Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Công suất (W)
Thêm lựa chọn

Nguồn điện (PSU), Zippy

Có tất cả 100 sản phẩm
Zippy MTW4-5H80V3V 540W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
366
Zippy MRT-5320G0V 320W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
237
Zippy R1S2-5120V0V 120W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
234
Zippy PSL-6AH0V 1800W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
437
Zippy P1S-2120V 120W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
376
Zippy P1H-5420G 420W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
194
Zippy DR1U2-5200V4H 200W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
292
Zippy G1W2-5760V3H 760W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
237
Zippy M1P2-5420V4H 420W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
200
Zippy M1W2-5600G0V 600W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
138
Zippy P2G-5600G 600W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
203
Zippy DR1V2-5250V4H 250W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
346
Zippy R1S2-5120V0H 120W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
160
Zippy GTN2-5600V0V 600W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
210
Zippy M1W1-5A10V3H 1010W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
231
Zippy P1H-5500G 500W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
304
Zippy M1P2-5420V4V 420W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
254
Zippy MTW3-5C50V3V 1250W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
279
Zippy DR1S2-5380V4V 380W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
275
Zippy DR1S2-5300V4H 300W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
200
Zippy DHG2-5500V 500W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
269
Zippy DMTW4-5M10V3H 2210W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
232
Zippy R1U2-5220V4H 220W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
339
Zippy G1X2-5060V 60W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
250
Zippy DG1W2-5760V3V 760W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
163
Zippy DG1X2-5060V 60W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
339
Zippy MP1S-5220V 220W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
184
Zippy MP1S-5300V 300W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
210
Zippy MHG2-6300P 300W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
209
Zippy MHG2-6350P 350W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
141
Zippy MV1E-5350V 350W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
140
Zippy MHG2-6400P 400W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
180
Zippy MHU2-5400V 400W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
209
Zippy MP1S-6400V 400W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
231
Zippy MP2M-5435V 435W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
262
Zippy MPSM-5500V 550W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
218
Zippy MPSM-5600V 600W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
216
Zippy P1S-1130V48 130W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
250
Zippy P1S-1131V48 130W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
147
Zippy H1W-5AD0V 1400W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
447
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
DELL CX305P 305W ATX
320.000₫
2 gian hàng bán
4.783
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.038