Tem từ dùng cho siêu thị

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
181 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Tem nhãn LI-4000
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo, Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
200.000 ₫
200.000 ₫
(9,45 USD)
Tem cứng HAX002
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
1.400 ₫
1.400 ₫
(0,07 USD)
Tem mềm dùng một lần
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
220.000 ₫
220.000 ₫
(10,39 USD)
Dây deo Century L003C
 • Loại: Tem từ cứng
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
1.100 ₫
1.100 ₫
(0,05 USD)
Tem từ cứng cho quần áo TC002
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
1.400 ₫
1.400 ₫
(0,07 USD)
Tem từ mềm Century GF4040H
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
195.000 ₫
297.000 ₫
(14,03 USD)
Tem từ dùng cho đồ hộp, hộp sữa BT-TS
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
9.500 ₫
9.500 ₫
(0,45 USD)
Tem từ dùng cho đồ hộp dài 60cm B003-60
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
9.800 ₫
9.800 ₫
(0,46 USD)
Tem từ, bọ từ dùng cho quần áo HD - 001
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
1.290 ₫
1.290 ₫
(0,06 USD)
Tem từ cứng cho hộp sữa BT S001
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
6.000 ₫
6.000 ₫
(0,28 USD)
Tem từ mềm AFC-304
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
200.000 ₫
200.000 ₫
(9,45 USD)
Tem nhãn AML-1000
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 58
0
Giá tại: HN
380.000 ₫
380.000 ₫
(17,95 USD)
Dây đeo Century L002
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem dùng cho đồ trang sức
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
875 ₫
875 ₫
(0,04 USD)
Tem từ dùng cho chai lọ BT0067
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
2.100 ₫
2.100 ₫
(0,1 USD)
Tem từ TD-0002
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
6.880 ₫
6.880 ₫
(0,32 USD)
Tem mềm HAX703
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch, Tem từ cứng cho giày dép, Tem dùng cho đồ trang sức, Tem dùng cho sách
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
189.000 ₫
189.000 ₫
(8,93 USD)
Tem từ dùng cho chai lọ B-011
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
1.100 ₫
1.100 ₫
(0,05 USD)
Tem từ dùng cho đồ hộp B - 034
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
10.500 ₫
10.500 ₫
(0,5 USD)
Tem cứng HAX001
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo, Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho giày dép
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
1.200 ₫
1.900.000 ₫
(89,73 USD)
Tem chai lọ BT 003
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
8.500 ₫
8.500 ₫
(0,4 USD)
Tem cứng cho đồ hộp TCS01
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
8.500 ₫
8.500 ₫
(0,4 USD)
Tem quần áo CW-0003
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
1.500 ₫
1.500 ₫
(0,07 USD)
Tem từ mềm VINA-SL001
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch, Tem dùng cho sách
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
270.000 ₫
270.000 ₫
(12,75 USD)
Tem cứng dùng cho đồ hộp BT034
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho đồ hộp
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
9.550 ₫
9.550 ₫
(0,45 USD)
Tem niêm phong hàng hóa Hologram
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
8.000 ₫
8.000 ₫
(0,38 USD)
Tem dùng cho chai lọ
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
8.500 ₫
9.500.000 ₫
(448,64 USD)
Tem từ hoa cứng dành cho quần áo
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
1.400 ₫
1.400 ₫
(0,07 USD)
Tem cứng AM-0010
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo, Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho giày dép
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
1.400 ₫
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Tem cứng TD-0007
 • Loại: Tem từ cứng
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
Giá tại: HN
6.400 ₫
6.400 ₫
(0,3 USD)
Tem từ mềm RL001/002
 • Loại: Tem mềm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
Giá tại: HN
2.000 ₫
2.000 ₫
(0,09 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Tem từ dùng cho siêu thị

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị cho cửa hàng, siêu thị > Tem từ dùng cho siêu thị