Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Dòng Memory
Dung lượng
Thêm lựa chọn

RAM (Desktop), PQI

Có tất cả 49 sản phẩm
PQI - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5400
195.000₫
1 gian hàng bán
753
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
337.000₫
1 gian hàng bán
1.233
PQI - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
996.400₫
1 gian hàng bán
1.181
PQI - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.285
PQi Turbo - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.453
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.200
PQI - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.362
PQI - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.424
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.201
PQI Power Series - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.153
PQI Power Series - SDRam - 128MB - bus 133MHz
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.691
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.072
PQI Turbo - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
984
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
969
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.037
PQI Turbo - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
820
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
848
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
939
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
866
PQI Power Series - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.126
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 333MHz - PC 2700 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.276
PQI Power Series - DDRam - 1GB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.142
PQi Power Series - DDRam - 512MB - bus 333MHz - PC 2700
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.210
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.264
PQI Power Series - DDRam - 512MB (2x256MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
761
PQI Turbo - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.020
PQI Power Series - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.103
PQI Turbo - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
836
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 533MHZ - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
971
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 800MHz - PC2 6400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.167
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
962
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
835
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
580
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
834
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
532
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
654
PQI Turbo - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
781
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
RAM Desktop Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
280.000₫
(59)
      laptophoangkhan...  · Hồ Chí Minh
27/11/2016
-5%
     
85.000₫
(2493)
      battery_laptop  · Hồ Chí Minh
23/11/2016
-5%
     
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
290.000₫
(59)
      laptophoangkhan...  · Hồ Chí Minh
24/11/2016
-5%
     
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
280.000₫
(214)
      laptopthinhvuon...  · Hà Nội
24/11/2016
-5%
     
RAM Desktop Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
280.000₫
(214)
      laptopthinhvuon...  · Hà Nội
24/11/2016
-5%
     
600.000₫
(61)
      mayvanphongsaom...  · Hà Nội
18/11/2016
-5%
     
550.000₫
(140)
      shopitviet  · Hà Nội
30/11/2016
-5%
     
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1600MHz - PC3 12800
300.000₫
(140)
      shopitviet  · Hà Nội
28/11/2016
-5%
     
540.000₫
(214)
      laptopthinhvuon...  · Hà Nội
24/11/2016
-5%
     
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
280.000₫
(214)
      laptopthinhvuon...  · Hà Nội
24/11/2016
-5%
     
Kingston - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
270.000₫
(214)
      laptopthinhvuon...  · Hà Nội
29/11/2016
-5%
     
Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
200.000₫
(1)
      linhkienquoctri...  · Hồ Chí Minh
24/11/2016
-5%