Từ :
Đến :
Sharkoon Loại bỏ tham số này
≥300W (12)
≥400W (11)

Nguồn điện (PSU), SharkoonLoại bỏ tham số này

15 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sharkoon WPM 700W
  • Hãng sản xuất: Sharkoon
  • Công suất (W): 700
0
1.430.000 ₫
(67,53 USD)
Sharkoon WPM 500W
  • Hãng sản xuất: Sharkoon
  • Công suất (W): 500
0
1.130.000 ₫
(53,36 USD)
Sharkoon WPM 600W
  • Hãng sản xuất: Sharkoon
  • Công suất (W): 600
0
1.290.000 ₫
(60,92 USD)
Sharkoon Rush Power C SHA-R400C
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX 12V V2.3 / SSI EPS 12V V2.91 / Công suất (W): 120 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hỗ trợ cáp Modular / Hiệu suất làm việc (%): 82% / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: 100 - 240 V / Tần số vào: 50/60 Hz / Dòng điện vào (A): Không xác định / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 1 x Floppy, 2 x PCI-E(6+2Pin), /
0
Không có GH bán...
Sharkoon SilentStorm CM SHA460-135A
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX / Công suất (W): 460 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Dual + 12V / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hiệu suất làm việc (%): 84% / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: 200 - 240 VAC / Tần số vào: 50Hz / Dòng điện vào (A): 3A / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 6 x peripheral, 6 x SATA, 1 x Floppy, 2 x PCI-E(6+2Pin), /
0
Không có GH bán...
Sharkoon Rush Power C SHA-R600C
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX 12V V2.3 / SSI EPS 12V V2.91 / Công suất (W): 140 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hỗ trợ cáp Modular / Hiệu suất làm việc (%): 82% / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: 100 - 240 V / Tần số vào: 50/60 Hz / Dòng điện vào (A): Không xác định / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 1 x Floppy, 2 x PCI-E(6+2Pin), /
0
Không có GH bán...
Sharkoon SilentStorm CM SHA660-135A
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX / Công suất (W): 660 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Dual + 12V / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hiệu suất làm việc (%): 84% / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: 200 - 240 VAC / Tần số vào: 50Hz / Dòng điện vào (A): 3A / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 6 x peripheral, 6 x SATA, 1 x Floppy, 2 x PCI-E(6+2Pin), /
0
Không có GH bán...
Sharkoon SHA550-12A
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX 12V Ver.2.2 / Công suất (W): 500 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: - / Hỗ trợ cáp Modular / Hiệu suất làm việc (%): Không xác định / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: Không xác định / Tần số vào: Không xác định / Dòng điện vào (A): Không xác định / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 3 x SATA, /
0
Không có GH bán...
Sharkoon Rush Power M SHA-R600M
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX / Công suất (W): 600 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hỗ trợ cáp Modular / Hiệu suất làm việc (%): 85% / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: 100 - 240 V / Tần số vào: 50/60 Hz / Dòng điện vào (A): Không xác định / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 4 x peripheral, 6 x SATA, 2 x PCI-E(6+2Pin), /
0
Không có GH bán...
Sharkoon SilentStorm CM SHA560-135A
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX / Công suất (W): 560 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Dual + 12V / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hiệu suất làm việc (%): 84% / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: 200 - 240 VAC / Tần số vào: 50Hz / Dòng điện vào (A): 3A / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 6 x peripheral, 6 x SATA, 1 x Floppy, 2 x PCI-E(6+2Pin), /
0
Không có GH bán...
Sharkoon Rush Power C SHA-R500C
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX 12V V2.3 / SSI EPS 12V V2.91 / Công suất (W): 130 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hỗ trợ cáp Modular / Hiệu suất làm việc (%): 82% / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: 100 - 240 V / Tần số vào: 50/60 Hz / Dòng điện vào (A): Không xác định / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 1 x Floppy, 2 x PCI-E(6+2Pin), /
0
Không có GH bán...
Sharkoon SHA350-8P
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX 12V V2.2/ EPS 12V/ BTX / Công suất (W): 350 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hiệu suất làm việc (%): Không xác định / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: - / Tần số vào: Không xác định / Dòng điện vào (A): Không xác định / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 4 x peripheral, 2 x SATA, 1 x Floppy, 1 x PCI-E, /
0
Không có GH bán...
Sharkoon SHA450-8P
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX 12V V2.2/ EPS 12V/ BTX / Công suất (W): 450 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hiệu suất làm việc (%): Không xác định / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: - / Tần số vào: Không xác định / Dòng điện vào (A): Không xác định / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 4 x peripheral, 2 x SATA, 1 x Floppy, 1 x PCI-E, /
0
Không có GH bán...
Sharkoon Rush Power M SHA-R400M
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX / Công suất (W): 400 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hỗ trợ cáp Modular / Hiệu suất làm việc (%): 85% / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: 100 - 240 V / Tần số vào: 50/60 Hz / Dòng điện vào (A): Không xác định / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 4 x peripheral, 6 x SATA, 2 x PCI-E(6+2Pin), /
0
Không có GH bán...
Sharkoon Rush Power M SHA-R500M
Hãng sản xuất: Sharkoon / Type: ATX / Công suất (W): 500 / Active PFC / Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin / Đầu cấp nguồn cho PCI-E: 2 x 8(6+2)pin / Hỗ trợ cáp Modular / Hiệu suất làm việc (%): 85% / Bảo vệ khi quá tải hiệu điện thế / Bảo vệ khi quá tải công suất / Hiệu điện thế vào: 100 - 240 V / Tần số vào: 50/60 Hz / Dòng điện vào (A): Không xác định / Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(4+4-pin), 4 x peripheral, 6 x SATA, 2 x PCI-E(6+2Pin), /
0
Không có GH bán...

Nguồn điện (PSU), SharkoonLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Nguồn điện (PSU)