Từ :
Đến :
MAGNAVOX Loại bỏ tham số này
LOGIK Loại bỏ tham số này
3D (4)
Full HD (11)

Tivi LCD, MAGNAVOXLoại bỏ tham số này hoặc LOGIKLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
55 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Magnavox 22MF339B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Magnavox 19MF301B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Magnavox 37MF437B_37
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 15MF237S_27
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 15inch
 • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768pixel
 • Độ tương phản: 450:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 32MF231D_37
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 32MD357B_37
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 19MD357B_37
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 42MF337B_37
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1500:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 19MF337B_27
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 700:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 32MF337B_27
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 42MF437B_37
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1500:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 26MD357B_37
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 37MF337B_37
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 47MF437B_37
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 26MF337B_27
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
Magnavox 32MD311B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Magnavox 19MF330B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Magnavox 32MD350B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Magnavox 26MF330B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: 3D
0
Không có GH bán...
Magnavox 37MD350B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: 3D
0
Không có GH bán...
Magnavox 22MF330B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: 3D
0
Không có GH bán...
Magnavox 32MF330B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: 3D
0
Không có GH bán...
Magnavox 46MF440B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 46inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Magnavox 19MF339B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Magnavox 19MD350B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 18.5inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Magnavox 26MD350B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Magnavox 40MF430B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 40inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Magnavox 19MD359B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Magnavox 32MD359B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Magnavox 32MF301B
 • Hãng sản xuất: MAGNAVOX
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Tivi LCD, MAGNAVOXLoại bỏ tham số này hoặc LOGIKLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LCD