áp 400w POLA40065 (bóng vặn E40)
1.352.000₫
2 gian hàng bán
1.807
Máng đèn đôi âm trần Ballast AC ERFL236
761.000₫
2 gian hàng bán
797
Máng đèn bốn âm trần AC RFL418
692.000₫
3 gian hàng bán
566
Máng đèn bốn lắp nổi ECO AC RFL418/E
627.000₫
2 gian hàng bán
384
Máng đèn bốn âm trần ECO AC RFL440/E
663.000₫
2 gian hàng bán
316
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
Máng đèn âm trần Inox Paragon PRFJ418 4 bóng
640.000₫
11 gian hàng bán
6.3601
Máng đèn Paragon siêu mỏng PFCB236 (2 bóng x 1,2m)
290.000₫
10 gian hàng bán
112.454