Sản phẩm nhiều người bán.

RAM (Desktop), PQILoại bỏ tham số này hoặc DYNETLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
68 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Dynet - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
90.000 ₫
(4,25 USD)
Dynet - DDR3 - 4Gb - bus 1333MHz - PC3 10600
 • Hãng sản xuất: DYNET
 • Dòng Memory: DDR3
 • Dung lượng: 4GB
0
600.000 ₫
(28,34 USD)
Dynet - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
90.000 ₫
(4,25 USD)
Dynet - 1GB - DDram 2 - Bus 667Mhz - PC 5400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
90.000 ₫
(4,25 USD)
Dynet - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
40.000 ₫
(1,89 USD)
Dynet - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
5
240.000 ₫
(11,33 USD)
DYNET - DDR3 - 2Gb - Bus 1333 Mhz - PC 10600
 • Hãng sản xuất: DYNET
 • Dòng Memory: DDR3
 • Dung lượng: 2GB
0
290.000 ₫
(13,7 USD)
Dynet - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
54.000 ₫
(2,55 USD)
Dynet - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
90.000 ₫
(4,25 USD)
DYNET - DDR3 - 1Gb - Bus 1333 Mhz - PC 10600
 • Hãng sản xuất: DYNET
 • Dòng Memory: DDR3
 • Dung lượng: 1GB
0
164.000 ₫
(7,74 USD)
Dynet - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
359.000 ₫
(16,95 USD)
Dynet - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
130.000 ₫
(6,14 USD)
Dynet - DDR2 - 256MB - bus 667HMz - PC2 5300
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
145.000 ₫
(6,85 USD)
DYNET - DDR3 - 2Gb - Bus 16000 Mhz - PC 12800
 • Hãng sản xuất: DYNET
 • Dòng Memory: DDR3 PC3-12800
 • Dung lượng: 2GB
0
330.000 ₫
(15,58 USD)
DYNET - DDR3 - 4GB - Bus 16000 Mhz - PC 12800
 • Hãng sản xuất: DYNET
 • Dòng Memory: DDR3 PC3-12800
 • Dung lượng: 4GB
0
590.000 ₫
(27,86 USD)
PQI - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: SODIMM /
0
Không có GH bán...
Dynet - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQi Turbo - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: SODIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5400
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2700 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDR2 - 1GB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - SDRam - 128MB - bus 133MHz
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: SDRAM / Dung lượng: 128MB / Tốc độ BUS: 133Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Dynet - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Dynet - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Dynet - DDRam - 256MB - bus 333MHz - PC 2700
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR PC2700 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 333Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI - DDRam - 2GB (2x1GB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2100 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 266Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDRam - 1GB (2x512MB) - bus 266MHz - PC 2100 kit
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC2100 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 266Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
PQI Power Series - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: PQI / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3   

RAM (Desktop), PQILoại bỏ tham số này hoặc DYNETLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > RAM (Desktop)