RAM (Desktop), PQILoại bỏ tham số này hoặc DYNETLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
66 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Dynet - DDR3 - 4Gb - bus 1333MHz - PC3 10600
 • Hãng sản xuất: DYNET
 • Dòng Memory: DDR3
 • Dung lượng: 4GB
0
660.000 ₫
(31,17 USD)
DYNET - DDR3 - 1Gb - Bus 1333 Mhz - PC 10600
 • Hãng sản xuất: DYNET
 • Dòng Memory: DDR3
 • Dung lượng: 1GB
0
159.000 ₫
(7,51 USD)
Dynet - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
5
330.000 ₫
(15,58 USD)
DYNET - DDR3 - 2Gb - Bus 1333 Mhz - PC 10600
 • Hãng sản xuất: DYNET
 • Dòng Memory: DDR3
 • Dung lượng: 2GB
0
360.000 ₫
(17 USD)
Dynet - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
115.000 ₫
(5,43 USD)
Dynet - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
250.000 ₫
(11,81 USD)
Dynet - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
45.000 ₫
(2,13 USD)
Dynet - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
55.000 ₫
(2,6 USD)
Dynet - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
359.000 ₫
(16,95 USD)
Dynet - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
129.000 ₫
(6,09 USD)
Dynet - 1GB - DDram 2 - Bus 667Mhz - PC 5400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
115.000 ₫
(5,43 USD)
Dynet - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
130.000 ₫
(6,14 USD)
Dynet - DDR2 - 256MB - bus 667HMz - PC2 5300
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
145.000 ₫
(6,85 USD)
PQI - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2100 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 266Mhz / Socket: DIMM /
0
996.400 ₫
(47,06 USD)
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2100 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 266Mhz / Socket: DIMM /
0
636.000 ₫
(30,04 USD)
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2100 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 266Mhz / Socket: DIMM /
0
636.000 ₫
(30,04 USD)
PQI Power Series - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 333MHz - PC 2700 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2700 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 333Mhz / Socket: DIMM /
0
1.060.000 ₫
(50,06 USD)
PQI - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: SODIMM /
0
Không có GH bán...
Dynet - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQi Turbo - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: SODIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5400
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2700 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - SDRam - 128MB - bus 133MHz
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: SDRAM / Dung lượng: 128MB / Tốc độ BUS: 133Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Dynet - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Dynet - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Dynet - DDRam - 256MB - bus 333MHz - PC 2700
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR PC2700 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 333Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3   

RAM (Desktop), PQILoại bỏ tham số này hoặc DYNETLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop)