Đầu máy khoan

Trang:  [1]  2  3   
75 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Đầu khoan có khóa Bosch 13 mm-2608572253
  • Hãng sản xuất: BOSCH
  • Xuất xứ: China
0
90.000 ₫
(4,25 USD)
Đầu khoan có khóa Bosch 10 mm-2608571078
  • Hãng sản xuất: BOSCH
  • Xuất xứ: China
0
68.250 ₫
(3,22 USD)
KTK U-165
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 164 / Xuất xứ: - /
0
22.990.000 ₫
(1.085,71 USD)
KTK  D-270
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 45 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 270 / Xuất xứ: - /
0
9.695.000 ₫
(457,85 USD)
KTK D-315
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 55 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 315 / Xuất xứ: - /
0
19.000.000 ₫
(897,28 USD)
KTK D-192
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 37 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 177 / Xuất xứ: - /
0
12.000.000 ₫
(566,71 USD)
KTK D-306
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 45 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 287 / Xuất xứ: - /
0
16.000.000 ₫
(755,61 USD)
KTK T-76
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 12 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 76 / Xuất xứ: - /
0
11.000.000 ₫
(519,48 USD)
KTK U-300
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 300 / Xuất xứ: - /
0
30.000.000 ₫
(1.416,77 USD)
KTK U-100*165
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 165 / Xuất xứ: - /
0
28.000.000 ₫
(1.322,31 USD)
KTK U-110
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 26 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 110 / Xuất xứ: - /
0
23.000.000 ₫
(1.086,19 USD)
KTK  T-108
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 18 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 108 / Xuất xứ: - /
0
9.500.000 ₫
(448,64 USD)
KTK T-121(C-12)
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 26 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 121 / Xuất xứ: - /
0
10.500.000 ₫
(495,87 USD)
KTK  D-240
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 45 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 240 / Xuất xứ: - /
0
13.500.000 ₫
(637,54 USD)
KTK D-170
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 38 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 170 / Xuất xứ: - /
0
9.000.000 ₫
(425,03 USD)
KTK T-121(C-9)
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 24 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 121 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK D-176
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 38 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 176 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK  U-120*200
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 200 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK U-120*300
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 300 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK U-170*300
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 300 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK U-270*300
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 300 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK D-410
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 255 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 410 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK D-287
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 45 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 287 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK D-262
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 45 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 260 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK  D-198
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 55 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 198 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK U-160*450
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 450 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK  A-116
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 18 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 100 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK A-124(C-9)
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 26 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 124 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK A-124(C-12)
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 28 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 124 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
KTK D-183
Hãng sản xuất: KTK / Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 55 / Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 183 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3   

Đầu máy khoan

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Cơ khí chế tạo > Thiết bị, linh kiện cơ khí > Đầu máy khoan