Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Công suất (W)
Thêm lựa chọn

Nguồn điện (PSU), Zippy

Có tất cả 100 sản phẩm
Zippy MTW4-5H80V3V 540W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
261
Zippy MRT-5320G0V 320W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
210
Zippy R1S2-5120V0V 120W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
195
Zippy PSL-6AH0V 1800W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
365
Zippy P1S-2120V 120W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
364
Zippy P1H-5420G 420W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
179
Zippy DR1U2-5200V4H 200W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
256
Zippy G1W2-5760V3H 760W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
201
Zippy M1P2-5420V4H 420W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
179
Zippy M1W2-5600G0V 600W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
117
Zippy P2G-5600G 600W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
161
Zippy DR1V2-5250V4H 250W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
325
Zippy R1S2-5120V0H 120W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
127
Zippy GTN2-5600V0V 600W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
183
Zippy M1W1-5A10V3H 1010W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
192
Zippy P1H-5500G 500W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
253
Zippy M1P2-5420V4V 420W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
224
Zippy MTW3-5C50V3V 1250W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
225
Zippy DR1S2-5380V4V 380W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
260
Zippy DR1S2-5300V4H 300W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
158
Zippy DHG2-5500V 500W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
245
Zippy DMTW4-5M10V3H 2210W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
199
Zippy R1U2-5220V4H 220W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
261
Zippy G1X2-5060V 60W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
217
Zippy DG1W2-5760V3V 760W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
136
Zippy DG1X2-5060V 60W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
324
Zippy MP1S-5220V 220W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
163
Zippy MP1S-5300V 300W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
189
Zippy MHG2-6300P 300W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
179
Zippy MHG2-6350P 350W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
123
Zippy MV1E-5350V 350W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
119
Zippy MHG2-6400P 400W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
162
Zippy MHU2-5400V 400W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
188
Zippy MP1S-6400V 400W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
210
Zippy MP2M-5435V 435W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
250
Zippy MPSM-5500V 550W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
194
Zippy MPSM-5600V 600W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
174
Zippy P1S-1130V48 130W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
217
Zippy P1S-1131V48 130W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
126
Zippy H1W-5AD0V 1400W
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
390
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
CoolerMaster Silent Pro M (Nguồn Server / PC ) 600W
2.000.000₫
7 gian hàng bán
6.124