Từ :
Đến :
VICTOR Loại bỏ tham số này
LOGIK Loại bỏ tham số này
3D (7)
Full HD (10)
Wifi (7)

Tivi LCD, VICTORLoại bỏ tham số này hoặc LOGIKLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
33 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
LT-23LA6 (23)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 23inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 768pixel
 • Tính năng: Full HD, -, Wall mount, Swivel stand, Wifi
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-20LC8 (20)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 20inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: Full HD, -, 3D, 3D Ready, Swivel stand, Wifi, Bluetooth
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-26LC8 (26)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: 2D-to-3D upconversion, Swivel stand
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-26LC80 (26)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: 2D-to-3D upconversion, Swivel stand
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-26LC70 (26)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 768pixel
 • Tính năng: 2D-to-3D upconversion, Swivel stand
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-32LC8 (32)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -, Wall mount, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
LT-26LC60 (26)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -, 3D Ready, Bluetooth
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-32LC95 (32)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 31inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: Full HD, 3D, Wall mount, Wifi, Bluetooth, Internet@TV
0
Không có GH bán...
VICTOR 32inch EXE LT-32LC70
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1280 x 768pixel
 • Tính năng: Full HD, -, 3D, Wall mount, Wifi, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-32LC85 (32)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: 3D Ready, Wall mount, Wifi, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
LT-32LC50 (32)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: 3D Ready, Wall mount, Wifi, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-37LC85 (37)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: Full HD, -, 3D Ready, 2D-to-3D upconversion, Wall mount, Swivel stand, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-37LC95 (37)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -, 3D, 3D Ready, Wall mount, Wifi, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-37LH800 (37)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, -, 3D, 3D Ready, Wall mount, Wifi, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
Victor LT37LC70 (LT-37LC70) 37-inch
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-37LC8 (37)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: 2D-to-3D upconversion, Swivel stand, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-42LH800 (42)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, 3D, Wall mount, Wifi, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
LT-40LC55 (40)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 40inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -, HD Ready, 3D Ready, 2D-to-3D upconversion, Swivel stand, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-42LC95 (42)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -, 3D Ready, Wall mount, Swivel stand, Wifi, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
LT-23LC55 (23)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 23inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: -, HD Ready, 3D, 3D Ready, 2D-to-3D upconversion, Swivel stand, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
EXE LT-46LH800 (46)
 • Hãng sản xuất: VICTOR
 • Độ lớn màn hình: 46inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: 2D-to-3D upconversion, Wall mount, Wifi, Bluetooth, Internet@TV
0
Liên hệ gian hàng...
Logik L24DVDB21
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 24inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 900:1
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Liên hệ gian hàng...
Logik L423CD11
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 1000:1
 • Tần số quét: 60Hz
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Liên hệ gian hàng...
Logik L24DVDB11
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 24inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 800:1
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Logik L26DIGB21
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 800:1
 • Tần số quét: 50Hz
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Liên hệ gian hàng...
Logik L323CD11
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1100:1
 • Tần số quét: 60Hz
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Liên hệ gian hàng...
Logik L26DVDB11
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 800:1
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Logik L40LCD11
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 40inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 4000:1
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Liên hệ gian hàng...
Logik L32DIGB20
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Độ tương phản: 1200:1
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Liên hệ gian hàng...
Logik L26DVDB21
 • Hãng sản xuất: LOGIK
 • Độ lớn màn hình: 26inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Độ tương phản: 800:1
 • Tần số quét: 50Hz
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Tivi LCD, VICTORLoại bỏ tham số này hoặc LOGIKLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LCD