Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Dòng Memory
Dung lượng
Tốc độ BUS
Thu gọn lựa chọn

RAM (Desktop), PQI

Có tất cả 49 sản phẩm
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
155.000₫
1 gian hàng bán
643
PQI - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5400
155.000₫
1 gian hàng bán
876
PQI - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.357
PQi Turbo - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.513
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.260
PQI - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.425
PQI - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.535
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.270
PQI Power Series - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.207
PQI Power Series - SDRam - 128MB - bus 133MHz
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.742
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.157
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.135
PQI Turbo - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.041
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.011
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.112
PQI Turbo - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
943
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.341
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
956
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
981
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
920
PQI Power Series - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.198
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 333MHz - PC 2700 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.387
PQI Power Series - DDRam - 1GB - bus 266MHz - PC 2100
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.211
PQi Power Series - DDRam - 512MB - bus 333MHz - PC 2700
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.294
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 266MHz - PC 2100
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.324
PQI Turbo - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.095
PQI Power Series - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.148
PQI Turbo - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
902
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 533MHZ - PC2 4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.013
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 800MHz - PC2 6400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.197
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.004
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
907
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
888
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
568
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
687
PQI Turbo - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
823
PQI - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.298
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) -  bus 266MHz - PC 2100 kit
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
808
PQI Turbo - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
672
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
600.000₫
  mayvanphongsaom...  · Hà Nội
03/08/2017
Kingmax - DDR3 - 1GB - bus 1333MHz - PC3 10666
240.000₫
5 gian hàng bán
1110.182
Kingston - DDR2 - 1GB - Bus 800Mhz – PC2 6400 - (Tray)
110.000₫
12 gian hàng bán
2218.419
Kingmax - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5300
90.000₫
5 gian hàng bán
3939.3683
Kingston - DDR3 - 1GB - bus 1333MHz - PC3 10600
90.000₫
(2)
7 gian hàng bán
3635.494