Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Máy chà sàn, ≥ 1500

Có tất cả 213 sản phẩm
Máy chà sàn đơn ChaoBao PBD2A
13.500.000₫
28 gian hàng bán
961
Máy mài sàn Changge Huaqiang DMS350
7.800.000₫
24 gian hàng bán
2.727
Máy chà sàn thảm công nghiệp Hiclean HC-154
7.800.000₫
38 gian hàng bán
57.055
Máy chà sàn HiClean HC 522A
13.200.000₫
9 gian hàng bán
166
Máy xoa nền bê tông DGMS70
10.500.000₫
19 gian hàng bán
707
Hiclean HC 80
8.500.000₫
17 gian hàng bán
13.0861
Máy chà sàn thảm công nghiệp HiClean  BD1A
10.000.000₫
28 gian hàng bán
3.205
Máy chà sàn BD1A
15.800.000₫
7 gian hàng bán
729
Máy chà sàn thảm công nghiệp HICLEAN HC 175
8.700.000₫
(2)
39 gian hàng bán
9.323
Máy chà sàn tạ công nghiệp HICLEAN HC 17
9.700.000₫
34 gian hàng bán
5.060
Máy chà sàn liên hợp Karcher BR 45/40 C
119.000.000₫
9 gian hàng bán
1.827
Se-Clean SC-39
6.600.000₫
11 gian hàng bán
1.960
Máy chà sàn thảm công nghiệp Hiclean HC 522
7.800.000₫
43 gian hàng bán
210.277
Máy chà sàn Chao Bao CB-168T
11.800.000₫
13 gian hàng bán
480
Máy chà sàn liên hợp ChaoBao XD650M
44.000.000₫
14 gian hàng bán
734
Máy chà sàn đơn ChaoBao PBD3A
15.800.000₫
12 gian hàng bán
750
Máy chà sàn AIRGREEN AG-172
12.500.000₫
12 gian hàng bán
716
Máy chà sàn đơn ChaoBao PBD4A
15.700.000₫
14 gian hàng bán
708
Máy chà sàn tạ công nghiệp HICLEAN HC 170PX
13.500.000₫
12 gian hàng bán
560
Máy chà sàn tạ và đánh bóng Clean maid T 18S
12.999.000₫
7 gian hàng bán
325
Máy đánh bóng chà sàn CAMRY BF 528
10.750.000₫
21 gian hàng bán
1.082
Máy chà sàn tạ Chao Bao BF523
10.100.000₫
12 gian hàng bán
1280
Máy chà sàn công nghiệp HICLEAN HC175A
12.600.000₫
14 gian hàng bán
649
Máy đánh bóng sàn CAMRY BF527
11.500.000₫
17 gian hàng bán
613
Máy mài sàn bê tông HI-POWER L55/570-T
27.400.000₫
17 gian hàng bán
4.374
Máy mài sàn bê tông GUTE DMS350
7.990.000₫
26 gian hàng bán
1.180
Máy đánh bóng sàn công nghiệp VJET SC-1500
12.000.000₫
22 gian hàng bán
950
Máy chà sàn CAMRY BF-537
35.200.000₫
13 gian hàng bán
648
Máy chà sàn CHAO BAO A-042
15.600.000₫
7 gian hàng bán
493
Máy chà sàn CLEANVAC SC 43
16.000.000₫
6 gian hàng bán
378
Máy chà sàn V-Jet VJ 168
10.000.000₫
18 gian hàng bán
825
Máy mài sàn DMS-250
5.500.000₫
26 gian hàng bán
3.5911
Xe chà hút khô B90R CLASSIC BP
295.149.000₫
8 gian hàng bán
652
Máy chà sàn công nghiệp CLEON BP-16SA
26.000.000₫
11 gian hàng bán
691
Máy chà sàn công nghiệp IZI-522
11.500.000₫
14 gian hàng bán
680
Máy chà sàn công nghiệp CLEAN TECH CT 3A
10.500.000₫
22 gian hàng bán
1.393
Máy chà sàn GREENCLEAN GC-039
15.800.000₫
8 gian hàng bán
648
Máy chà sàn Karcher BD 530 EP classic
47.400.000₫
11 gian hàng bán
1.491
Máy chà sàn đơn GREENCLEAN GC-002
13.000.000₫
13 gian hàng bán
758
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
Máy chà sàn đơn GREENCLEAN GC-002
13.000.000₫
13 gian hàng bán
758
Máy chà sàn thảm công nghiệp Hiclean HC 522
7.800.000₫
43 gian hàng bán
210.277
Máy chà sàn đơn GREENCLEAN GC-005
8.390.000₫
13 gian hàng bán
1.204
Máy chà rửa sàn liên hợp ngồi lái ICM 34UE
524.000.000₫
7 gian hàng bán
1.094