Tem từ dùng cho siêu thị, Tem mã vạchLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
40 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Tem từ mềm Century GF4040H
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
297.000 ₫
(14,03 USD)
Tem mềm dùng một lần
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
260.000 ₫
(12,28 USD)
Tem nhãn LI-4000
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo, Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
200.000 ₫
(9,45 USD)
Tem từ mềm AFC-304
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
200.000 ₫
(9,45 USD)
Tem nhãn AML-1000
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 58
0
304.000 ₫
(14,36 USD)
Tem mềm HAX703
 • Chức năng: Tem mã vạch, Tem từ cứng cho giày dép, Tem dùng cho đồ trang sức, Tem dùng cho sách
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
190.000 ₫
(8,97 USD)
Tem từ mềm VINA-SL001
 • Chức năng: Tem mã vạch, Tem dùng cho sách
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
112.000 ₫
(5,29 USD)
Tem mềm có mã vạch CheckPoint 400 (2000c/cuộn)
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
352.000 ₫
(16,62 USD)
Tem từ mềm 38x42
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch
 • Loại: Tem từ cứng
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
262.400 ₫
(12,39 USD)
Tem từ mềm RL001/002
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
2.000 ₫
(0,09 USD)
Tem từ mềm AFC-404
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
232.000 ₫
(10,96 USD)
Tem từ mềm AM-C1
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem từ mềm 29x38
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch
 • Loại: Tem từ cứng
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem trắng không mã vạch (2000c/cuộn)
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem mã vạch vĩnh cửu, không khử từ được (2000c/cuộn)
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Wellpoint RF-Serri
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo, Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Decal 3 tem siêu thị DGP-ST-2.23.5100-CB
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem từ AST-S303
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem mềm RF 3x3 mm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem trắng vĩnh cửu, không khử từ được (2000c/cuộn)
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem từ mềm AM-CP
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem từ mềm AM-CW
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem từ mềm AST-S404
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem từ mềm AST-S485
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem từ mềm có mã vạch BT 2144
 • Chức năng: Tem mã vạch, Tem dùng cho sách
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem mềm không có mã vạch R001
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch, Tem dùng cho đồ trang sức, Tem dùng cho sách
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0.05
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem mềm có in mã vạch S004
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch, Tem dùng cho đồ trang sức, Tem dùng cho sách
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0.05
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem từ mềm AST-S304
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem từ mềm Century GF3030H
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem từ cứng
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 ₫
(0,06 USD)
Tem từ an ninh Siêu thị, Tem từ mềm RF
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
216.000 ₫
(10,2 USD)
Trang:  [1]  2   

Tem từ dùng cho siêu thị, Tem mã vạchLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị cho cửa hàng, siêu thị > Tem từ dùng cho siêu thị