Từ :
Đến :
VIORE Loại bỏ tham số này
LOGIK Loại bỏ tham số này

Tivi LCD, VIORELoại bỏ tham số này hoặc LOGIKLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
39 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Viore LCD19VH65
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 800:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC26VH56
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tần số quét: 60Hz
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Viore LCD19VH56
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 9inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tần số quét: 60Hz
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC13VH54
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 13inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800pixel
 • Độ tương phản: 5000:1
 • Tần số quét: 60Hz
0
Không có GH bán...
Viore LC22VH56PB
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tần số quét: 60Hz
0
Không có GH bán...
Viore LC46VF60
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 46inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 20000:1
 • Tần số quét: 60Hz
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC19VH54PB
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tần số quét: 60Hz
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
Viore LC16VH56
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 16inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tần số quét: 60Hz
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LCD26VH56
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC26VF56
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC32VF56
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore V42LC76FZ
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tần số quét: 120Hz
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC22VH55
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 800:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC22VF59
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 21.6inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC32VH55
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC32VH5HTL
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 31.5 inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LCD22VH56
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 800:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LCD32VH65
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LCD32VXF60BD
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 2500:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LCD22VXF7MPT
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 22inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC40VF5HTL
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 40inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC24VXF60PB
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 24inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore V26LC75
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC32VH56
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LC32VH56A
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LCD19VX60PB1
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 19inch
 • Độ phân giải màn hình: 1440 x 900pixel
 • Độ tương phản: 800:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Viore LCD40VXF60BD
 • Hãng sản xuất: VIORE
 • Độ lớn màn hình: 40inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Logik L24DVDB21
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 24inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 900:1
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Logik L423CD11
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
 • Tần số quét: 60Hz
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Logik L24DVDB11
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 24inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 800:1
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Tivi LCD, VIORELoại bỏ tham số này hoặc LOGIKLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LCD