Từ :
Đến :
POLAROID Loại bỏ tham số này
FUJITSU Loại bỏ tham số này
Rao vặt mới nhất.

Tivi LCD, POLAROIDLoại bỏ tham số này hoặc FUJITSULoại bỏ tham số này

30 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
POLAROID TLU-43243B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ tương phản: 2000:1
0
Không có GH bán...
Polarorid TLU-04223B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1500:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TLU-03723B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TLU-03223B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TLU-03711C
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TLU-02041B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 20inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01943
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 850:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TFU-43743B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-02241W
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-41943B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01543
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15.4 inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800pixel
 • Độ tương phản: 400:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01541W
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800pixel
 • Độ tương phản: 400:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01541C
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15.4 inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800pixel
 • Độ tương phản: 400:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-41511B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768pixel
 • Độ tương phản: 450:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-02643B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
Polaroid TLU-43743B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ tương phản: 1500:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TFU-44243B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-44243B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-42243B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-02241C
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-42643B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-02243
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01911C
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 850:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-41513B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ tương phản: 400:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-41543B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ tương phản: 400:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-41913B
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01511C
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 15.4 inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800pixel
 • Độ tương phản: 400:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01941C
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 850:1
0
Không có GH bán...
POLAROID TLU-01941W
 • Hãng sản xuất: POLAROID
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 850:1
0
Không có GH bán...
Fujitsu P37FT05AUB
 • Hãng sản xuất: FUJITSU
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...

Tivi LCD, POLAROIDLoại bỏ tham số này hoặc FUJITSULoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LCD