Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Dòng Memory
Dung lượng
Thêm lựa chọn

RAM (Desktop), PQI

Có tất cả 49 sản phẩm
PQI - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5400
195.001₫
1 gian hàng bán
810
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
337.000₫
1 gian hàng bán
1.266
PQI - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
996.400₫
1 gian hàng bán
1.244
PQI - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.300
PQi Turbo - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.477
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.215
PQI - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.386
PQI - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.475
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.234
PQI Power Series - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.165
PQI Power Series - SDRam - 128MB - bus 133MHz
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.706
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.093
PQI Turbo - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.005
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
981
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.067
PQI Turbo - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
895
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
902
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
963
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
878
PQI Power Series - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.141
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 333MHz - PC 2700 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.327
PQI Power Series - DDRam - 1GB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.175
PQi Power Series - DDRam - 512MB - bus 333MHz - PC 2700
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.246
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 266MHz - PC 2100
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.279
PQI Power Series - DDRam - 512MB (2x256MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
779
PQI Turbo - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.041
PQI Power Series - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.118
PQI Turbo - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
866
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 533MHZ - PC2 4200
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
989
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 800MHz - PC2 6400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.170
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
968
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
853
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
592
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
840
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
538
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
663
PQI Turbo - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
802
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
RAM Desktop Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
330.000₫
(210)
  laptopsky  · Hà Nội
23/02/2017
RAM Desktop Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
198.000₫
(7)
35 gian hàng bán
413196.373
Elixir - DDRam - 512MB -  bus 400MHz - PC 3200
80.000₫
5 gian hàng bán
48.487