Chuông cửa có màn hình

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
703 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Kocom KCV-340+ KC-MC24
 • Hãng sản xuất: KOCOM
 • Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
5.120.000 VNĐ
5.120.000 VNĐ
(241,79 USD)
Kocom KCV-340
 • Hãng sản xuất: KOCOM
 • Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
3.030.000 VNĐ
3.030.000 VNĐ
(143,09 USD)
Kocom KCV-801R + KC-MC31
 • Hãng sản xuất: KOCOM
 • Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Không dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
8.120.000 VNĐ
8.120.000 VNĐ
(383,47 USD)
Commax DRC-4CHC
 • Hãng sản xuất: COMMAX
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
2.654.300 VNĐ
2.645.300 VNĐ
(124,93 USD)
COMMAX CDV-43Q
 • Hãng sản xuất: COMMAX
 • Kiểu chuông cửa: Chuông cửa màu
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
3.216.400 VNĐ
3.126.400 VNĐ
(147,65 USD)
Escort ESC-5002 (ESC5002)
Hãng sản xuất: ESCORT / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây điện thoại, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Không có, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
2.900.000 VNĐ
2.900.000 VNĐ
(136,95 USD)
Chuông cửa hình mầu không dây ETE T-709CW
 • Hãng sản xuất: ETE
 • Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa
 • Loại màn hình: Màn hình màu
0
Giá tại: HCM
4.100.000 VNĐ
4.200.000 VNĐ
(198,35 USD)
Kocom KIV-D102
 • Hãng sản xuất: KOCOM
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Đen trắng
 • Kiểu kết nối: Có dây
0
Giá tại: HCM
2.700.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ
(132,23 USD)
Competition MT396C/SAC35C
 • Hãng sản xuất: COMPETITION
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Taiwan
0
Giá tại: HCM
3.150.000 VNĐ
3.137.000 VNĐ
(148,15 USD)
Kocom KC-C63
 • Hãng sản xuất: KOCOM
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
0
Giá tại: HCM
1.000.000 VNĐ
1.065.000 VNĐ
(50,3 USD)
Kocom KCV-801
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Không dây Độ dài dây nối: 0 Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
5.250.000 VNĐ
5.300.000 VNĐ
(250,3 USD)
Kocom KVM-301
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 4 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, Nhiều màn hình hiển thị, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
1.445.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ
(70,84 USD)
Chuông cửa hình Video Door Phone Ete T-709C
 • Hãng sản xuất: ETE
 • Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Không dây
0
Giá tại: HCM
2.900.000 VNĐ
3.350.000 VNĐ
(158,21 USD)
JS-V704EO
 • Hãng sản xuất: JELA
 • Kiểu chuông cửa: Chuông cửa màu
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
0
Giá tại: HCM
3.500.000 VNĐ
3.300.000 VNĐ
(155,84 USD)
Techwell HWB-24a-2
 • Hãng sản xuất: TECHWELL
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
0
Giá tại: HCM
3.230.000 VNĐ
3.230.000 VNĐ
(152,54 USD)
Chuông cửa Competition MT 320C-SAC 35C
 • Hãng sản xuất: COMPETITION
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Taiwan
0
Giá tại: HCM
3.080.000 VNĐ
3.250.000 VNĐ
(153,48 USD)
VDFone VD-SD7F
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
0
Giá tại: HCM
4.950.000 VNĐ
4.600.000 VNĐ
(217,24 USD)
Nichietsu NC-SD7F
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây điện thoại, / Độ dài dây nối: 15 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: -, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
4.500.000 VNĐ
4.500.000 VNĐ
(212,51 USD)
Nichietsu NC-03F
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây điện thoại, / Độ dài dây nối: 15 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: -, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
3.050.000 VNĐ
3.388.000 VNĐ
(160 USD)
Kenwei KW-838
Hãng sản xuất: KENWEI / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Loại dây khác, Dây điện thoại, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, Thẻ nhớ, Nhiều màn hình hiển thị, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: China /
0
Giá tại: HCM
1.400.000 VNĐ
1.400.000 VNĐ
(66,12 USD)
Kenwei KW-138EAC
Hãng sản xuất: KENWEI / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 1 / Kiểu kết nối: - / Loại dây nối: Dây điện thoại, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, Nhiều màn hình hiển thị, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: China /
0
Giá tại: HCM
6.300.000 VNĐ
6.300.000 VNĐ
(297,52 USD)
Chuông cửa ETE-T808C-T01C
 • Hãng sản xuất: ETE
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Taiwan
5
Giá tại: HCM
2.230.000 VNĐ
2.250.000 VNĐ
(106,26 USD)
Chuông cửa ETE -T709C-T01C
 • Hãng sản xuất: ETE
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Taiwan
0
Giá tại: HCM
2.700.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ
(132,23 USD)
Chuông cửa RL-06A
Hãng sản xuất: RL / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: - / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
3.870.000 VNĐ
3.855.000 VNĐ
(182,05 USD)
Chuông cửa RL-2TV06A
Hãng sản xuất: RL / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: - / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
7.525.000 VNĐ
7.500.000 VNĐ
(354,19 USD)
Màn hình chuông cửa Hyundai HAC-200
Hãng sản xuất: Hyundai Telecom / Kiểu chuông cửa: - / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, Thẻ nhớ, Nhiều màn hình hiển thị, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
Giá tại: HCM
2.700.000 VNĐ
2.650.000 VNĐ
(125,15 USD)
T-70D
Hãng sản xuất: - / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
3.182.000 VNĐ
3.182.000 VNĐ
(150,27 USD)
Kenwei KW-V4-HPC
Hãng sản xuất: KENWEI / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: China /
0
Giá tại: HCM
2.360.000 VNĐ
2.329.250 VNĐ
(110 USD)
Kocom KC-B61
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Đen trắng / Độ lớn màn hình: 1.3 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
1.000.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
(47,23 USD)
National WQD-610W
Hãng sản xuất: NATIONAL / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 3.5 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
6.284.000 VNĐ
6.280.000 VNĐ
(296,58 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Chuông cửa có màn hình

Mua sắm > Nội thất, ngoại thất > Ngoại thất,sân vườn > Ngoại thất > Chuông cửa có màn hình