Sản phẩm nhiều người bán.

RAM (Desktop), PQILoại bỏ tham số này hoặc SUPER TALENTLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6   
159 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Super Talent X32PB2GC D400 2GB-Bus 400 (2X1GB) CL3 Dual Channel Memory Kit (PC and Mac G5)
  • Hãng sản xuất: SUPER TALENT
  • Dòng Memory: DDR PC3200
  • Dung lượng: 2GB (2 x 1GB)
0
135.000 ₫
(6,38 USD)
SUPER TALENT - DDRam2 - 1GB - Bus 400 MHz - PC 3200
  • Hãng sản xuất: SUPER TALENT
  • Dòng Memory: DDR2 PC2-3200
  • Dung lượng: 1GB
0
135.000 ₫
(6,38 USD)
PQI - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: SODIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent Unbuffered (W1333UB2G8) - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: - /
0
Không có GH bán...
Super Talent Unbuffered (W1066UB2GE) - DDR3 - 2GB - bus 1066MHz - PC3 8500
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1066Mhz / Socket: - /
0
Không có GH bán...
Super Talent Unbuffered (W1333UA1G8) - DDR3 - 1GB - bus 1333MHz - PC3 10600
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: - /
0
Không có GH bán...
Super Talent Unbuffered (W1066UA1G7) - DDR3 - 1GB - bus 1066MHz - PC3 8500
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 1066Mhz / Socket: - /
0
Không có GH bán...
PQi Turbo - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: SODIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5400
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2700 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - SDRam - 128MB - bus 133MHz
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: SDRAM / Dung lượng: 128MB / Tốc độ BUS: 133Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent - DDR2 - 512MB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent - DDR3 - 2GB (2x1GB) - bus 1600MHz - PC3 12800
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR3 PC3-12800 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent - DDR3 - 2GB (2x1GB) - bus 1666MHz - PC3 14900 kit
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR3 PC3-14900 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Tốc độ BUS: 1666MHz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent - DDR3 - 2GB (2x1GB) - bus 1333MHz - PC3 10600 kit
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR3 PC3-10600 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent (CL5 1000) - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 1000MHz - PC2 8000 kit
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR2 PC2-8000 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Tốc độ BUS: 1000Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 667MHz - PC2 5300 kit
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Super Talent - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: SUPER TALENT / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2100 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 266Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2100 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 266Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Turbo - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5  6   

RAM (Desktop), PQILoại bỏ tham số này hoặc SUPER TALENTLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop)