Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Dòng Memory
Dung lượng
Tốc độ BUS
Thu gọn lựa chọn

RAM (Desktop), PQI

Có tất cả 49 sản phẩm
PQI - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
996.400₫
1 gian hàng bán
1.139
PQI - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.225
PQi Turbo - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.384
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.074
PQI - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.263
PQI - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.313
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.054
PQI Power Series - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.075
PQI Power Series - SDRam - 128MB - bus 133MHz
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.556
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
985
PQI Turbo - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
942
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
888
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
956
PQI Turbo - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
763
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.146
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
767
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
879
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
785
PQI Power Series - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.066
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 333MHz - PC 2700 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.162
PQI Power Series - DDRam - 1GB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.091
PQi Power Series - DDRam - 512MB - bus 333MHz - PC 2700
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.129
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.174
PQI Power Series - DDRam - 512MB (2x256MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
710
PQI Turbo - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
939
PQI Power Series - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.010
PQI Turbo - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
737
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 533MHZ - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
923
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 800MHz - PC2 6400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.029
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
917
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
778
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
514
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
783
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
457
PQI - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
663
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
591
PQI Turbo - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
721
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
RAM Desktop Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
350.000₫
          shopcongnghehoa...  ·  Hồ Chí Minh
25/04/2016 - 08:27
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
200.000₫
          cnttshop  ·  Hà Nội
28/04/2016 - 21:25
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
220.000₫
          cnttshop  ·  Hà Nội
22/04/2016 - 17:29
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400 - Tray
350.000₫
          shopcongnghehoa...  ·  Hồ Chí Minh
25/04/2016 - 20:02
Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
230.000₫
          cnttshop  ·  Hà Nội
21/04/2016 - 09:26