Từ :
Đến :
PHILIPS Loại bỏ tham số này
AUDIOVOX Loại bỏ tham số này
3D (7)
HD Ready (302)
Full HD (155)
Wifi (20)

Tivi LCD, PHILIPSLoại bỏ tham số này hoặc AUDIOVOXLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
453 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Panasonic TH-L32X50
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tần số quét: 50Hz
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand, Wifi
0
9.100.000 ₫
(429,75 USD)
Philips 56PFL9954H
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 56inch
 • Độ phân giải màn hình: 2560 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 80000:1
 • Tần số quét: 60Hz
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 32PFL7422
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 4000:1
 • Tính năng: Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL9703D/10
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 30000:1
 • Tần số quét: 100Hz
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 32TA2800
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips BDL3231C
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 3000:1
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL7422
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 4000:1
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42TA2800
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
 • Tính năng: HD Ready, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 47PFL7422
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
4
Không có GH bán...
Philips 42PFL7432
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 4000:1
 • Tính năng: HD Ready, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 52PFL7432/98
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 52inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 7500:1
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL9532/98
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 37PFL7422/98
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 7500:1
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 47PFL9532
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 8000:1
 • Tính năng: 3D Ready, 2D-to-3D upconversion, Bluetooth
0
Không có GH bán...
Philips 20PF5120
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 20inch
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768pixel
 • Độ tương phản: 500:1
 • Tính năng: HD Ready, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 26TA2800
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 700:1
 • Tính năng: -, 3D Ready, Wall mount, Swivel stand, Wifi, Bluetooth, Internet@TV
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL3403D-27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 2600:1
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 26HF7874
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
 • Tính năng: HD Ready, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 32PF7520
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 600:1
 • Tính năng: HD Ready, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PF9831
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 7000:1
 • Tính năng: HD Ready, Swivel stand
4
Không có GH bán...
Philips 32PF7321
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 2400:1
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
4
Không có GH bán...
Philips 42PF7420
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 700:1
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 32PF9531
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 6000:1
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PF9830
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 4000:1
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PF9541
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 4000:1
 • Tính năng: 3D, 3D Ready, 2D-to-3D upconversion, Swivel stand, Bluetooth, Internet@TV
0
Không có GH bán...
Philips 37PFL5603D/10
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 44000:1
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 30PF9975
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 30inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 4000:1
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 37PF7321
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 2400:1
 • Tính năng: HD Ready, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PF7421
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 2400:1
 • Tính năng: HD Ready, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 32TA1000
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 500:1
 • Tính năng: HD Ready, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Tivi LCD, PHILIPSLoại bỏ tham số này hoặc AUDIOVOXLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LCD