Tem từ dùng cho siêu thị

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
197 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Dây đeo Century L002
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem dùng cho đồ trang sức
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
875 VNĐ
875 VNĐ
(0,04 USD)
Tem từ cứng TC001
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
2.000 VNĐ
2.000 VNĐ
(0,09 USD)
Tem từ mềm VINA-SL001
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch, Tem dùng cho sách
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
270.000 VNĐ
270.000 VNĐ
(12,75 USD)
Tem hộp Century F5356
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
50.200 VNĐ
39.800 VNĐ
(1,88 USD)
Tem cứng dùng cho đồ hộp BT034
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
7.700 VNĐ
7.700 VNĐ
(0,36 USD)
Tem niêm phong hàng hóa Hologram
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
8.000 VNĐ
8.000 VNĐ
(0,38 USD)
Tem mềm HAX703
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch, Tem từ cứng cho giày dép, Tem dùng cho đồ trang sức, Tem dùng cho sách
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
185.000 VNĐ
190.000 VNĐ
(8,97 USD)
Tem từ dùng cho đồ hộp, hộp sữa BT-TS
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
14.000 VNĐ
14.000 VNĐ
(0,66 USD)
Tem cứng kèm đinh ghim AM-0002
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho giày dép
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
10.000 VNĐ
10.000 VNĐ
(0,47 USD)
Tem cứng HAX002
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
2.000 VNĐ
2.000 VNĐ
(0,09 USD)
Tem dùng cho chai lọ
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
10.900 VNĐ
10.900 VNĐ
(0,51 USD)
Tem cứng HAX001
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo, Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho giày dép
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
1.800 VNĐ
1.900.000 VNĐ
(89,73 USD)
Tem chai lọ BT 003
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
10.500 VNĐ
10.500 VNĐ
(0,5 USD)
Tem nhãn LI-4000
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo, Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
255.000 VNĐ
255.000 VNĐ
(12,04 USD)
Tem từ hoa cứng dành cho quần áo
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
1.200 VNĐ
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem mềm dùng một lần
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
260.000 VNĐ
260.000 VNĐ
(12,28 USD)
Dây dùng kèm tem từ LY003
 • Chức năng: Tem từ cứng cho giày dép
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
1.500 VNĐ
1.500 VNĐ
(0,07 USD)
Tem mềm có mã vạch CheckPoint 400 (2000c/cuộn)
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ
(16,53 USD)
Dây deo Century L003C
 • Loại: Tem từ cứng
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
1.300 VNĐ
1.300 VNĐ
(0,06 USD)
Tem từ cứng cho quần áo TC002
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
2.500 VNĐ
2.500 VNĐ
(0,12 USD)
Tem cứng AM-0010
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo, Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho giày dép
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
3.500 VNĐ
3.500.000 VNĐ
(165,29 USD)
Tem từ mềm Century GF4040H
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
297.000 VNĐ
297.000 VNĐ
(14,03 USD)
Tem từ rượu Century B009F
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
24.500 VNĐ
24.500 VNĐ
(1,16 USD)
Tem nhãn AML-1000
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 58
0
Giá tại: HN
380.000 VNĐ
380.000 VNĐ
(17,95 USD)
Tem quần áo CW-0003
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
1.500 VNĐ
1.500 VNĐ
(0,07 USD)
Tem cứng cho đồ hộp TCS01
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
7.500 VNĐ
7.500 VNĐ
(0,35 USD)
Tem siêu thi cho quần áo CW-0002
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
1.200 VNĐ
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem từ mềm 38x42
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
256.000 VNĐ
256.000 VNĐ
(12,09 USD)
Tem từ dùng cho đồ hộp B - 034
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
12.000 VNĐ
12.000 VNĐ
(0,57 USD)
Tem từ mềm RL001/002
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
2.000 VNĐ
2.000 VNĐ
(0,09 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Tem từ dùng cho siêu thị

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị cho cửa hàng, siêu thị > Tem từ dùng cho siêu thị