Bếp từ, Việt NamLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
89 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sanaky AT-2106
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: SANAKY
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 2kW
0
1.100.000 VNĐ
(51,95 USD)
Comet CM5426
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: COMET
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
630.000 VNĐ
(29,75 USD)
Blacker BIC250
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: BLACKER
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 1.9kW
0
755.000 VNĐ
(35,66 USD)
Midea MISV21DQ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2.1kW
0
620.000 VNĐ
(29,28 USD)
Sunhouse SHD-6180
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: SUNHOUSE
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
699.000 VNĐ
(33,01 USD)
Sunhouse SH-605
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: SUNHOUSE
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2.1kW
0
865.000 VNĐ
(40,85 USD)
Blacker BIC-260MD
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: BLACKER
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 1.9kW
0
835.000 VNĐ
(39,43 USD)
Midea MI-SV21DS
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2.1kW
0
1.350.000 VNĐ
(63,75 USD)
Kangaroo KG416i
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: Kangaroo
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
990.000 VNĐ
(46,75 USD)
Fujicook DD-IC08
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: FUJICOOK
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 2kW
0
750.000 VNĐ
(35,42 USD)
Bluestone ICB-663
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: BLUESTONE
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
1.420.000 VNĐ
(67,06 USD)
Kangaroo KG419i
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: Kangaroo
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
999.000 VNĐ
(47,18 USD)
Green Cook GC-H7
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: GREEN COOK
 • Loại: Bếp âm
 • Lò nấu: 2 cái
0
10.300.000 VNĐ
(486,42 USD)
Green Cook GC-H6
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: GREEN COOK
 • Loại: Bếp âm
 • Lò nấu: 2 cái
0
7.900.000 VNĐ
(373,08 USD)
Kangaroo KG415i
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: Kangaroo
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
990.000 VNĐ
(46,75 USD)
Midea MI-SV21DU
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2.1kW
0
745.000 VNĐ
(35,18 USD)
Bếp điện từ Midea MI-T2112DA
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
1.080.000 VNĐ
(51 USD)
Việt Hàn VH20X2-IH13S
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: VIETHAN
 • Loại: Bếp âm
 • Lò nấu: 2 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 2kW
0
5.790.000 VNĐ
(273,44 USD)
Comet CM5428
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: COMET
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
880.000 VNĐ
(41,56 USD)
Sanaky AT-2118
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: SANAKY
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 2kW
0
1.100.000 VNĐ
(51,95 USD)
Midea 19EG
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: MIDEA
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 1.9kW
0
730.000 VNĐ
(34,47 USD)
Sunhouse SH 6800
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: SUNHOUSE
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 2kW
0
889.000 VNĐ
(41,98 USD)
Goldsun IH-GFY06
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: GOLDSUN
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 1.8kW
0
545.000 VNĐ
(25,74 USD)
Kangaroo KG404i
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: Kangaroo
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
665.000 VNĐ
(31,4 USD)
Bluestone ICB-661
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: BLUESTONE
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
1.089.000 VNĐ
(51,43 USD)
Kangaroo KG417i
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: Kangaroo
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
1.185.000 VNĐ
(55,96 USD)
Comet CM5416
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: COMET
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
640.000 VNĐ
(30,22 USD)
Sanaky AT-2800
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: SANAKY
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 2.1kW
0
650.000 VNĐ
(30,7 USD)
Kangaroo KG418i
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: Kangaroo
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Công suất: 2kW
0
1.276.000 VNĐ
(60,26 USD)
Sunhouse SHD-6151
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: SUNHOUSE
 • Loại: Đặt trên bàn
 • Lò nấu: 1 cái
 • Lò nướng: Không có
 • Công suất: 2kW
0
639.000 VNĐ
(30,18 USD)
Trang:  [1]  2  3   

Bếp từ, Việt NamLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Bếp từ