Chuông cửa có màn hình

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
777 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Màn hình J-Tech JT-0725M
 • Hãng sản xuất: J-TECH
 • Loại màn hình: Màn hình màu
0
Giá tại: HCM
1.725.000 VNĐ
3.180.000 VNĐ
(150,18 USD)
Camera chuông cửa Samsung SHT-IPE101/EN
 • Hãng sản xuất: SAMSUNG
 • Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa
 • Loại màn hình: Đang cập nhật
 • Kiểu kết nối: Có dây
0
Giá tại: HCM
420.000 VNĐ
490.000 VNĐ
(23,14 USD)
J-TECH JT-0822 (Chuông cửa Không dây)
 • Hãng sản xuất: J-TECH
 • Kiểu chuông cửa: Chuông cửa màu
 • Loại màn hình: Đang cập nhật
 • Kiểu kết nối: Không dây
 • Xuất xứ: Taiwan
0
Giá tại: HCM
3.100.000 VNĐ
4.200.000 VNĐ
(198,35 USD)
J-TECH JT-0925
Hãng sản xuất: J-Tech / Kiểu chuông cửa: trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 3.5 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Loại dây khác, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, Nhiều màn hình hiển thị, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
1.800.000 VNĐ
2.300.000 VNĐ
(108,62 USD)
Competition MT-810C-CK2/SAC-50C
 • Hãng sản xuất: COMPETITION
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
0
Giá tại: HCM
3.700.000 VNĐ
4.900.000 VNĐ
(231,4 USD)
Panasonic VL-SV25K
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Xuất xứ: Japan
0
Giá tại: HCM
8.000.000 VNĐ
7.350.000 VNĐ
(347,11 USD)
Kocom KVM-520
 • Hãng sản xuất: KOCOM
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Đen trắng
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
1.770.000 VNĐ
1.400.000 VNĐ
(66,12 USD)
Bộ điện thoại gọi cửa màn hình màu MT370 CK2U / SAC5CK2
Hãng sản xuất: COMPETITION / Kiểu chuông cửa: - / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây 4 lõi, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Nhiều màn hình hiển thị, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: China /
0
Giá tại: HCM
2.500.000 VNĐ
2.400.000 VNĐ
(113,34 USD)
Commax CDV-35A
 • Hãng sản xuất: COMMAX
 • Kiểu chuông cửa: Chuông cửa màu
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
2.059.000 VNĐ
2.059.000 VNĐ
(97,24 USD)
Chuông cửa màn hình Samsung SHT-3005
 • Hãng sản xuất: SAMSUNG
 • Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Không dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
6.900.000 VNĐ
4.150.000 VNĐ
(195,99 USD)
Kocom KVM-534
 • Hãng sản xuất: KOCOM
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Đen trắng
 • Kiểu kết nối: Có dây
0
Giá tại: HCM
3.380.000 VNĐ
3.720.000 VNĐ
(175,68 USD)
SAMSUNG SHT-6805XA/EN
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu chuông cửa: trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 5 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây 4 lõi, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, Nhiều màn hình hiển thị, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
4.225.000 VNĐ
4.000.000 VNĐ
(188,9 USD)
COMMAX CDV-43N
 • Hãng sản xuất: COMMAX
 • Kiểu chuông cửa: Chuông cửa màu
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
2.900.000 VNĐ
2.999.000 VNĐ
(141,63 USD)
Chuông cửa màn hình màu DRC-4CK
Hãng sản xuất: COMMAX / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Loại dây khác, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
Giá tại: HCM
1.350.000 VNĐ
1.350.000 VNĐ
(63,75 USD)
Panasonic VL-SW230K
Hãng sản xuất: PANASONIC / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
11.800.000 VNĐ
11.800.000 VNĐ
(557,26 USD)
SAMSUNG SHT-IPE100/EN
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Đen trắng / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây 4 lõi, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Không có, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
656.000 VNĐ
450.000 VNĐ
(21,25 USD)
SHS-5230XMK/CN
 • Kiểu chuông cửa: Loa mở rộng
 • Loại màn hình: Đen trắng
 • Kiểu kết nối: Không dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
8.850.000 VNĐ
8.490.000 VNĐ
(400,94 USD)
Samsung SHT-CP611/EN
 • Hãng sản xuất: SAMSUNG
 • Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
1.899.000 VNĐ
1.899.000 VNĐ
(89,68 USD)
Bộ chuông hình màu Commax, CDV40N/DRC4MC
 • Hãng sản xuất: COMMAX
 • Kiểu chuông cửa: Chuông cửa màu
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: China
0
Giá tại: HCM
3.800.000 VNĐ
3.800.000 VNĐ
(179,46 USD)
Chuông cửa có hình Comax CDV 40N
 • Hãng sản xuất: COMMAX
 • Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
1.300.000 VNĐ
1.100.000 VNĐ
(51,95 USD)
Chuông cửa camera Kocom KC-MC22
 • Hãng sản xuất: KOCOM
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
0
Giá tại: HCM
1.700.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
(75,56 USD)
Chuông cửa có màn hình - Panasonic WQD313W8210
Hãng sản xuất: PANASONIC / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: - Độ dài dây nối: 0 Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
8.799.000 VNĐ
8.799.000 VNĐ
(415,54 USD)
Commax Korea CDV-70AM
Hãng sản xuất: COMMAX / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Không có, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
Giá tại: HCM
4.700.000 VNĐ
4.798.000 VNĐ
(226,59 USD)
Panasonic VL-SW231K
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
0
Giá tại: HCM
18.600.000 VNĐ
18.600.000 VNĐ
(878,39 USD)
Commax CDV-50A/ DRC-4CH THGO6NG
Hãng sản xuất: COMMAX / Kiểu chuông cửa: trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 5 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây 4 lõi, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, / Trọng lượng (g): 1200 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
2.990.000 VNĐ
2.999.000 VNĐ
(141,63 USD)
Commax CDV-40Q/DRC-4MC
 • Hãng sản xuất: COMMAX
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
6.100.000 VNĐ
6.100.000 VNĐ
(288,08 USD)
Chuông cửa có màn hình SHT-3005XA/EN
 • Hãng sản xuất: SAMSUNG
 • Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
0
Giá tại: HCM
8.700.000 VNĐ
4.250.000 VNĐ
(200,71 USD)
Kocom KC-D33
 • Hãng sản xuất: KOCOM
 • Kiểu chuông cửa: Trực tiếp
 • Loại màn hình: Màn hình màu
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Xuất xứ: Korea
0
Giá tại: HCM
1.300.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
(59,03 USD)
SAMSUNG SHT-3207XB/EN
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu chuông cửa: trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây 4 lõi, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Giá tại: HCM
6.685.000 VNĐ
5.100.000 VNĐ
(240,85 USD)
CDV-35N/DRC-40CK
Hãng sản xuất: COMMAX / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 3.5 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây 4 lõi, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
Giá tại: HCM
4.300.000 VNĐ
4.730.000 VNĐ
(223,38 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Chuông cửa có màn hình

Mua sắm > Nội thất, ngoại thất > Ngoại thất,sân vườn > Ngoại thất > Chuông cửa có màn hình