Sản phẩm nhiều người bán.

Dàn máy mini, CD-RLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
53 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Yamaha MCR-840
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, Tuner, CD Changer, CD-R/RW, MP3, SVCD, VideoCD, DIVX, CD-R
 • Hãng sản xuất: YAMAHA
0
17.000.000 ₫
(802,83 USD)
Panasonic SC-HC27GS-K
 • Định dạng đĩa đọc: CD, CD-R/RW, MP3, CD-R
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Công suất tiêu thụ (W): 10W
0
Không có GH bán...
Pioneer MF3DVD-I
 • Định dạng đĩa đọc: CD, Cassette, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, CD-R
 • Hãng sản xuất: PIONEER
 • Công suất tiêu thụ (W): 110W
1,5
Liên hệ gian hàng...
Panasonic SC-HC37GS
 • Định dạng đĩa đọc: CD, CD-R/RW, MP3, CD-R
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Công suất tiêu thụ (W): 25W
0
Không có GH bán...
Pioneer RSM-400DVD
 • Định dạng đĩa đọc: CD, Cassette, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, CD-R
 • Hãng sản xuất: PIONEER
 • Công suất tiêu thụ (W): 70W
0
Liên hệ gian hàng...
Denon DRA-CX3
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD Changer, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD, DVD-RAM, VideoCD, DIVX, DVD+RDL, CD-R
 • Hãng sản xuất: DENON
 • Công suất tiêu thụ (W): 220W
0
Liên hệ gian hàng...
LG FB-163
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD-R/RW, SVCD, DVD-RAM, DivX 3,4,5,Pro,Xvid, DIVX, DVD+RDL, CD-R
 • Hãng sản xuất: LG
 • Công suất tiêu thụ (W): 160W
5
Liên hệ gian hàng...
Denon RCD N7 + SC-N7
 • Định dạng đĩa đọc: CD, Tuner, CD Changer, CD-R/RW, MP3, CD.SX, WMA, CD-R
 • Hãng sản xuất: DENON
 • Công suất tiêu thụ (W): 160W
0
Liên hệ gian hàng...
JVC UX-F4VB
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, WMA, DIVX, CD-R
 • Hãng sản xuất: JVC
0
Liên hệ gian hàng...
Panasonic SC-BT100
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, JPEG, DVD-R/RW, DVD-RAM, VideoCD, DVD+RDL, CD-R
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Công suất tiêu thụ (W): 1250W
0
Liên hệ gian hàng...
LG HT 762TZ
 • Định dạng đĩa đọc: MP3, WMA, MPEG-4, CD-R
 • Hãng sản xuất: SONY
 • Công suất tiêu thụ (W): 1000W
0
Liên hệ gian hàng...
Panasonic SC-PT850WKGCS
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, JPEG, WMA, CD-R
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Công suất tiêu thụ (W): 3000W
0
Liên hệ gian hàng...
Panasonic SC-PT550GCSS
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, CD-R
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Công suất tiêu thụ (W): 6800W
0
Không có GH bán...
Panasonic SC-PT250GCSS
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, CD-R
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Công suất tiêu thụ (W): 6800W
0
Liên hệ gian hàng...
PHILIP MCM275
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, WMA, CD-R
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Công suất tiêu thụ (W): 20W
0
Liên hệ gian hàng...
PANASONIC SC-PT550GC-S
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, JPEG, DVD-R/RW, DVD-RAM, DIVX, DVD+RDL, CD-R
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Công suất tiêu thụ (W): 1000W
0
Liên hệ gian hàng...
PLD215
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, Tuner, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, MPEG-4, DVD-R/RW, VideoCD, DivX 3,4,5,Pro,Xvid, CD-R
 • Hãng sản xuất: ASNEW-APAC
 • Công suất tiêu thụ (W): 160W
0
Liên hệ gian hàng...
LG LHT-7652SB
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, WMA, MPEG-4, CD-R
 • Hãng sản xuất: LG
 • Công suất tiêu thụ (W): 700W
0
Không có GH bán...
Panassonic SC-VK950
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, Tuner, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, DVD-RAM, DIVX, DVD+RDL, CD-R
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
0
Không có GH bán...
TEAC-MCDX213MP
 • Định dạng đĩa đọc: CD, CD-R/RW, MP3, CD-R
 • Hãng sản xuất: ASNEW-APAC
 • Công suất tiêu thụ (W): 40W
0
Không có GH bán...
TEAC-HMX770MP
 • Định dạng đĩa đọc: CD, CD Changer, MP3, VCD, CD-R
 • Hãng sản xuất: ASNEW-APAC
 • Công suất tiêu thụ (W): 20W
0
Không có GH bán...
TEAC-MCD610MP
 • Định dạng đĩa đọc: CD, CD-R/RW, CD-R
 • Hãng sản xuất: ASNEW-APAC
 • Công suất tiêu thụ (W): 20W
0
Không có GH bán...
PLD1400
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, VideoCD, CD-R
 • Hãng sản xuất: ASNEW-APAC
 • Công suất tiêu thụ (W): 105W
0
Không có GH bán...
PLD1620M
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, MPEG-4, DVD-R/RW, DIVX, CD-R
 • Hãng sản xuất: ASNEW-APAC
 • Công suất tiêu thụ (W): 200W
0
Không có GH bán...
Pioneer GX3DVD
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, Tuner, CD-R/RW, MP3, VCD, WMA, DVD-R/RW, SVCD, DIVX, CD-R
 • Hãng sản xuất: PIONEER
0
Không có GH bán...
Panasonic SC-PTX5X
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, JPEG, WMA, DVD-R/RW, DVD-RAM, DVD+RDL, CD-R
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Công suất tiêu thụ (W): 140W
0
Không có GH bán...
SHARP SD-SG11
 • Định dạng đĩa đọc: CD, MD, CD-R/RW, MDLP, CD-R
 • Hãng sản xuất: SHARP
 • Công suất tiêu thụ (W): 60W
0
Không có GH bán...
Philips MCM-240
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, MP3, WMA, DVD-R/RW, SVCD, DIVX, CD-R
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
 • Công suất tiêu thụ (W): 1000W
0
Không có GH bán...
Philips MCD-772
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, WMA, DVD-R/RW, SVCD, DIVX, CD-R
 • Hãng sản xuất: PHILIPS
0
Không có GH bán...
SHARP XLDAB257NH RMS
 • Định dạng đĩa đọc: MP3, WMA, CD-R
 • Hãng sản xuất: SHARP
 • Công suất tiêu thụ (W): 80W
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Dàn máy mini, CD-RLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini