Tivi LCD, PHILIPSLoại bỏ tham số này, ≥ 10000:1Loại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5   
136 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Philips 56PFL9954H
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 80000:1
 • Độ lớn màn hình: 56inch
 • Độ phân giải màn hình: 2560 x 1080pixel
 • Tần số quét: 60Hz
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL9703D/10
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 30000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tần số quét: 100Hz
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL9532/98
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 10000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 37PFL5603D/10
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 44000:1
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42TA648BX/37
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 29000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL7623D
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 30000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 47PFL7403D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 29000:1
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 32PFL5403D
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 30000:1
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 32PFL7403D
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 40000:1
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 37PFL7603D
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 30000:1
 • Độ lớn màn hình: 37inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL5603D
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 30000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 32PFL9603D
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 55000:1
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL7603D
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 30000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 32PFL7603D
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 30000:1
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1366 x 768pixel
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 47PFL9703
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 30000:1
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 52PFL7403D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 33000:1
 • Độ lớn màn hình: 52inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 52PFL5603D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 33000:1
 • Độ lớn màn hình: 52inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 52PFL3603D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 33000:1
 • Độ lớn màn hình: 52inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 47PFL7603D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 29000:1
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 47PFL5603D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 29000:1
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 47PFL3603D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 29000:1
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL7603D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 29000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL7403D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 29000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL5603D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 29000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL3603D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 29000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 32PFL5403D/27
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 26000:1
 • Độ lớn màn hình: 32inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL5609/98
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 50000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 47PFL7623D
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 30000:1
 • Độ lớn màn hình: 47inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 42PFL9803H/10
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 2000000:1
 • Độ lớn màn hình: 42inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Philips 52PFL9703D/10
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Độ tương phản: 55000:1
 • Độ lớn màn hình: 52inch
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080pixel
 • Tính năng: Full HD, HD Ready, Wall mount, Swivel stand
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5   

Tivi LCD, PHILIPSLoại bỏ tham số này, ≥ 10000:1Loại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LCD