Từ :
Đến :
POLAROID Loại bỏ tham số này
AUDIOVOX Loại bỏ tham số này

Tivi LCD, POLAROIDLoại bỏ tham số này hoặc AUDIOVOXLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
35 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
AUDIOVOX FPE1505DV
 • Hãng sản xuất: AUDIOVOX
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768pixel
 • Độ tương phản: 500:1
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
AUDIOVOX FPE1500
 • Hãng sản xuất: AUDIOVOX
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768pixel
 • Độ tương phản: 500:1
0
Không có GH bán...
AUDIOVOX FP1520
 • Hãng sản xuất: AUDIOVOX
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768pixel
 • Độ tương phản: 500:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-43243B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ tương phản: 2000:1
0
Không có GH bán...
Polarorid TLU-04223B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1500:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TLU-03723B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TLU-03223B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TLU-03711C
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TLU-02041B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 20inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
AUDIOVOX FPE1505
 • Hãng sản xuất: AUDIOVOX
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768pixel
 • Độ tương phản: 400:1
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
AUDIOVOX FPE1506
 • Hãng sản xuất: AUDIOVOX
 • Độ lớn màn hình: 15inch
0
Không có GH bán...
AUDIOVOX FPE1506DV
 • Hãng sản xuất: AUDIOVOX
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768pixel
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01943
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 850:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TFU-43743B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-02241W
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-41943B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01543
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15.4 inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800pixel
 • Độ tương phản: 400:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01541W
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800pixel
 • Độ tương phản: 400:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01541C
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15.4 inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800pixel
 • Độ tương phản: 400:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-41511B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768pixel
 • Độ tương phản: 450:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-02643B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TLU-43743B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ tương phản: 1500:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TFU-44243B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-44243B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-42243B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-02241C
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-42643B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-02243
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01911C
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 850:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-41513B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ tương phản: 400:1
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Tivi LCD, POLAROIDLoại bỏ tham số này hoặc AUDIOVOXLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LCD