Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Dòng Memory
Dung lượng
Thêm lựa chọn

RAM (Desktop), PQI

Có tất cả 49 sản phẩm
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
337.000₫
1 gian hàng bán
1.146
PQI - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
996.400₫
1 gian hàng bán
1.139
PQI - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.225
PQi Turbo - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.384
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.074
PQI - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.263
PQI - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.313
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.054
PQI Power Series - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.075
PQI Power Series - SDRam - 128MB - bus 133MHz
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.556
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
985
PQI Turbo - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
942
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
888
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
956
PQI Turbo - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
763
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
767
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
879
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
785
PQI Power Series - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.066
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 333MHz - PC 2700 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.162
PQI Power Series - DDRam - 1GB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.091
PQi Power Series - DDRam - 512MB - bus 333MHz - PC 2700
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.132
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.174
PQI Power Series - DDRam - 512MB (2x256MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
710
PQI Turbo - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
939
PQI Power Series - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.010
PQI Turbo - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
737
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 533MHZ - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
923
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 800MHz - PC2 6400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.029
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
917
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
778
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
514
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
783
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
457
PQI - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
663
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
591
PQI Turbo - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
721
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
RAM Desktop Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
290.000₫
34 gian hàng bán
206165.011
Kingston - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5300
190.000₫
20 gian hàng bán
4473.9647
Kingston - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
85.000₫
16 gian hàng bán
1117.312
Kingmax - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
350.000₫
29 gian hàng bán
4355.7062
Kingston - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
430.000₫
27 gian hàng bán
66118.51016