Từ :
Đến :
GENERAL Loại bỏ tham số này
HYUNDAI Loại bỏ tham số này

Điều hòa, GENERALLoại bỏ tham số này hoặc HYUNDAILoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
305 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
General ASH12R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
8.990.000 VNĐ
(424,56 USD)
General ASG12A
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 1 chiều lạnh
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
8.100.000 VNĐ
(382,53 USD)
GENERAL ASH09R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
7.869.000 VNĐ
(371,62 USD)
GENERAL ASG18R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
16.800.000 VNĐ
(793,39 USD)
GENERAL ASG09A
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 1 chiều lạnh
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
6.800.000 VNĐ
(321,13 USD)
ARG25R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 25000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
27.690.000 VNĐ
(1.307,67 USD)
General AUG25R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 1 chiều lạnh
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 23900
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
25.662.000 VNĐ
(1.211,9 USD)
ARG60A
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 1 chiều lạnh
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 56000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
58.700.000 VNĐ
(2.772,14 USD)
General ABG18AB/AOGR18AD
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18400
 • Kiểu điều hòa: Áp trần
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18800
0
21.890.000 VNĐ
(1.033,77 USD)
General ABG36R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
34.983.000 VNĐ
(1.652,09 USD)
General ARH45LU/AOH45LJ
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 47800
 • Kiểu điều hòa: Nối ống gió
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 55300
0
66.600.000 VNĐ
(3.145,22 USD)
General ABHA45LA/AOHA45LA
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 47800
 • Kiểu điều hòa: Áp trần
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 55300
0
68.250.000 VNĐ
(3.223,14 USD)
General AUHA36LB/AOHA36LB
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 38200
 • Kiểu điều hòa: Âm trần
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 43300
0
56.265.000 VNĐ
(2.657,14 USD)
General AUHF12LA/AOHA12LA
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 15000
 • Kiểu điều hòa: Âm trần
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19400
0
35.700.000 VNĐ
(1.685,95 USD)
General ABG36AB/AOG36AP
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 35200
 • Kiểu điều hòa: Áp trần
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 36000
0
42.460.000 VNĐ
(2.005,19 USD)
General ABG24AB/AOGR24AD
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 23200
 • Kiểu điều hòa: Áp trần
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 23600
0
24.255.000 VNĐ
(1.145,45 USD)
General ARG90EL/AOG90EP
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 86700
 • Kiểu điều hòa: Nối ống gió
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 86700
0
98.460.000 VNĐ
(4.649,82 USD)
General ARG25A
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 1 chiều lạnh
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 25000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
19.950.000 VNĐ
(942,15 USD)
General AUG30A
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 1 chiều lạnh
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 29400
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
29.850.000 VNĐ
(1.409,68 USD)
General AUG18A
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 1 chiều lạnh
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
22.055.000 VNĐ
(1.041,56 USD)
General AUG54A
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 1 chiều lạnh
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
40.150.000 VNĐ
(1.896,1 USD)
General AUG18R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
26.200.000 VNĐ
(1.237,31 USD)
General AUG36R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
40.880.000 VNĐ
(1.930,58 USD)
General AUG36A
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 1 chiều lạnh
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 35200
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
36.400.000 VNĐ
(1.719,01 USD)
General ARG45R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 45000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
28.977.000 VNĐ
(1.368,45 USD)
GENERAL AUG45R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 45000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
41.820.000 VNĐ
(1.974,97 USD)
GENERAL ASG30R
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 30000
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0
0
24.477.000 VNĐ
(1.155,94 USD)
General ABHA36LB/AOHA36LB
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 38200
 • Kiểu điều hòa: Áp trần
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 43300
0
57.255.000 VNĐ
(2.703,9 USD)
General AUHA30LB/AOHA30LB
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 34100
 • Kiểu điều hòa: Âm trần
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 38200
0
49.850.000 VNĐ
(2.354,19 USD)
General ABHF18LA/AOHA18LA
 • Hãng sản xuất: GENERAL
 • Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter
 • Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20100
 • Kiểu điều hòa: Áp trần
 • Tốc độ làm nóng (BTU/h): 25600
0
38.450.000 VNĐ
(1.815,82 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Điều hòa, GENERALLoại bỏ tham số này hoặc HYUNDAILoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Điện lạnh > Điều hòa