Từ :
Đến :
Hytech Loại bỏ tham số này
USB (50)
PS/2 (10)

Chuột máy tính ( Mouse), HytechLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
84 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Hytech USB
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, Dùng dây, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: - / Số nút: 2 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
HYECH LX700
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, Dùng dây, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: - / Số nút: 2 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech HT-6310
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Cảm biến hồng ngọai 3G / Kiểu giao tiếp: Không dây - (Bluetooth), / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, Sách hướng dẫn, Đĩa Driver, Bộ thu tín hiệu Bluetooth, Bộ sạc pin, Pin sạc, /
0
Không có GH bán...
Hytech 6260
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Cảm biến hồng ngọai 3G / Kiểu giao tiếp: Không dây - (Bluetooth), Không dây - (Radio), USB, Không dây, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: - / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech 6820G
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: Không dây, / Dành cho: - / Độ phân giải quang học: - / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech HT 6420
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech AS-DL08
 • Hãng sản xuất: Hytech
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: USB, Không dây
0
Không có GH bán...
Hytech HT 820 RF wireless
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 6 nút / Nút cuộn: Nút cuộn đa năng ngang và dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, Bộ thu tín hiệu Wireless, /
0
Không có GH bán...
Hytech HT 6720 wireless
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 80 / Gói sản phẩm: Chuột, Bộ thu tín hiệu Wireless, /
0
Không có GH bán...
Hytech NB HT 3105
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 80 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech HT 6520
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech HT 6820 wireless
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 80 / Gói sản phẩm: Chuột, Bộ thu tín hiệu Wireless, /
0
Không có GH bán...
Hytech NB HT 820
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: Không dây, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Nút cuộn đa năng ngang và dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech HT 920
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 80 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech HT 880
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 80 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech HT 890
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 80 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech HT 4105
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech HT 6510
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Wireless Hytech HD6820
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay trái hoặc tay phải / Độ phân giải quang học: 1600 dpi / Số nút: - / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Chuột quang Hytech 870
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Chuột quang Hytech 838
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: - / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Chuột quang Hytech 850
Hãng sản xuất: Hytech / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: - / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Hytech AS-D31
 • Hãng sản xuất: Hytech
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: USB, Không dây
0
Không có GH bán...
Hytech AS-D93
 • Hãng sản xuất: Hytech
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: USB, Dùng dây
0
Không có GH bán...
Hytech AS-D126
 • Hãng sản xuất: Hytech
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: Không dây - (Wireless)
0
Không có GH bán...
Hytech AS-D124
 • Hãng sản xuất: Hytech
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: Không dây - (Wireless)
0
Không có GH bán...
Hytech AS-D15
 • Hãng sản xuất: Hytech
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: USB, Không dây
0
Không có GH bán...
Hytech AS-D85
 • Hãng sản xuất: Hytech
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: Không dây - (Wireless)
0
Không có GH bán...
Hytech AS-D47
 • Hãng sản xuất: Hytech
 • Loại: Chuột Laser
 • Kiểu giao tiếp: Không dây - (Wireless)
0
Không có GH bán...
Hytech AS-DL12
 • Hãng sản xuất: Hytech
 • Loại: Chuột Laser
 • Kiểu giao tiếp: USB, Dùng dây
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3   

Chuột máy tính ( Mouse), HytechLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị cho máy tính > Chuột máy tính ( Mouse)