Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Dòng Memory
Dung lượng
Thêm lựa chọn

RAM (Desktop), PQI

Có tất cả 49 sản phẩm
PQI - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5400
200.001₫
1 gian hàng bán
828
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
337.000₫
1 gian hàng bán
1.284
PQI - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
996.400₫
1 gian hàng bán
1.250
PQI - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.315
PQi Turbo - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.486
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.239
PQI - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.398
PQI - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.490
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.243
PQI Power Series - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.177
PQI Power Series - SDRam - 128MB - bus 133MHz
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.712
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.102
PQI Turbo - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.011
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
993
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.076
PQI Turbo - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
916
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
914
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
966
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
890
PQI Power Series - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.156
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 333MHz - PC 2700 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.339
PQI Power Series - DDRam - 1GB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.187
PQi Power Series - DDRam - 512MB - bus 333MHz - PC 2700
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.261
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.291
PQI Power Series - DDRam - 512MB (2x256MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
788
PQI Turbo - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.050
PQI Power Series - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.124
PQI Turbo - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
878
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 533MHZ - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
995
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 800MHz - PC2 6400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.170
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
968
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
886
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
598
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
852
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
547
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
672
PQI Turbo - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
805
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
600.000₫
  mayvanphongsaom...  · Hà Nội
10 giờ trước
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
229.000₫
(5)
30 gian hàng bán
207104.994
RAM Desktop Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
198.000₫
(6)
34 gian hàng bán
422198.188
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400 - Tray
200.000₫
(1)
17 gian hàng bán
1822.4176