Từ :
Đến :
INTEX Loại bỏ tham số này
USB (38)
PS/2 (21)

Chuột máy tính ( Mouse), INTEXLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
52 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
INTEX IT-OP81
 • Hãng sản xuất: INTEX
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: Dùng dây
0
90.000 ₫
(4,25 USD)
Intex IT-OP97U
 • Hãng sản xuất: INTEX
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: USB
0
100.000 ₫
(4,72 USD)
INTEX IT-OP55
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
80.000 ₫
(3,78 USD)
Intex Wireless IT-OP86
 • Hãng sản xuất: INTEX
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: Không dây - (Wireless)
0
185.000 ₫
(8,74 USD)
Intex Safari IT-OP77
 • Hãng sản xuất: INTEX
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: USB
0
130.000 ₫
(6,14 USD)
Intex X-91W IT- OP91
 • Hãng sản xuất: INTEX
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: USB, Không dây
0
Không có GH bán...
Intex IP-OP50 2.4G
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: Không dây - (Bluetooth), / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 1000 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, Bộ thu tín hiệu Radio, Pin, /
0
Liên hệ gian hàng...
Chuột quang INTEX IT-OP55SB nhanh và nhạy
 • Hãng sản xuất: INTEX
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: USB
0
Không có GH bán...
Chuột quang không dây Intex IT-OP75 thời trang
 • Hãng sản xuất: INTEX
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: Không dây
0
Không có GH bán...
Intex IT-OP86
 • Hãng sản xuất: INTEX
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: Không dây
0
Liên hệ gian hàng...
INTEX IT-OP77D
 • Hãng sản xuất: INTEX
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: Dùng dây
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP29
 • Hãng sản xuất: INTEX
 • Loại: Chuột Quang
 • Kiểu giao tiếp: Dùng dây
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP29
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP47
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Liên hệ gian hàng...
INTEX Optical Mouse (IT-0P 22)
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, Dùng dây, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 1000 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Liên hệ gian hàng...
INTEX IT-OP36
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Liên hệ gian hàng...
INTEX Optical Mouse (IT-0P21)
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: PS/2, Dùng dây, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 1000 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Liên hệ gian hàng...
Intex IP-OP29
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, Dùng dây, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 1000 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Liên hệ gian hàng...
Intex IP-OP31
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Quang / Kiểu giao tiếp: USB, Dùng dây, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP65
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP50
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP51
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP61
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP16
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP21
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, Dùng dây, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP22
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP26
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP70
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP48
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: PS/2, USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Ngang / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
INTEX IT-OP68
Hãng sản xuất: INTEX / Loại: Chuột Cảm ứng / Kiểu giao tiếp: USB, / Dành cho: Người thuận tay phải / Độ phân giải quang học: 800 dpi / Số nút: 3 nút / Nút cuộn: Dọc / Trọng lượng (g): 0 / Gói sản phẩm: Chuột, /
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Chuột máy tính ( Mouse), INTEXLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị cho máy tính > Chuột máy tính ( Mouse)