Từ :
Đến :
Zippy Loại bỏ tham số này
≥300W (82)
≥400W (73)
≥500W (60)
≥600W (50)
≥750W (20)

Nguồn điện (PSU), ZippyLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4   
100 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Zippy MP2M-5435V 435W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 435
0
Không có GH bán...
Zippy D1U-6150F 150W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 150
0
Không có GH bán...
Zippy DPSM-6550F 550W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 550
0
Không có GH bán...
Zippy RHH-6400P 400W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 400
0
Không có GH bán...
Zippy PSL-6701P 700W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 700
0
Không có GH bán...
Zippy PSA-6600P 600W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 600
0
Không có GH bán...
Zippy MHG2-6400P 400W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 400
0
Không có GH bán...
Zippy PSL-6AH0V 1800W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 1800
0
Không có GH bán...
Zippy P2P-5650V 650W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 650
0
Không có GH bán...
Zippy M1P2-5420V4V 420W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 420
0
Không có GH bán...
Zippy BP1H-6300F 300W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 300
0
Không có GH bán...
Zippy GTN2-5600V0V 600W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 600
0
Không có GH bán...
Zippy DG1X2-5060V 60W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 60
0
Không có GH bán...
Zippy RHD-6400P 400W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 400
0
Không có GH bán...
Zippy P2M-6600P 600W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 600
0
Không có GH bán...
Zippy GU2-5950V 950W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 950
0
Không có GH bán...
Zippy P2M-6601P 600W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 600
0
Không có GH bán...
Zippy PSA-6601P 600W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 600
0
Không có GH bán...
Zippy P2W-6600P 600W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 600
0
Không có GH bán...
Zippy SSM-6550P 550W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 550
0
Không có GH bán...
Zippy M1W1-5A10V3H 1010W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 1010
0
Không có GH bán...
Zippy GU2-5A50V 1050W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 1000
0
Không có GH bán...
Zippy V1E-5250V 250W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 250
0
Không có GH bán...
Zippy P2P-5700V 700W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 700
0
Không có GH bán...
Zippy MX3-5A50P 1050W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 1050
0
Không có GH bán...
Zippy MHG2-6300P 300W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 300
0
Không có GH bán...
Zippy PSL-6A00V 1000W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 1000
0
Không có GH bán...
Zippy MHU2-5400V 400W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 400
0
Không có GH bán...
Zippy D1U-6180F 180W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 180
0
Không có GH bán...
Zippy PSA-6650P 650W
 • Hãng sản xuất: Zippy
 • Công suất (W): 600
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4   

Nguồn điện (PSU), ZippyLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Nguồn điện (PSU)