Tem từ dùng cho siêu thị, Tem mã vạchLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
40 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Tem từ mềm VINA-SL001
 • Chức năng: Tem mã vạch, Tem dùng cho sách
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
270.000 VNĐ
(12,75 USD)
Tem mềm HAX703
 • Chức năng: Tem mã vạch, Tem từ cứng cho giày dép, Tem dùng cho đồ trang sức, Tem dùng cho sách
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
190.000 VNĐ
(8,97 USD)
Tem nhãn LI-4000
 • Chức năng: Tem từ cứng cho quần áo, Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
255.000 VNĐ
(12,04 USD)
Tem mềm dùng một lần
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
260.000 VNĐ
(12,28 USD)
Tem mềm có mã vạch CheckPoint 400 (2000c/cuộn)
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
350.000 VNĐ
(16,53 USD)
Tem từ mềm Century GF4040H
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
297.000 VNĐ
(14,03 USD)
Tem nhãn AML-1000
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 58
0
380.000 VNĐ
(17,95 USD)
Tem từ mềm 38x42
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch
 • Loại: Tem từ cứng
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
256.000 VNĐ
(12,09 USD)
Tem từ mềm RL001/002
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
2.000 VNĐ
(0,09 USD)
Tem từ mềm AFC-404
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
230.000 VNĐ
(10,86 USD)
Tem từ mềm AM-C1
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem từ mềm 29x38
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch
 • Loại: Tem từ cứng
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem trắng không mã vạch (2000c/cuộn)
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.710.000 VNĐ
(80,76 USD)
Tem mã vạch vĩnh cửu, không khử từ được (2000c/cuộn)
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem từ mềm 30x60
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch
 • Loại: Tem từ cứng
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
250.000 VNĐ
(11,81 USD)
Tem từ mềm 46x48
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch
 • Loại: Tem từ cứng
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
250.000 VNĐ
(11,81 USD)
Tem mềm RF 3x3 mm
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem từ mềm AM Loại T
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem trắng vĩnh cửu, không khử từ được (2000c/cuộn)
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem từ mềm AM-CW
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem từ mềm AST-S404
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
250.000 VNĐ
(11,81 USD)
Tem từ mềm AST-S485
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
250.000 VNĐ
(11,81 USD)
Tem từ mềm có mã vạch BT 2144
 • Chức năng: Tem mã vạch, Tem dùng cho sách
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
250.000 VNĐ
(11,81 USD)
Tem mềm không có mã vạch R001
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch, Tem dùng cho đồ trang sức, Tem dùng cho sách
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0.05
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem mềm có in mã vạch S004
 • Chức năng: Tem từ cứng cho chai lọ, Tem từ cứng cho đồ hộp, Tem mã vạch, Tem dùng cho đồ trang sức, Tem dùng cho sách
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0.05
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem từ mềm AST-S304
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 8.19
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem từ mềm Sensormatic ZLDRS2
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
1.200 VNĐ
(0,06 USD)
Tem từ mềm Century GF3030H
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem từ cứng
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
350.000 VNĐ
(16,53 USD)
Tem từ an ninh Siêu thị, Tem từ mềm 4x4
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
216.000 VNĐ
(10,2 USD)
Tem từ an ninh Siêu thị, Tem từ mềm RF
 • Chức năng: Tem mã vạch
 • Loại: Tem mềm
 • Tần số lực từ (MHz): 0
0
216.000 VNĐ
(10,2 USD)
Trang:  [1]  2   

Tem từ dùng cho siêu thị, Tem mã vạchLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị cho cửa hàng, siêu thị > Tem từ dùng cho siêu thị