Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Dòng Memory
Dung lượng
Thêm lựa chọn

RAM (Desktop), PQI

Có tất cả 49 sản phẩm
PQI - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5400
150.000₫
1 gian hàng bán
891
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
150.000₫
1 gian hàng bán
649
PQI - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
150.000₫
1 gian hàng bán
1.019
PQI - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.369
PQi Turbo - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.522
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.266
PQI - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.428
PQI - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.541
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.279
PQI Power Series - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.213
PQI Power Series - SDRam - 128MB - bus 133MHz
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.748
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.181
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.144
PQI Turbo - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.041
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.017
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.115
PQI Turbo - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
955
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.356
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 266MHz - PC 2100
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
962
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
987
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
932
PQI Power Series - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 533MHz - PC2 4200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.204
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 333MHz - PC 2700 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.399
PQI Power Series - DDRam - 1GB - bus 266MHz - PC 2100
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.220
PQi Power Series - DDRam - 512MB - bus 333MHz - PC 2700
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.303
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 266MHz - PC 2100
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.342
PQI Turbo - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.107
PQI Power Series - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.151
PQI Turbo - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
911
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 533MHZ - PC2 4200
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.022
PQI Turbo - DDR2 - 512MB - bus 800MHz - PC2 6400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.200
PQI Power Series - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 667MHz - PC2 5400 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
910
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
888
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
571
PQI Turbo - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
696
PQI Turbo - DDR2 - 1GB (2x512MB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
832
PQI - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.319
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) -  bus 266MHz - PC 2100 kit
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
817
PQI Turbo - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 400MHz - PC 3200 kit
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
684
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
600.000₫
  mayvanphongsaom...  · Hà Nội
12 giờ trước
RAM Desktop Kingston - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
220.000₫
(6)
26 gian hàng bán
487208.781