Từ :
Đến :
HYUNDAI Loại bỏ tham số này
LOGIK Loại bỏ tham số này

Tivi LCD, HYUNDAILoại bỏ tham số này hoặc LOGIKLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
58 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
HYUNDAI E371D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E201A
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 20inch
 • Độ tương phản: 600:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E260D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E320D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI Q400
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 40inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E261D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI Q320
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI HQL170WR
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 17inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 768pixel
 • Độ tương phản: 600:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E425D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 5000:1
0
Không có GH bán...
Hyundai HQL200NR
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 20inch
 • Độ phân giải màn hình: 640 x 480pixel
 • Độ tương phản: 700:1
 • Tính năng: -
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E200A
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 20inch
 • Độ tương phản: 600:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E200D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 20inch
 • Độ tương phản: 600:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E201D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 20inch
 • Độ tương phản: 600:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E230A
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 23inch
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E231A
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 23inch
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E230D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 23inch
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E231D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 23inch
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI HQL260WR
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 768pixel
 • Độ tương phản: 600:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI Q261
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI HQL320WR
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI Q321
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E321D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E370D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 800:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E466D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 46inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 5000:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E465D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 46inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 5000:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E420D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 850:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E460D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 46inch
 • Độ tương phản: 1200:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E421D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 850:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E425D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 5000:1
0
Không có GH bán...
HYUNDAI E426D
 • Hãng sản xuất: HYUNDAI
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 5000:1
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Tivi LCD, HYUNDAILoại bỏ tham số này hoặc LOGIKLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LCD