Sản phẩm nhiều người bán.

Dàn máy mini, ≥ 2000WLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
38 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sony Shake 88D
 • Công suất tiêu thụ (W): 3500W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: CD, MD, Cassette, DVD, Tuner, Double MD slot, CD-R/RW, MP3, MDLP, JPEG, CD.SX, WMA, MPEG-4
0
15.500.000 ₫
(732 USD)
SONY MHC-WZ800
 • Công suất tiêu thụ (W): 4400W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, MP3, VCD, JPEG
0
Liên hệ gian hàng...
HOME CINMA SONY MHC-GNZ80 Q
 • Công suất tiêu thụ (W): 3500W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD
0
Liên hệ gian hàng...
Panasonic SC-PT850WKGCS
 • Công suất tiêu thụ (W): 3000W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, JPEG, WMA, CD-R
0
Liên hệ gian hàng...
Panasonic CS-NC6
 • Công suất tiêu thụ (W): 3000W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA
0
Liên hệ gian hàng...
Panasonic SC-PT550GCSS
 • Công suất tiêu thụ (W): 6800W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, CD-R
0
Không có GH bán...
Panasonic SC-PT250GCSS
 • Công suất tiêu thụ (W): 6800W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, CD-R
0
Liên hệ gian hàng...
JVC UX G70
 • Công suất tiêu thụ (W): 3500W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD
0
Liên hệ gian hàng...
JVC NX-G7
 • Công suất tiêu thụ (W): 2700W
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
Panasonic HT895
 • Công suất tiêu thụ (W): 6800W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA
0
Liên hệ gian hàng...
JVC DVD UX-AD8
 • Công suất tiêu thụ (W): 2200W
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: DVD, MP3, JPEG, WMA, MPEG-4, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC UXAD8
 • Công suất tiêu thụ (W): 2200W
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: Cassette, MP3, JPEG, WMA, MPEG-4, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
Panasonic SC-PT150GCSS
 • Công suất tiêu thụ (W): 6800W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, WMA
0
Không có GH bán...
Panasonic HT995
 • Công suất tiêu thụ (W): 7500W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, DVD-R/RW, SVCD, DVD-RAM, VideoCD, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
Sony DHC-AZ3
 • Công suất tiêu thụ (W): 2000W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, VCD, DVD-R/RW
0
Liên hệ gian hàng...
SC-VK31D
 • Công suất tiêu thụ (W): 2500W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, CD-R/RW, MP3
0
Liên hệ gian hàng...
Sony MHC-WZ80D
 • Công suất tiêu thụ (W): 4400W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: DVD, Tuner
0
Liên hệ gian hàng...
Sony MHC-RV888
 • Công suất tiêu thụ (W): 3500W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, MP3, VCD
0
Liên hệ gian hàng...
Philips FW-D550
 • Công suất tiêu thụ (W): 2200W
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, WMA
0
Không có GH bán...
SONY_MHC-S90D
 • Công suất tiêu thụ (W): 4400W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, VCD, DVD-R/RW
0
Không có GH bán...
SONY_MHC-WZ8D
 • Công suất tiêu thụ (W): 3000W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, DVD-R/RW
0
Không có GH bán...
SONY_MHC-RV20
 • Công suất tiêu thụ (W): 2200W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, DVD-R/RW
0
Không có GH bán...
SON_MHC-RV60
 • Công suất tiêu thụ (W): 4400W
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Định dạng đĩa đọc: CD, CD-R/RW, MP3, VCD, DVD-R/RW
0
Không có GH bán...
JVC_MX-JD8
 • Công suất tiêu thụ (W): 6000W
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD
0
Không có GH bán...
JVC_MX-JD3
 • Công suất tiêu thụ (W): 2400W
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD
0
Không có GH bán...
JVC MX-JD5
 • Công suất tiêu thụ (W): 4200W
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD
0
Không có GH bán...
Philips FWD 796
 • Công suất tiêu thụ (W): 8500W
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, CD.SX, WMA, SVCD, DIVX
0
Không có GH bán...
Panasonic HT540
 • Công suất tiêu thụ (W): 6800W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, SVCD
0
Liên hệ gian hàng...
SC-VK71D
 • Công suất tiêu thụ (W): 3000W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, Cassette, DVD, CD-R/RW, VCD, DVD-R/RW, SVCD, DVD-RAM, VideoCD
0
Không có GH bán...
SC-VK61D
 • Công suất tiêu thụ (W): 2200W
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Định dạng đĩa đọc: MP3, VCD, JPEG, WMA, DVD-R/RW, SVCD
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Dàn máy mini, ≥ 2000WLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini