Từ :
Đến :
VIZIO Loại bỏ tham số này
LOGIK Loại bỏ tham số này
3D (2)
Full HD (24)
Wifi (5)
Mỹ (4)

Tivi LCD, VIZIOLoại bỏ tham số này hoặc LOGIKLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
135 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VIZIO VO32L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ tương phản: 1100:1
0
Không có GH bán...
Vizio E551VL (55-Inch 1080p Full HD LED LCD HDTV)
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 55inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 100000:1
 • Tần số quét: 120Hz
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Vizio E420VL
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 100000:1
 • Tần số quét: 120Hz
 • Tính năng: 3D Ready, Internet@TV
0
Không có GH bán...
VIZIO SV420XVT
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1300:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VU42L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1500:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VW42L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VX37L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
Vizio E472VLE (47-Inch Class 1080p Full HD LED LCD HDTV)
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 100000:1
 • Tần số quét: 120Hz
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand, Wifi
0
Không có GH bán...
VIZIO VO22L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VW46L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 46inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 2000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VW37L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ tương phản: 1100:1
0
Không có GH bán...
VIZIO GV42L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1500:1
0
Không có GH bán...
VIZIO GV47L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VX32L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VO47L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 2000:1
0
Không có GH bán...
Vizio VXW20L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 20inch
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VX52L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 52inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 2000:1
0
Không có GH bán...
Vizio SV470XVT1A
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 13000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VW47L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 2000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO GV46L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 46inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 2000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VS42L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VX42L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VW42LF
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VO42LF
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VU37L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ tương phản: 1100:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VO37L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ tương phản: 1100:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VU32L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ tương phản: 1100:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VW32L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ tương phản: 1100:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VW26L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
VIZIO VW22L
 • Hãng sản xuất: VIZIO
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Tivi LCD, VIZIOLoại bỏ tham số này hoặc LOGIKLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LCD